EUR 24.750

USD 22.855

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.750

USD 22.855

Očekávaný stavební zákon prošel Legislativní radou vlády

 


 

 

„Asi nejvýraznějším z těchto dílčích zpřesnění je postavení veřejnosti v rámci stavebního řízení,“ uvedl Miroslav Kalous, náměstek ministra pro místní rozvoj. Původní návrh z dílny ministerstva po diskusi v legislativní radě vlády byl rozšířen o zajištění účasti veřejnosti též ve stavebních řízeních v otázkách životního prostředí, u kterých v předcházejícím územním řízení nebylo rozhodnuto.

Shodně s ní MMR navrhovalo, aby veřejnost měla zajištěnu účast v těch fázích rozhodování, kde může svojí aktivitou obsah vydávaného rozhodnutí ovlivnit. Je ale zcela zásadní respektovat způsob projednávání a povolování konkrétních záměrů ve stupních – posouzení vlivu stavby na životní prostředí, územní řízení, stavební řízení a kolaudace. S ohledem na to, že výsledkem posuzování vlivů stavby na životní prostředí je pouze nezávazné stanovisko, MMR ČR považuje za klíčovou fázi rozhodování o tomto problému územní řízení a v tomto smyslu navrhovalo upravit účastenství.

Na základě diskuse v Legislativní radě vlády byla nakonec tato otázka účastenství upravena o případy, ve kterých v otázkách životního prostředí nebylo rozhodnuto v územním řízení, budou-li takové. Tato úprava původního návrhu MMR návrh stavebního zákona vylepšuje a z důvodů opatrnosti zahrnuje jakékoli možnosti, které mohou nastat. „Skutečností ovšem zůstává, že otázky vlivu budoucí stavby na životní prostředí budou primárně posuzovány v řízení územním s ohledem na to, že v tomto řízení se definuje, o jakou stavbu se jedná, o její velikost, účel a podobně. A v tomto řízení se možnost účasti veřejnosti zásadně posiluje,“ uvedl Miroslav Kalous. Konkrétně v etapě společného jednání o návrhu územního plánu s dotčenými orgány nemohla veřejnost uplatňovat své připomínky. Nově návrh bude i v této etapě vystaven k veřejnému nahlédnutí a to i na webových stránkách a veřejnosti bude umožněno uplatňovat připomínky. MMR ČR tak připravilo specielní úpravu vůči správnímu řádu. Ve fázi pořizování územních plánů a jejich změn MMR ČR navrhuje posílení pozice vlastníků pozemků územním plánem dotčených. Dosud námitky mohli uplatnit jen vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem, veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch. Nově budou moci námitky uplatnit všichni vlastníci pozemků a staveb dotčených řešením územního plánu.

„V tomto kontextu obvinění různých iniciativ z toho, že omezujeme práva občanů, zásadně odmítám,“ důrazně se ohradil Miroslav Kalous. „Naše ministerstvo pouze navrhovalo a navrhuje, aby účastníky jednotlivých řízení byli vždy jen a pouze ti, jejichž práva skutečně mohou být dotčena. A v tomto bodě vycházíme z platné evropské legislativy,“ vysvětlil Miroslav Kalous.

REKLAMA

Druhou podstatnější dílčí změnou, kterou Legislativní rada vlády oproti původnímu návrhu novely stavebního zákona prosadila, byla úprava postavení autorizovaných inspektorů. „Nově se navrhuje, aby certifikát vystavený autorizovaným inspektorem byl zveřejněn na úřední desce stavebního úřadu v místě stavby na 30 dnů a během následujících 15 aby byla dána možnost pro podání případných námitek proti vydanému certifikátu těmi osobami, které by jinak byly účastny stavebního řízení, pokud by se vedlo,“ vysvětlil Miroslav Kalous. Pokud bude námitka podána, bude ji posuzovat nadřízený stavební úřad jako odvolání a buď prohlásí, že certifikát nemá právní účinky, nebo vrátí věc k novému projednání již v normálním stavebním řízení, nebo námitky zamítne pro nedůvodnost.

„Výsledek projednání novely stavebního zákona Legislativní radou vlády považujeme za významnou a pozitivně ukončenou další etapu náročného legislativního procesu,“ konstatoval Miroslav Kalous.

Smyslem předložení novely je odstranění nedostatků stávajícího zákona a postupná deregulace procesů v oblasti stavebního práva tak, jak vyplývá z programového prohlášení vlády. Jejím cílem je urychlit, zjednodušit a zlevnit přípravu a povolování jednotlivých staveb, rozšířením okruhu staveb nevyžadujících územní rozhodnutí nebo stavební povolení, zjednodušit život stavebníkům (např. doplňkové stavby u rodinných domů). Navrhované změny zvýší absorpční kapacitu ČR pro stávající i pro příští programové období tak, aby investoři nemuseli mít obavy o to, že stavba, na kterou získají dotaci z EU nakonec kvůli komplikovanému a nepřehlednému procesu nevznikne. Samozřejmě ovšem není a nemůže být cílem novely ani v nejmenším snižovat odpovědnost účastníků řízení za jejich jednání a investorů za případnou nekvalitní přípravu.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.