EUR 24.730

USD 22.807

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.730

USD 22.807

23. 02. 2010

0 komentářů

Nových úvěrů ubylo, závazky po splatnosti však rostly

 


 

„Přestože se podíl dlouhodobě nesplácených závazků loni zvýšil, je v porovnání s většinou původních členů Evropské unie ještě relativně nízký. Nesmíme však zapomínat na to, že jde o statistiky finančních institucí, které se s využitím pozitivních úvěrových registrů snaží přistupovat k zadluženosti lidí odpovědně. U subjektů, které finanční situaci svých klientů nekontrolují a kompenzují to vysokou cenou peněz, bude situace pravděpodobně výrazně horší,“ řekl Petr Kučera , výkonný ředitel společnosti CCB – Czech Credit Bureau, která v Česku organizuje Bankovní a Nebankovní úvěrový registr a poskytuje jim technický servis.

Celkově bylo v roce 2009 poskytnuto 226 miliardy korun nových bankovních úvěrů. Nejmenší objem úvěrů, 14,4 miliardy Kč, byl poskytnut v lednu, největší, 25,3 miliardy Kč, naopak v březnu. Nových nebankovních úvěrů bylo v roce 2009 poskytnuto 33,7 miliard korun. Celková hodnota financovaných smluv od začátku roku mírně rostla až do září, kdy narostla nejvíce v celém roce, celkem o 396,5 milionu korun. Poté nárůst objemu postupně klesal až na prosincových 268,6 milionu korun, což bylo v roce 2009 vůbec nejméně nově poskytnutých nebankovních úvěrů.

„Vývoj nových bankovních úvěrů v průběhu roku víceméně kopíroval vývoj nově poskytnutých hypoték a úvěrů ze stavebního spoření, jejichž měsíční objem rostl od února až do července a poté až do konce roku stagnoval. Měsíční objem nových ostatních úvěrů stagnoval téměř celý rok s výjimkou března, kdy rovněž došlo k výraznějšímu nárůstu,“ řekla Zuzana Pečená, výkonná ředitelka společnosti CBCB – Czech Banking Credit Bureau, která v Česku provozuje Bankovní registr.

Závazky lidí po splatnosti však na rozdíl od objemu nových úvěrů rostly, problémy se splácením se přitom nevyhnuly žádné věkové skupině ani úvěrovému produktu. Největší podíl dlouhodobě nesplacených závazků na celkovém objemu úvěrů, 1,18 procenta, měli mladí lidé ve věku do 24 let. Nejméně rizikovou skupinou byli s 0,49 procentním podílem naopak lidé ve věku od 30 do 34 let.

Mezi bankovní úvěry s nejvyšší mírou nesplácení patřily ke konci loňského roku provozní úvěry, u nichž dosáhl podíl dlouhodobě nesplácených závazků 11,4 procenta. Nejméně rizikovými úvěry byly naopak úvěry ze stavebního spoření s podílem 0,03 procent. Mezi nebankovní úvěry s nejvyšší mírou nesplácení patřil u právnických osob a fyzických osob podnikatelů operativní leasing, u kterého dosáhl podíl dlouhodobě nesplácených závazků 2,94 procenta. U fyzických osob byla situace odlišná, mezi nejvíce rizikové úvěry patřily tradičně spotřební úvěry, kde míra nesplácení dosahuje 4,4 procenta.

REKLAMA

„Problémy se splácením jsou často důsledkem předlužení, kdy si lidé berou více úvěrů, než jsou později schopni splácet. Proto již finanční instituce nesledují pouze prohřešky lidí z minulosti, ale stále více se zajímají i o celkovou úvěrovou historii klientů, kterou mohou nalézt v pozitivních registrech. Jen za poslední čtvrtletí k nám vstoupili tři noví členové včetně dvou největších poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, Cetelem a Home Credit,“ řekl Karel Kolář , výkonný ředitel sdružení LLCB, které v Česku provozuje Nebankovní úvěrový registr.

Vstupem nových členů se počet firem zapojených do Nebankovního úvěrového registru rozrostl na 27 společností, které pokrývají přes 83 procent trhu spotřebitelských úvěrů, ale i poskytovatele leasingu, kreditních karet nebo faktoringu. Spolu s Bankovním úvěrovým registrem, jehož 22 členů pokrývá téměř 100 procent bankovního trhu, tak mají nyní oba pozitivní registry dohromady 49 členů, kteří mohou využívat všech jejich výhod.

„Pozitivní úvěrové registry pomáhají úvěrový trh nejen chránit, ale i povzbuzovat. Na jedné straně omezují přístup k úvěrům lidem, kteří sice žádné negativní záznamy zatím nemají, každý další úvěr by je však už mohl dostat do velkého rizika nesplácení. Na druhé straně však umožňují finančním institucím poskytovat nové úvěry i lidem, kteří by se k nim kvůli negativnímu historickému záznamu jinak nedostali, a to i přesto, že riziko nesplácení je již u nich díky novodobé pozitivní historii velmi nízké,“ vysvětlil Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

Zástupci Bankovního a Nebankovního úvěrového registru dnes na tiskové konferenci rovněž oznámili, že se budou ještě více snažit šířit mezi širokou veřejnost zásady odpovědného zadlužování. V reakci na rostoucí podíl nesplácených závazků představili desatero doporučení, které radí lidem, co všechno mají zvážit před pořízením dalšího úvěru. Slibují si od toho zvýšení povědomí mezi lidmi o rizicích předlužení a o pravidlech finančního zdraví.

REKLAMA

„Našim cílem není nahradit velmi cenné služby a rady různých poraden na ochranu spotřebitelů, kam se již dnes naučila řada lidí chodit pro doporučení v obtížné finanční situaci. Chceme tím především podnítit veřejnost k většímu přemýšlení i o rizicích spojených se zadlužováním a odpovědnějšímu přístupu k němu, protože prevence je vždy efektivnější než až následné řešení problémů,“ uzavřel Petr Kučera .

Upozornění k metodice výpočtu:

V Bankovním úvěrovém registru se počítají dlouhodobě nesplácené závazky jako poměr mezi splátkami (včetně příslušenství – úroky, sankční úroky, poplatky apod.), které jsou 3 a více měsíců po splatnosti, vůči celkovému objemu úvěrů, který se skládá z jistiny + příslušenství.

Metodika bank je odlišná jak v čitateli, tak jmenovateli, protože vykazují podíl problémových úvěrů jako poměr zůstatků úvěru v selhání a celkovou výší úvěrů (zůstatek jistiny bez příslušenství).

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.