Pondělí 17. prosince. Svátek má Daniel.

Nástup zimy prověřuje kvalitu pojištění občanů i firem

07.12.2010 03:12 Tisková zpráva:

Asociace českých pojišťovacích makléřů chápe rozčarování všech klientů pojišťoven, kteří začínají zjišťovat, že za škody z přetrvávající sněhové nadílky obdrží méně peněz, než očekávali. Bohužel se ukazuje, že z extrémních zim uplynulých let se někteří klienti příliš nepoučili a stále nevěnují svému pojištění dostatečnou pozornost," připomíná Zdeněk Voharčík předseda Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM).

Klienti pojišťoven by si ve svém vlastním zájmu měli zkontrolovat hlavně tyto skutečnosti:

  • Zahrnuje jejich pojištění staveb či domácností i pojištění proti škodám způsobeným mrazem a sněhem? Každá pojišťovna k této problematice přistupuje jinak a je třeba prověřit, co je již v základním pojištění a co je třeba v konkrétním produktu dopojistit. Např. pojištění odpovědnosti bývá často vedeno jako připojištění (jedná se např. o škody vzniklé jinému – odpovědnost z vlastnictví nemovitosti /úraz na namrzlém schodišti, pád sněhu či rampouchu se střechy na hlavu chodce či na parkující auto apod./ nebo odpovědnost z provozu domácnosti /např. vytopení sousedů po prasknutí zamrzlého vodovodního potrubí během dovolené atp./.
  • Je pojištění sjednáno na novou, nebo časovou cenu? U novějších pojištění bývá majetek obvykle pojištěn na novou cenu, což při škodě zaručuje, že poškozený obdrží na pojistném plnění tolik peněz, aby si mohl místo zničené věci pořídit novou se stejnou užitnou hodnotou. Starší pojištění, zejména v případě vybavení domácnosti, jsou však často koncipována na časovou cenu a pojistné plnění se pak snižuje o částku odpovídající opotřebení věci.
  • Byla smlouva aktualizována s ohledem na inflaci a změny v majetku? Pokud se hodnota majetku v domácnosti nebo ve firmě od uzavření pojistné smlouvy zvýší (například při nákupu nového vybavení či rekonstrukci domu), je třeba pojistnou smlouvu aktualizovat, jinak hrozí vznik podpojištění a v důsledku toho krácení pojistného plnění.

Špatným zkušenostem s likvidací pojistných událostí mohou podniky, municipality, ale i občané předejít spoluprací s nezávislými pojišťovacími makléři, kteří pravidelně pečují o pojištění svých klientů. Profesionální služba pojišťovacího makléře vždy zahrnuje:

–         kvalifikovaný přehled dostupného pojištění a konzultaci o možných rizicích,

–         konzultaci a doporučení ohledně limitů plnění a pojistných částek,

–         výběr a doporučení vhodné pojišťovny.

Pojišťovací makléř ze zákona nese odpovědnost za svá doporučení ohledně uzavřeného pojištění a poskytuje svým klientům nezávislou analýzu dostupných produktů. Navíc je klientům k dispozici i při řešení pojistné události. Klienti tak mají mnohem větší právní jistotu, než když si uzavírají pojištění přímo s pojišťovnou či jejím zástupcem," doplňuje Ivan Špirakus, místopředseda AČPM.

AČPM radí:

Jak správně postupovat, když je člověk pojištěný a mráz a sníh mu způsobí škodu:

Každý klient by měl kontaktovat svoji pojišťovnu, ať už osobně nebo na infolince pro hlášení škod, a zde škodu nahlásit. Dále by měl konzultovat svého pojišťovacího poradce či makléře ve věci správného postupu při zajištění dokumentace nastalé škody a při odstraňování škody tak, aby neporušil podmínky pojistné smlouvy. Obecně platí, že je třeba škodu hlavně zdokumentovat (popis situace, fotografie, video, zápis se svědky) a dále zamezit jejímu další zvětšování.

Jaké pojistné události týkající se mrazu a sněhu pojišťovny nejčastěji řeší?

Mezi nejčastější patří jistě poškození okapů a střech tíhou sněhu či ledu, zamrznutí potrubí v nepoužívaných či nevytopených objektech nebo uklouznutí na chodnících či na schodech. Hlavními důvody, proč pojišťovny odmítají uhradit škody, je vědomá či hrubá nedbalost klientů, jejímž následkem škoda vznikla, což je vážné porušení pojistné smlouvy. Tedy např. když je daný objekt dlouhodobě neužívaný a není vypuštěná voda z topení nebo chodník je prokazatelně neuklizený několik dnů apod.

Na druhou stranu je třeba věnovat dostatečnou pozornost podmínkám pojistného plnění ze strany pojišťovny: např. že náhrada škody způsobené tíhou sněhu a ledu je podmíněna dobrým technickým stavem nosných konstrukcí střech a krytin nebo že za škody způsobené tíhou sněhu a námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu či ledu… Podobných omezení je celá řada, a proto není od věci při sjednávání pojištění nejprve posoudit všechna možná rizika a představit si modelové škody. S tím samozřejmě na odborné úrovni může pomoci nezávislý pojišťovací makléř, který pak také doporučí nejvhodnější pojistné krytí.

Za dosti "exotický" produkt je možné považovat pojištění zvýšených nákladů na odklízení sněhu či rozmrazování. Takováto pojištění se sjednávají v zahraničí např. pro města a obce a kryjí jim mimořádné navýšení nákladů v případě tuhé zimy a množství sněhu.

Podobný produkt, včetně krytí obchodních ztrát, lze sjednat např. pro letiště, které si tak pojistí ušlé tržby v případě uzavření provozu kvůli sněhové kalamitě.