Pátek 20. října. Svátek má Vendelín.

MMR chce novým opatřením podpořit výstavbu bytů

13.11.2009 03:11 Tisková zpráva: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Na zbytek roku 2009 se počítá s ručením za úvěry v objemu 300 mil. Kč a v roce 2010 se bude jednat o objem 1 mld. Kč. Předpis musí být ještě předložen k notifikaci Komisi Evropských společenství a než bude tento proces v Bruselu dokončen bude podpora poskytována v režimu „de minimis“. 

„Výstavba nájemních bytů bude financována ze zdrojů právnických a fyzických osob. Na výdaje z rozpočtu SFRB bude mít novela dopad pouze v případě realizace ručení,“ uvedl ministr Vondruška

Hlavní principy navrhované právní úpravy:

–        Formou podpory je ručení za úvěr poskytnutý právnickým a fyzickým osobám na výstavbu nájemních bytů.

–        Příjemcem podpory je jakákoliv právnická a fyzická osoba jako investor výstavby nájemních bytů pomocí úvěru.

–        Poskytovatelem podpory je SFRB.

–        Ručením lze zajistit úvěr na dobu minimálně 10, nejdéle pak 40 let.

–        Ručení je omezeno do výše 70  % nesplacené části jistiny, nejvýše do 1 500 tis. Kč na jeden byt.                      V případě, že investorem je obec a součástí výstavby je technická infrastruktura, pak lze podpořit objem až 1 800 tis Kč na jeden byt.

–        V případě, že je prováděna stavební úprava, kterou vznikne byt z prostor určených k jiným účelům než        k bydlení nebo stavební úprava bytu nezpůsobilého k bydlení, smí činit nesplacená část jistiny, za kterou je ručeno, nejvýše 300 tis. Kč na jeden byt.

–        Výše poplatku za ručení stanoví ve smlouvě o ručení SFRB v souladu s komunitárním právem EU.