Pondělí 25. března. Svátek má Marián.

O titul „Obec přátelská rodině roku 2010“ se utká 135 obcí z celé České republiky

25.08.2010 10:08 Tisková zpráva:

Obce mohou svým přístupem hrát v prorodinné politice velmi významnou roli, to nakonec ukazují účastníci letošního ročníku soutěže. Ať už se jedná o podporu projektů určených rodinám s dětmi, tak o rodinu pečující o své rodiče a prarodiče. Rodinná politika je také jednou z oblastí, kterou chce MPSV v budoucnosti rozvíjet, a to například zlepšením systému péče o ohrožené děti a rozvojem alternativ rodinné péče ve fázi pre-primárního vzdělávání, rozvojem miniškolek a firemních školek apod. Co se týče seniorů, tak bude podporován rozvoj péče o seniory v domácím prostředí například daňovým zvýhodněním pečujících členů rodiny,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. 

Nejvíce obcí se přihlásilo do velikostní kategorie s 501-2 000 obyvateli, a to 43 (nejvíce z nich spadá do Středočeského kraje). Kategorie do 500 obyvatel má 12 účastníků (nejvíce z Královehradeckého kraje). V kategorii s 2 001-5 000 obyvateli se celkem utká 24 obcí (nejvíce z Jihomoravského kraje) a o 5 méně jich bude o titul a příslib dotace bojovat v kategorii 5 001-10 000 obyvatel (nejvíce z Libereckého kraje). Z obcí, které mají 10 001-50 000 obyvatel, našlo odvahu zapojit se do soutěže 26 z nich (nejvíce z Jihomoravského kraje). Do kategorie s více než 50 000 obyvateli se přihlásilo 11 soutěžících (přes polovinu tvoří městské části Hlavního města Prahy). Celkově největší zájem soutěž vyvolala v Jihomoravském, Středočeském a Olomouckém kraji.

V současné době hodnotící tým vyhodnocuje došlé formuláře. Při tom oproti předchozím ročníkům soutěže klade větší důraz na mezigenerační charakter všech aktivit a jejich udržitelnost do budoucna. Rovněž se zaměřuje na spolupráci obcí s neziskovými organizacemi, které vyvíjejí prorodinnou činnost. V září a v říjnu hodnotící tým navštíví obce, které postoupí do 2. kola. Vítězové budou vyhlášeni v listopadu.

Už třetí ročník celostátní soutěže Obec přátelská rodině pořádá MPSV ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center. Do 31. července 2010 se mohly do soutěže přihlásit všechny obce, města, statutární města a městské části nebo obvody statutárních měst územně členěných na městské části či obvody z celé České republiky. Ty, které se umístí na prvním, druhém nebo třetím místě v jedné z šesti velikostních kategorií, budou moct finanční odměnu v podobě neinvestiční dotace využít v příštím roce na realizaci prorodinných aktivit, například na příměstské prázdninové tábory, dovybavení dětských hřišť a mateřských center, oslavy Dne dětí, Dne rodin či tradičních svátků, projekty zaměřené na spolupráci mateřských škol a zařízení pro seniory aj.

V loňském ročníku soutěže v jednotlivých kategoriích zvítězily Hrušovany u Chomutova, Lysice, Police nad Metují, Tišnov, Hodonín a Hradec Králové. Co jim soutěž přinesla a co díky dotaci realizovaly či plánují zrealizovat, se můžete dočíst na


http://www.mpsv.cz/files/clanky/9095/tz_220710a.pdf .