Středa 12. prosince. Svátek má Simona.

Letošní kalamity jsou téměř srovnatelné se záplavami v roce 2002

06.10.2010 10:10 Tisková zpráva: Česká pojišťovna

Kalamity roku 2010

– Kalamita Tíha sněhu (leden až březen 2010): Nahlášeno 24 400 pojistných událostí

– Kalamita (Povodně květen 2010, Morava ): Nahlášeno 6 350 PU

– Kalamita (Povodně srpen 2010, severní Čechy ) byla srovnatelná s povodněmi v květnu: Nahlášeno 6300 PU

– Kalamita ( Krupobití srpen 2010 – Praha a její okolí ): Nahlášeno 11 300 PU

Celkový počet škod bude téměř 50 tisíc pojistných událostí více než 2,1 miliardy korun.

Pokud jde o příčiny škod, tak polovinu škod tvoří riziko tíhy nebo sesuvu sněhu či námrazy a o zbývající polovinu se zhruba stejným dílem dělí krupobití, povodeň a záplava, které jsou doplněné v malém množství přidruženými riziky, jako vichřice, nebo pády stromů a jiných předmětů.

Porovnání s rokem 2009, který byl ve znamení podobně regionálních kalamit – zejména letních záplav a povodní na Moravě a jihu Čech a také dvěma zemědělskými kalamitami z příčin krupobití a vichřice. Celkem bylo v roce 2009 za tyto živelní události registrováno téměř 30 tisíc škod za 1,9 miliard korun. Z tohoto úhlu pohledu je letošní rok, který ještě ani neskončil mnohem horší – jak co do počtu pojistných událostí, tak i výše pojistného plnění.

Aktuálně – Svatováclavské povodně – jsou poslední kalamitou a naštěstí jedinou, při níž zřejmě aktuální počty škod budou nižší, než původně odhadované. Zatím klienti registrovali necelé čtyři stovky a počítá se s maximálně tisícovkou za zhruba 25 milionů korun.