EUR 25.340

USD 23.267

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.340

USD 23.267

11. 06. 2009

0 komentářů

Krize v českém stavebnictví

 


 

Pro rok 2009 předpovídá většina stavebních firem pokles svého sektoru. Je možné vysledovat alespoň nějaké známky pozitivního obratu? Které faktory budou určující pro další vývoj stavebních společností a co je v současné době nejvíce omezuje? Jakým způsobem funguje získávání nových zakázek? Co zkušenosti s tendry a výběrovými řízeními? Jaké zdroje informací používají české stavební firmy při svém podnikání? Podívejme se na výsledky výzkumu v jednotlivých oblastech detailněji.Hlavní zjištění Kvalitativní studie českého stavebnictví 2009:

Jaký vývoj stavebnictví očekávají stavební firmy v roce 2009?

 • 59 procent dotázaných firem očekává pokles stavebnictví v roce 2009 (průměr předpovědí celého vzorku ukazuje na snížení o 3 procenta, téměř čtvrtina dotázaných firem očekává pokles v rozmezí 6–10 procent). Nicméně, vzhledem k tomu, že dopady ekonomické krize na české stavebnictví jsou teprve v první fázi, mohl by být očekávaný pokles i výrazně vyšší.

Jaký vývoj stavební firmy očekávají ve střednědobém horizontu?

 • Z pohledu střednědobého vývoje (2010–2011) firmy zdůrazňují vysokou míru nejistoty a výrazně omezené možnosti předpovídat další vývoj po roce 2009. Pokud by však nedošlo k dalšímu zhoršení současné ekonomické situace, firmy očekávají, že stavebnictví by se mohlo v tomto období vrátit k růstu (v průměru o tři procenta).

Projevila se již krize v poklesu vytíženosti kapacit stavebních firem?

REKLAMA

 • Společnosti již zaznamenaly pokles ve využití svých kapacit, a to z 89 procent v roce 2008 na nynějších 83 procent.

Co firmy aktuálně nejvíce omezuje v jejich růstu a co způsobuje největší problémy?

 • 85 procent dotazovaných firem pociťuje omezení ve svém podnikání. Nejvíce vzrostl podíl firem limitovaných nedostatečnou poptávkou (z 13 procent na 49 procent firem) a rovněž také nedostatečnými finančními zdroji (z 15 procent na 43 procent firem). Nejčastěji uváděným omezením zůstává tvrdá konkurence (72 procent), nicméně zde byl nárůst již pouze mírný (největší nárůst zaznamenal tento faktor mezi roky 2007 a 2008, z 45 procent na 63 procent). 

Nové zakázky jsou klíčem k přežití; kde o nich společnosti získávají informace?

 • Hlavními zdroji informací o nových zakázkách jsou stále dlouhodobé kontakty a internet.
 • Pokud se zaměříme pouze na způsoby využívání internetu, výsledky ukazují, že 100 procent dotázaných společností využívá internet pro svoji prezentaci, dále pak 93 procent k hledání informací a 83 procent k prodeji .

Jakým způsobem stavební firmy své zakázky získávají?

·         Nejčastěji využívaným způsobem pro získávání zakázek jsou nově osobní kontakty, jejichž podíl oproti minulému roku výrazně vzrostl. Došlo jak k nárůstu podílu firem, které osobní kontakty využívají, tak k růstu hodnocení jejich přínosu. Využívání osobních kontaktů uvádí 85 procent stavebních firem.

REKLAMA

Co úplatky? Jsou běžnou praxí? Došlo ke změnám za posledních dvanáct měsíců?

 • Na otázku, zdali již firmy byly někdy požádány o úplatek, 59 procent respondentů odpovídá, že ne (58 procent o rok dříve). 23 procent firem uvádí jasné ano, 19 procent zvolilo možnost „bez komentáře“ s ohledem na vysokou citlivost tohoto tématu.

Jsou tendry transparentní?

 • Transparentnost tendrů v České republice byla ohodnocena 5,3 bodu na stupnici od 1 do 10 max., výsledky ukazují, že oproti předchozím obdobím nedošlo k výraznějším změnám (v letech 2008 i 2007 to bylo 5,2 bodu).

