Neděle 20. ledna. Svátek má Běla.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotace pro regiony

20.12.2010 12:12 Tisková zpráva: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Předběžně je zatím pro žádosti připraveno 367 milionů korun. Lhůta pro podávání žádosti začíná běžet dnem 20. prosince 2010 a končí 21. února 2011. Výzva se týká podprogramů: 

· Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů (podprogram117D814) – Tento podprogram je určen pro obce (svazky obcí), v jejichž územním obvodu došlo v období od ustavení obecních zastupitelstev v roce 1990 k rušení vojenských posádek nebo zařízení a které převzaly původní vojenský majetek do svého vlastnictví. Formou podpory je dotace poskytovaná až do výše 75 % skutečně vynaložených nákladů akce.

· Podpora obnovy a rozvoje venkova (podprogram117D815) – Tento podprogram je určen pro obce do 3000 obyvatel a svazky obcí. Formou podpory je dotace poskytovaná až do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů akce.

Zásady podprogramů pro poskytování dotací v roce 2011 a kritéria hodnocení žádostí jsou k dispozici zde.