Pondělí 17. prosince. Svátek má Daniel.

Na rychlou finanční pomoc lidem v zaplavených oblastech je připraveno 107 milionů korun

10.08.2010 03:08 Tisková zpráva: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Pro občany je připravený příspěvek 30 000 korun na obnovu základního vybavení domácnosti. Lidé lze zaplavených oblastí o něj mohou požádat Ministerstvo pro místní rozvoj pomocí jednoduché žádosti prostřednictvím starosty obce. V obci musí být vyhlášen minimálně třetí stupeň povodňové aktivity.

„Aktuálně mohou lidé žádat o příspěvek 30 000 korun do konce listopadu. Ostatní formy pomoci jsou k dispozici bez časového omezení. O dalších penězích na povodňové škody budu ještě jednat
s Vládou ČR,“
uvedl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Občané mohou žádat také o finanční příspěvek ve výši 150 000 korun, pokud trvale bydleli v bytě, který
je určen k demolici. Příspěvek je možné získat na jednu bytovou jednotku, poskytuje ho krajský úřad na základě písemné žádosti, kterou za občana na Ministerstvo pro místní rozvoj podá starosta obce. V obci musí být vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.

Pro obce i občany je rovněž k dispozici dotace na úhradu nákladů na demolici stavby, kterou poničila povodeň. Výše dotace plně pokrývá místně obvyklé náklady spojené s demolicí.

Pro obce je dále určena dotace až 200 000 korun na nákup a výstavbu ubytovacích jednotek. Mohou
o ni žádat obce, na jejichž území byl vyhlášen minimálně třetí stupeň povodňové aktivity. Náhradní ubytování pro občany musí splňovat minimální standart zahrnující WC, rozvody vody a elektřiny. Obce mohou také získat dotaci až 1 150 000 korun na výstavbu tzv. povodňových domků.

Na rekonstrukci a výstavbu nových dopravních komunikací, veřejných prostranství, staveb a zařízení v majetku obcí a krajů je určený program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Občanům a obcím jsou  k dispozici i nízkoúročené úvěry na opravy a pořízení bydlení Státního fondu rozvoje bydlení.

Jednoduché žádosti o dotace jsou dostupné na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Starostům poskytne bližší informace ing. Lenka Novotná na tel. č.  224 861 704 nebo na adrese novlen3@mmr.cz.