Čtvrtek 19. října. Svátek má Michaela.

Kooperativa z povodní registruje 900 škod za 130 milionů korun

01.07.2009 01:07 Tisková zpráva: Kooperativa pojišťovna

Všichni klienti mohou škody nahlásit na zelené nonstop lince Kooperativy 800 105 105, on-line na www.koop.cz či na libovolném obchodním místě firmy. Kooperativa intenzivně pracuje na mapování a sčítání škod, které likvidátoři pojišťovny v terénu operativně řeší.

Další pracovníci Kooperativy spolupracují přímo v postižených oblastech s místními samosprávami, kde lidem postiženým povodněmi všemožně pomáhají, jak s vyplňováním dokumentů k nahlášení škod, tak s jinými problémy.

Kooperativa je připravena klientům postiženým záplavami vyplatit zálohy na pojistná plnění. Pracovníci pojišťovny se pohybují v zasažených oblastech a po prohlídce škody jsou připraveni v naléhavých případech vyplatit poškozeným zálohu. Některé rodiny jsou skutečně v tísni a potřebují, abychom reagovali velice rychle, proto naši likvidátoři pracovali také během uplynulého víkendu.

Pro usnadnění vyřízení škodní události Vám doporučujeme následující postup:

·         zabraňte zvětšování rozsahu škody,

·         nahlaste škodní událost na bezplatnou telefonní linku 800 105 105

·         pořiďte fotodokumentaci škody,

·         vypracujte seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození věcí,

·         je-li to možné, zajistěte doklady k zasaženým věcem (účty, záruční listy atd.),

·         zasažené věci nepodléhající zkáze ponechejte pro prohlídku pracovníkem pojišťovny,

·         poškozené zaplavené věci vysušte, elektrické spotřebiče nezapínejte a zabezpečte

·         posouzení odbornou opravnou.

·         U podnikatelů je navíc potřeba pojišťovně předat:

·         Účetní evidenci zasažených věcí – inventární soupisy s vyznačením zasažených věcí,

·         cenami, stářím a odhadem poškození,

·         účetní stavy majetku (zásob, movitého a nemovitého majetku), z doby bezprostředně

·         před vznikem škody.

Pracovníci Kooperativy dohodnou s klienty termín prohlídky respektive další postup. Zajištěním uvedených kroků přispějete k urychlenému a bezproblémovému vyřízení své škodní události.