Neděle 20. ledna. Svátek má Běla.

OLOMOUCKÉ DNY ARCHITEKTURY A STAVEBNICTVÍ 2011

24.10.2011 02:10 Tisková zpráva:

 

Souběžně probíhají i další zajímavé projekty se svými výstavními a konferenčními částmi. Úsporami a využitím obnovitelných zdrojů energie se zabývá EKOENERGA a dřevěnému u ve stavebnictví se věnuje MORAVSKÁ DŘEVOSTAVBA Olomouc.  

Architektura inspiruje

Olomoucké dny architektury a stavebnictví poskytují prostor pro prezentace a diskusi s autory projektů k  aktuálním  tématům v architektuře a stavebnictví. Letošní program je opět zajímavý a bohatý.

Tradiční a oblíbená architektonická procházka povede v sobotu 5.listopadu   do a reálu Fakultní nemocnice Olomouc – nově postaveného objektu PET/CT a do prostor zámeckého náměstí a amfiteátru ve Velké Bystřici . Zájemce bude opět kromě autorů provázet šéfredaktor architektonického časopisu ERA21 Osamu Okamura.

Pořadatelé letos připravili nejen olomoucké veřejnosti představení opravdu zajímavých a netradičních projektů. Výjimečným projektem jsou  Městské zásahy Praha 2010. Výstava představuje 81 architektonických „zásahů“ – tzn. 81 konkrétních návrhů pro konkrétní místa v pražské městské zástavbě. Oficiální část představení projektu začne vernisáži výstavy a to ve čtvrtek 3.listopadu od 17hod.  Pokračovat bude představením projektu Městské zásahy jeho autory Matúšem Vallo a Oliverem Sadovským (Vallo Sadovsky Architects). Promluví nejen o procesu a odlišnostech v jednotlivých městech, kde se MZ podařilo realizovat, ale i o knize Městské zásahy: S láskou vaši architekti, která analytickou formou celý projekt shrnuje a představuje jejich nejvýznamnější návrhy. Dále navážou autorské prezentace dvou „zásahů“ a to autorů Opočenský Valouch architekti (ov-a) Visutý park nad ústím tunelu Malovanka, Praha 6 a Petra Jandy(A)VOID Gallery   náplavka Rašínova nábřeží, Praha 2.

Výstavou i přednáškou v pátek 4. listopadu se představí architektonický ateliér Kamil Mrva Architects. Po 10 letech věnovaných zejména rodinným domům-dřevostavbám v beskydském regionu přechází ateliér  k větším realizacím nejen v tomto kraji, řešení veřejného prostoru i novým materiálům. Výstava představí to, čím získal renomé, ale také rozmanitou škálu nových staveb a projektů.

Zajímavou výstavou mapující nově postavené sakrální objekty jsou Sakrální stavby Arcidiecéze olomoucké 1990–2010. Jedná se ojedinělou  panelovou výstavu římskokatolických staveb zrealizovaných na území olomouckého arcibiskupství po sametové revoluci. Mnohé překvapí kolik staveb za 20 let na tomto území vzniklo – postavilo se přes 50 kaplí, kostelů a dalších sakrálních objektů. Výstava představuje 42 z těchto staveb a seznámí zájemce se specifickou architekturou sakrálních staveb. Výstava vznikla z iniciativy olomoucké pobočky Českého svazu stavebních inženýrů  (ČSSI) jmenovitě jejího předsedy pana ing. Jaroslava Karáska a olomoucké oblastní kanceláře České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. (ČKAIT). Výstava je realizována pod patronací Arcibuskupství olomouckého.

Studentské práce představí architektonické přehlídky Young Architects Award 2011 a Diplomové práce studentů fakult architektury 2011. Již tradiční výstavou, která se zde každoročně objevuje je Salon dřevostaveb 2011.

PROGRAM OlomouckÝCH dnů architektury a stavebnictví

Čtvrtek 3.listopadu 

17,00 – 19,00  hod

Městské zásahy Praha 2010                                                         

Vernisáž výstavy

Prezentace a debata k výstavě  za účast iniciátorů a pořadatelů projektu

Autorské prezentace

Sdílený městský prostor je veřejným majetkem. Projekt Městské zásahy dal vzniknout projektům, které si nikdo neobjednal. Všechny se zrodily z vnitřní či profesní potřeby jejich autorů, povětšinou architektů. Potřeby poukázat na to, co nefunguje, i když existuje řešení, jak by fungovat mohlo, nebo dokonce mělo. Odhalit potenciál míst, přes která denně chodíme a která často ani nevnímáme.

Městské zásahy vznikly v Bratislavě v architektonickém studiu Vallo Sadovsky Architects a po svém úspěšném přijetí proběhly v Praze (2010) a Brně (2011).

Na olomoucké výstavě bude k vidění jejich pražská část: 81 konkrétních návrhů pro konkrétní místa v pražské městské zástavbě.

Rovněž bude představena kniha Městské zásahy: S láskou vaši architekti, která shrnuje průběh projektu od jeho konání, přijetí a výsledky v Bratislavě přes Prahu po Brno.

Opočenský Valouch architekti (ov-a)

Visutý park nad ústím tunelu , Malovanka, Praha 6 (www.ov-a.cz)

V současnosti budovaný tunel Blanka, který je součástí pražského městského okruhu, vytváří množství problematických míst. Upřednostňuje plynulost dopravy, ignoruje strukturu města, chodce, památky, parky. OV architekti se pokusili návrhem  tomuto stavu oponovat. Autoři představí vývoj návrhu, která překryl ránu jedné z mimoúrovňových křižovatek nad ústím tunelu Blanka.

Petr Janda

(A)VOID Gallery , náplavka Rašínova nábřeží, Praha 2   (www.petrjanda.com)
( A)VOID Gallery je intervencí galerijní iniciativy do veřejného prostoru. Vytváří místo pro představování současné umělecké produkce nejen místních ale i zahraničních autorů. Projekt je spojen s architektonickými změnami a zásahy do problematického prostředí pražské náplavky.

www.mestskezasahy.cz

Pátek 4. listopadu

16,00 – 18,00 hod

Ateliér Kamil MRVA Architects                                       

Prezentace tvorby architektonického ateliérů

Po více než deseti letech práce zejména na projektech rodinných domů – dřevostaveb                   v beskydském regionu – přechází architekt Kamil Mrva k větším realizacím nejen v tomto kraji, řešení veřejného prostoru i dalším materiálům.

Sobota 5. listopadu

Architektonická procházka do novostavby objektu PET/CT v areálu Fakultní nemocnice Olomouc s architekty Miroslavem Pospíšilem a Martinem Karlíkem z olomouckého Ateliéru R (13 hod) a na nově zrekonstruované Zámecké náměstí a amfiteátr ve Velké Bystřici                s architektem Michalem Sborwitzem (15 hod). Moderuje šéfredaktor architektonického časopisu ERA21 Osamu Okamura.

Sraz účastníků ve 13hod. u vjezdu do areálu Fakultní nemocnice Olomouc  (Teoretické ústavy) – ul. Hněvotínská.

Ve 14.30 odjez autobusu do Velké Bystřice z Výstaviště Flora – zadní vchod  pavilonu A (Zamenhofova ul.).

Architektonické přehlídky a výstavy:

Diplomové práce studentů fakult architektury 2011

Young Architect Award 2011

Profilová výstava architektonického atelieru Kamil Mrva Architects

Městské zásahy Praha 2010

Sakrální stavby Arcidiecéze olomoucké 1990 -2010

Salon dřevostaveb 2011