EUR 25.425

USD 23.314

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.425

USD 23.314

27. 01. 2010

0 komentářů

KPMG: Zvýšená regulace pojišťovnictví prospěje

 


 

 „Ačkoliv rozruch vyvolaný finanční krizí se pomalu uklidňuje, začíná být zřejmé, že cesta k obnově bude pro pojišťovnictví dlouhá,“ říká Roger Gascoigne , partner společnosti KPMG Česká republika odpovědný za pojišťovnictví.  „Řada vedoucích pracovníků dospěla k názoru, že nová regulatorní opatření sice z krátkodobého hlediska nebudou příjemná, ve svém konečném důsledku však budou mít na odvětví pozitivní vliv.“

Zvýšená regulace – ano, či ne?

Na otázku, jak se v odvětví během následujících tří let projeví zvýšená regulace, respondenti odpověděli následovně: 62 procent se domnívá, že zvýšená regulace pomůže zlepšit řízení rizik, 56 procent věří, že se zlepší finanční stabilita, a 55 procent je přesvědčeno, že zvýšená regulace posílí dlouhodobý pohled na podnikání v tomto odvětví. Nebude to ovšem zadarmo – 47 procent respondentů vnímá zvýšená regulatorní opatření a související nárůst kapitálových požadavků jako nejvýznamnější bariéru růstu.

Důvěra v růst prostřednictvím akvizic či převzetí klesla o 24 procentních bodů (na 30 procent) a důvěra v přirozený růst o 9 procentních bodů (na 46 procent). Tyto údaje vyplývají ze srovnání se zjištěními z května 2009, kdy se vedoucí pracovníci pojišťoven vyjadřovali k otázkám růstu optimisticky.[1]    

„Pojišťovny jednoznačně vnímají nová regulatorní opatření jako příležitost posílit základy své podnikatelské činnosti, zejména s ohledem na řízení rizik a kapitálu,” říká Roger Gascoigne .

Lepší řízení rizik

REKLAMA

51 procent respondentů se domnívá, že klíčem k lepšímu řízení rizik a kapitálu je kvalitnější rozhodovací proces založený na analýze rizik. Téměř 50 procent vedoucích pracovníků se proto plánuje zaměřit na lepší koordinaci mezi úsekem řízení rizik a úseky klíčových obchodních procesů, jako jsou například úsek financí a úseky jednotlivých pojistných produktů.

51 procent respondentů má navíc v plánu úsek řízení rizik více začlenit do procesu strategického rozhodování. V této souvislosti respondenti předpokládají vyšší investice do řízení rizik a kapitálu, v následujících třech letech především do: úseku řízení rizik (66 procent), úseku řízení kapitálu (57 procent) a úseku pojistné matematiky či financí (54 procent).

Perspektivy výkonnosti a růstu

  • Výkonnost pojišťoven v posledních dvanácti měsících byla různá: 33 procent respondentů uvádí, že si vedli lépe, než očekávali, 25 procent si vedlo podle očekávání a 42 procent uvádí horší výkonnost, než očekávali.
  • V otázce perspektivy růstu do roku 2012 podle osmi ukazatelů jsou vedoucí pracovníci nejoptimističtější u objemu pojistného (49 procent), přirozeného růstu (46 procent) a kapitálových rezerv (45 procent).
  • 77 procent respondentů očekává, že si v období do roku 2012 v porovnání s uplynulými dvanácti náročnými měsíci povedou lépe , 18 procent z nich předpokládá výrazné zlepšení. Pouze čtyři procenta čekají zhoršení výkonnosti.
  • Z geografického hlediska očekávají největší růst trhy v Číně a východní Asii (47 procent) a v Indii a jižní Asii (33 procent). Nejnižší růst očekává Velká Británie, Severní Irsko, Austrálie a Nový Zéland.
  • Vedle zvýšených regulatorních opatření považují respondenti za další překážky růstu například špatné makroekonomické vyhlídky (34 procent), nové zdroje konkurence (32 procent), nedostatek a vysokou cenu kapitálu (31 procent), vyšší kapitálové požadavky a provozní náklady (30 procent) a pokles důvěry zákazníků (29 procent).[2]

Priority do roku 2012

Když měli respondenti zvolit tři nejvýznamnější priority v řízení společnosti, projevily se jak defenzivní strategie, tak strategie využívající nové příležitosti.

