Středa 19. prosince. Svátek má Ester.

Ministr Jankovský: Nájemníci nesmí podlehnout nátlaku

19.11.2010 02:11 Tisková zpráva:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se snaží o zprostředkování dialogu obou stran zainteresovaných v problematice nájemního bydlení. „Dlouhodobě spolupracujeme se sdruženími nájemníků i majitelů domů a snažíme se na obou stranách ‘mírnit vášně’,” řekl ministr Kamil Jankovský. Nájemní vztah je podle něj smlouvou mezi rovnocennými stranami, které mají svá práva i povinnosti. „Nájemníci se nesmí nechat zastrašit případným agresivním vyjednáváním ze strany majitelů. Pokud cítí, že se jim děje křivda, nebo je na ně vyvíjen nepřiměřený nátlak, zákon jim dává cestu, jak se bránit včetně soudního sporu,“ vysvětlil ministr dnešní setkání.

Nájemníci, kteří budou mít problém zvýšené nájemné zaplatit, mohou požádat o příspěvek na bydlení. Pokud jejich platba za bytovou plochu spolu s ostatními náklady na bydlení přesáhne 30% disponibilních příjmů domácnosti, lze čerpat příspěvek na bydlení až do výše normativů stanovených pro daný rok Ministerstvem práce a sociálních a věcí (MPSV). Dávku vyplácí místně příslušný Úřad práce. Pokud tato dávka nepostačuje, může sociální odbor místního pověřeného obecního úřadu ještě poskytnout tzv. „doplatek na bydlení“ v režimu hmotné nouze.

Ministerstvo pro místní rozvoj také připravuje cenové mapy, které by měli sloužit jako orientační pomůcka při vyjednávání o výši nájmu. Tyto souhrny by zachycovaly rozmezí cen, v nichž se platba za metr čtvereční v různých regionech pohybuje. „Samozřejmě nelze připravit takovou mapu, která by postihla každý jednotlivý nájemní byt, naším cílem je taková, která stanoví rozmezí v dané lokalitě v závislosti na kvalitě bytu,“ uzavřel Kamil Jankovský