Neděle 22. října. Svátek má Sabina.

Kooperativa z povodní registruje již téměř 600 škod

29.06.2009 04:06 Tisková zpráva:

K nejvíce postižené Moravě přibyly po víkendu i ohrožené oblasti v jižních a středních Čechách. Všichni klienti mohou škody nahlásit na zelené nonstop lince Kooperativy 800 105 105, on-line na www.koop.cz či na libovolném obchodním místě firmy. „Posílili jsme počet likvidátorů i operátorů v call centru – situaci průběžně vyhodnocujeme a na aktuální stav reagujeme okamžitě,“ doplnil člen představenstva Kooperativy Konštantín Alexejenko.

Kooperativa je připravena klientům postiženým záplavami vyplatit zálohy na pojistná plnění. „Naši pracovníci se pohybují v zasažených oblastech a po prohlídce škody jsou připraveni v některých případech vyplatit poškozeným zálohu. Některé rodiny jsou skutečně v tísni a potřebují, aby pojišťovna reagovala velice rychle. Naši likvidátoři pracovali také během uplynulého víkendu a podle potřeby jsme připraveni jejich počet ještě navýšit,“ uvedl člen K. Alexejenko.

Pro usnadnění vyřízení škodní události Vám doporučujeme následující postup: 
zabraňte zvětšování rozsahu škody, 
nahlaste škodní událost na bezplatnou telefonní linku 800 105 105 
pořiďte fotodokumentaci škody, 
vypracujte seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození věcí, 
je-li to možné, zajistěte doklady k zasaženým věcem (účty, záruční listy atd.), 
zasažené věci nepodléhající zkáze ponechejte pro prohlídku pracovníkem pojišťovny, 
poškozené zaplavené věci vysušte, elektrické spotřebiče nezapínejte a zabezpečte posouzení odbornou opravnou.

U podnikatelů je navíc potřeba pojišťovně předat: 
Účetní evidenci zasažených věcí – inventární soupisy s vyznačením zasažených věcí, cenami, stářím a odhadem poškození, 
účetní stavy majetku (zásob, movitého a nemovitého majetku), z doby bezprostředně před vznikem škody.

Pracovníci Kooperativy dohodnou s klienty termín prohlídky respektive další postup. Zajištěním uvedených kroků přispějete k urychlenému a bezproblémovému vyřízení své škodní události.