Sobota 25. května. Svátek má Viola.

Míra neobsazenosti na trhu s kancelářskými i průmyslovými nemovitostmi klesá

06.12.2011 05:12 Tisková zpráva:

 

“Očekáváme, že míra neobsazenosti na obou trzích bude nadále klesat. Výstavba nových projektů se totiž zpomaluje a velké procento nájemců kancelářských a průmyslových prostor plánuje vyjednat nové podmínky stávající smluv, aby tak ušetřili náklady,” řekl Omar Sattar, Managing Director Colliers International, pro Českou republiku.

3. čtvrtletí 2011 – trh s kancelářskými prostory v Praze

Nájemné kancelářských prostor nejvyšší kategorie ve všech částech Prahy se ve 3. čtvrtletí nezměnilo. Nájemné v centru města se pohybuje mezi 20 – 21 euro/m2/za měsíc, v širším centru dosahuje úrovně 15 – 17,5 euro/m2/za měsíc a na okraji města 13 – 14,5 euro/m2/za měsíc. Efektivní nájemné, které zahrnuje i pobídky, je stále o 10 – 15 % nižší než základní nájemné. Výše pobídek však závisí na konkrétní lokalitě, budově a nájemních podmínkách.

Po dokončení šesti kancelářských budov o objemu 48 000 m2 přesahuje celková nabídka pronajímatelných kancelářských prostor na území Prahy na konci 3. čtvrtletí 2,77 mil. m2. Toto čtvrtletí zaznamenalo prudký pokles v celkovém objemu uzavřených smluv. Oproti 2. čtvrtletí tento ukazatel klesl o 49 %. Hlavní podíl v celkovém objemu uzavřených transakcí na trhu tvořily tzv. renegociace (přejednání nájemních podmínek stávajících smluv). Největší transakce ve 3. čtvrtletí byly zaznamenány v městských částech Praha 4 a Praha 5.

Nejvyšší míra neobsazenosti zůstává v Praze 9 (30,5 %) a Praze 7 (23,9 %). Naproti tomu městské části Praha 4 a Praha 8 zaznamenaly pokles míry neobsazenosti, a to o 7 %, resp. 13,8 %. Míra neobsazenosti ve  vyhledávaných lokalitách jako jsou Praha 5 nebo Praha 1 zůstala víceméně stabilní. Celkově neobsazenost v porovnání s 2. čtvrtletím mírně poklesla z 11,86 % na 11,77 %. V současné době je v Praze k dispozici 326 500 m2 volných kancelářských prostor.

Klíčové údaje kancelářského trhu pro 3. čtvrtletí

Celková nabídka pronajímatelných prostor: 2 773 296 m2

Celková nájemní aktivita: 49 809 m2

Míra neobsazenosti: 11,77 %

Nájemné u budov nejvyšší kvality: 20 – 21 euro/m2/za měsíc

„Podíváme-li se na výhled v horizontu několika příštích měsíců, tak do konce roku 2011 bude dokončeno dalších 31 000 metrů čtverečních kancelářských ploch, z toho 18 % bylo již předem pronajato. V průběhu roku 2012 se očekává dokončení 112 000 metrů čtverečních nových kancelářských prostor, z toho bylo předem pronajato zatím 34 %,” uvedl Omar Sattar. „Míra neobsazenosti by měla dále klesat. Nicméně kvůli nízké míře pronájmů uzavřených před dokončením projektů se může objevit krátkodobý růst míry neobsazenosti, jelikož budoucí poptávka nebude schopna ihned absorbovat všechny nové nebo volné prostory na trhu. Trend na trhu se bude do velké míry odvíjet od globálního vývoje ekonomické krize, ale základní trend zůstane, tedy bude docházet k poklesu míry neobsazenosti.”

3. čtvrtletí 2011 – trh s průmyslovými nemovitostmi v České republice

Na konci 3. čtvrtletí dosahuje celková nabídka pronajímatelných průmyslových nemovitostí téměř 4 mil. m2. Míra neobsazenosti v důsledku nedostatku spekulativních projektů klesá. Nejvyšší míra neobsazenosti byla opět zaznamenána na střední Moravě (36,6 %), následovaná krajem Vysočina (15,6 %). V obou regionech od 2. čtvrtletí míra neobsazenosti poklesla (ze 45,9 % a 16,1 %).

Obecný trend ukazuje mírný nárůst výše nájemného moderních průmyslových nemovitostí. Nejnižší nájemné je dosažitelné v severní části Prahy (v blízkosti dálnice D8) a naopak nejvyšší je požadováno v Brně.

Ve 3. čtvrtletí na českém trhu přibylo 95 000 m2 skladových a výrobních ploch, přičemž všechny tyto prostory byly již předem pronajaty. V současné době se 40 % veškerých stávajících průmyslových ploch nachází v Praze. Druhou nejrozvinutější oblastí v tomto sektoru je jižní Morava s 16,5 % celkových ploch. Na třetím místě se nachází oblast západních Čech, ta představuje 14,4 % celkové nabídky moderních průmyslových prostor určených k pronájmu.

Klíčové údaje průmyslového trhu pro 3. čtvrtletí

Celková nabídka pronajímatelných prostor: 3 991 000 m2

Celková nájemní aktivita: 180 600 m2

Míra neobsazenosti: 7,25 %

Nájemné u budov nejvyšší kvality:  3,90 – 4,50 euro/m2/za měsíc

„Objem uzavřených smluv převyšuje spekulativní výstavbu prostor, míra neobsazenosti bude tedy pravděpodobně i ve čtvrtém čtvrtletí klesat,” uvedl Omar Sattar . „Nicméně neočekáváme, že by objem všech smluv uzavřených v roce 2011 předčil nájemní aktivitu zaznamenanou v roce 2010, kdy bylo pronajato 1 030 000 metrů čtverečních.”