Porušují firmy svůj risk management kvůli získání zakázky?

 • Zde došlo k velice mírnému zlepšení za posledních dvanáct měsíců, aktuálně uvádí 43 procent firem, že porušily svůj risk management, aby získaly zakázku (48 procent o rok dříve).

 Jak stavební firmy vybírají své dodavatele?

REKLAMA

 • Pro výběr dodavatele firmy nejčastěji volí dlouhodobé (rámcové) smlouvy (78 procent v roce 2009, 72 procent v roce 2008) a osobní kontakty 68 procent (viditelný nárůst oproti 54 procentům o rok dříve).

Jaká jsou klíčová kritéria při výběru?

 • V této oblasti došlo za posledních dvanáct měsíců k velice výrazné změně. Novým fenoménem s velice výrazně rostoucím podílem dotázaných firem je nyní nejčastěji uváděným kritériem cena, kterou uvedlo 84 procent respondentů (srov. 38 procent v roce 2008). S téměř stejným podílem (82 procent) následují zkušenosti dodavatele a dále pak reference 62 procent (srov. 56 procent v roce 2008).

Co uvádějí stavební firmy jako klíčový faktor určující vývoj pro další období?

 • Hlavním faktorem, od kterého stavební firmy odvíjejí svoji budoucnost a na kterém se téměř všichni respondenti shodují, bude vývoj a změny v poptávce zákazníků (uvedlo 94 procent respondentů). Téměř polovina firem indikovala nedostatečnou poptávku jako již aktuální problém svého současného podnikání, a proto i další vývoj právě tohoto faktoru bude určujícím jak pro stavební firmy, tak i pro vývoj celého odvětví.

Kam plánují firmy investovat, tak aby se co nejlépe vypořádaly se současnou krizí?

 • Jako klíčovou oblast pro své investice v letech 2009–2010 zvolily stavební firmy investice do inovací své nabídky (61 procent respondentů) a dále pak investice do navazování kontaktů a seznamování (51 procent respondentů).

Kvalitativní studie českého stavebnictví 2009 je založena na osobních strukturovaných rozhovorech s vybraným vzorkem 80 stavebních firem podnikajících v českém stavebnictví. Vybrané analýzy navíc poskytují přehled o chování a zkušenostech dodavatelů stavebních firem (239 firem – dodavatelé materiálu, stavebních produktů a mechanizace). Tyto rozhovory proběhly na konci dubna 2009. Studie analyzuje čtyři vybrané oblasti českého stavebnictví – očekávaný vývoj českého stavebnictví (vývoj stavebnictví, prodejů, tržních podílů, limity firem, výhled do budoucna atd.), využívané informační zdroje o potenciálních zakázkách (hodnocení zdrojů, využívání internetu atd.), klíčové způsoby/metody pro získávání stavebních zakázek (přínos jednotlivých metod, hodnocení transparentnosti tendrů, zkušenosti s úplatky, porušování risk managementu při získávání zakázek, výběr dodavatelů, klíčová kritéria, frekvence atd.) a poslední oblast – hodnocení vlivu vstupu České republiky do EU (vliv na české stavebnictví, jeho jednotlivé oblasti a podnikání firem).

„Hlavním cílem všech zpracovaných studií CEEC Research je poskytnout především využitelné a plně srovnatelné analýzy stavebnictví zemí střední a východní Evropy. Tyto analýzy pomáhají firmám v jejich růstu a získávání nových zakázek a také jim umožňují lépe přizpůsobit své strategie aktuální situaci na daném trhu. Svým širokým rozsahem a zaměřením je tento projekt jedinečný v celém regionu střední a východní Evropy,“ říká Jiří Vacek, autor a vedoucí projektu.

Již čtvrtým rokem projekt CEEC Research ve spolupráci s generálním partnerem, společností KPMG Česká republika, analyzuje v sérii kvalitativních výzkumů situaci ve stavebnictví v zemích střední a východní Evropy.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.