Úterý 17. října. Svátek má Hedvika.

Kooperativa registruje z povodní na Moravě již přes 400 škod

26.06.2009 07:06 Tisková zpráva: Kooperativa pojišťovna

Kooperativa je připravena klientům postiženým záplavami vyplatit zálohy na pojistná plnění. „Naši pracovníci se pohybují v zasažených oblastech a po prohlídce škody jsou připraveni v některých případech vyplatit poškozeným zálohu. Některé rodiny jsou skutečně v tísni a potřebují, aby pojišťovna reagovala především rychle. Pracovníci likvidace budou samozřejmě pokračovat v práci i v průběhu víkendu,“ uvedl člen představenstva Kooperativy Konštantín Alexejenko.

Kooperativa pro usnadnění vyřízení škodní události doporučuje následující postup:

 zabraňte zvětšování rozsahu škody,
 nahlaste škodní událost na bezplatnou telefonní linku 800 105 105
 pořiďte fotodokumentaci škody,
 vypracujte seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození věcí,
 je-li to možné, zajistěte doklady k zasaženým věcem (účty, záruční listy atd.),
 zasažené věci nepodléhající zkáze ponechejte pro prohlídku pracovníkem pojišťovny,
 poškozené zaplavené věci vysušte, elektrické spotřebiče nezapínejte a zabezpečte posouzení odbornou opravnou.

U podnikatelů je navíc potřeba pojišťovně předat:

 Účetní evidenci zasažených věcí – inventární soupisy s vyznačením zasažených věcí, cenami, stářím a odhadem poškození,
 účetní stavy majetku (zásob, movitého a nemovitého majetku), z doby bezprostředně před vznikem škody.

Pracovníci Kooperativy dohodnou s klienty termín prohlídky respektive další postup. Zajištěním uvedených kroků přispějete k urychlenému a bezproblémovému vyřízení Vaší škodní události.