REKLAMA

U defenzivních se 43 procent  plánuje více zaměřit na podstatu svého podnikání a 27 procent se chce zbavit ztrátových aktiv. 36 procent respondentů má v plánu implementovat formální systém redukce nákladů; tento fakt je zřejmě jednou z příčin poklesu očekávaného růstu nákladového ukazatele o devět procentních bodů (na 43 procent).

U nových příležitostí plánuje 34 procent respondentů uvést na trh nové produkty či služby, 30 procent se chystá rozšířit svou činnost do dalších oblastí trhu a 29 procent chce vstoupit do nových geografických oblastí. Nedostatek kapitálu v sektoru potvrzuje fakt, že jen 14 procent respondentů plánuje fúze a/nebo akvizice.

Investice do řízení rizik a kapitálu se pravděpodobně rovnoměrně rozdělí mezi procesy (22 procent), technologie (17 procent), školení (16 procent), řízení (15 procent) a nábor nových pracovníků (15 procent).

Struktura a efektivita řízení rizik a kapitálu

Více než tři čtvrtiny respondentů se domnívají, že je v jejich společnosti řízení rizik i kapitálu centralizováno. „To je rozhodně dobrá zpráva. Řízení rizik a kapitálu by totiž mělo být centralizováno, aby společnost mohla jednat konzistentně,“ tvrdí Roger Gascoigne . „Přestože některé oblasti řízení rizik musejí zůstat decentralizované, lze doufat, že v budoucnu se centralizace ještě posílí.”

REKLAMA

Ředitel odpovědný za řízení rizik obvykle (v 45 procentech) podléhá generálnímu řediteli, případně finančnímu řediteli (20 procent). 33 procent respondentů uvádí, že ředitel odpovědný za řízení rizik je členem představenstva . „Vysoké procento těchto ředitelů v představenstvu je příjemným překvapením. Pouze 42 procent respondentů je totiž přesvědčeno, že má jejich představenstvo dostatek odborných znalostí o řízení rizik,” komentuje zjištění
Roger Gascoigne .

Více než čtvrtina respondentů má pocit, že nemohou dostatečně zlepšit řízení rizik a kapitálu a začlenit ho do své organizace. Jsou totiž nuceni zajistit krátkodobé výnosy a řízení rizik přitom potlačit. „To je obzvlášť znepokojivé, neboť právě tento přístup byl do značné míry příčinou toho, že globální finanční systém málem zkolaboval,” varuje Roger Gascoigne .

Více než 60 procent respondentů uvádí, že si ve svých organizacích osvojili formální procesy a modely řízení provozních a tržních rizik. Více než 50 procent je uplatňuje i na rizika pojišťovací (životní i neživotní pojištění), obchodní, likvidní a úvěrová.

O struktuře řízení rizik a kapitálu respondenti uvedli, že nejlépe funguje předávání informací představenstvu (64 procent). Daří se také přesvědčovat jeho členy o nutnosti implementovat zásadní změny (61 procent) a zajišťovat, aby zprávy o rizicích byly pro příjemce relevantní (60 procent).

Respondenti průzkumu

Do průzkumu se zapojili účastníci z celého světa: 36 procent z asijsko-pacifického regionu, 31 procent z Evropy, 25 procent ze Severní Ameriky a osm procent z ostatních regionů. Zhruba 65 procent respondentů zastupuje společnosti s ročními příjmy nad 500 miliónů USD. Více než 60 procent účastníků působí na úrovni vrcholového managementu a většina jich je odpovědná za řízení financí, rizik či celé společnosti. 46 procent respondentů se zabývá životním pojištěním, 47 procent neživotním pojištěním a sedm procent zajištěním.[1]   KPMG International, A glimmer of hope: growth prospects in the global insurance industry and the escalation of risk and cupital management

[2]   Respondenti vybírali tři z deseti možností.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.