EUR 25.340

USD 23.267

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.340

USD 23.267

01. 02. 2010

0 komentářů

Panika ve stavebnictví skončila, problémy ještě ne

 


 

V důsledku očekávaného poklesu stavebnictví společnosti predikují i mírné snížení svých prodejů. Aktuální vytížení kapacit firem zaznamenalo znatelný pokles (částečně i díky mimosezóně). Všechny dotázané stavební firmy uvádějí, že jsou omezeny ve svém růstu, nicméně hodnocení závažnosti dopadu jednotlivých faktorů na výsledky firem zaznamenalo velice mírné zlepšení oproti výsledkům ze září 2009. Největším problémem stále zůstává nedostatečná poptávka. Necelá polovina společností uvádí, že má méně zakázek než před rokem (mírné zlepšení od září i července 2009). Klíčovou prioritou na dalších dvanáct měsíců pro stavební společnosti je zvýšení efektivity jejich fungování. Tyto závěry vyplývají z výsledků Kvartální analýzy stavu a vývoje českého stavebnictví 01/2010, kterou připravil CEEC Research ve spolupráci se společnostmi KPMG Česká republika, Ipsos a rovněž také za podpory společností Rigips, Credos a Phoenix Zeppelin.

Výsledky průzkumu komentuje Andreas Höfinghoff, Partner odpovědný za stavebnictví ve společnosti KPMG Česká republika: „V tomto roce růst ve stavebnictví zatím ještě neočekáváme, mírné zlepšení by mohlo nastat až v roce 2011. V roce 2010 bude poptávka na trhu stále omezená, firmy proto budou vystaveny vysokému konkurenčnímu tlaku. Chtějí-li zvýšit svůj podíl na trhu způsobem, který bude trvale udržitelný a bude přinášet zisk, měli by jejich vedoucí pracovníci i nadále zvyšovat efektivitu procesů, důsledně řídit rizika a pečlivě posuzovat investiční strategie.“

Hlavní zjištění Kvartální analýzy stavu a vývoje českého stavebnictví 01/2010:

Stavební společnosti předpovídají v roce 2010 pokles českého stavebnictví o 3 %, stabilizace a návrat k růstu se očekává v 2011

 • Stavební firmy očekávají v roce 2010 pokles českého stavebnictví, nicméně silně negativní nálady z července 2009 (tehdy představitelé firem předpovídali pokles stavebnictví pro rok 2009 až o 11 %) se postupně začínají uvolňovat.
 • Stabilizace a návrat k růstu by mohly přijít v roce 2011.  
 • Velké stavební společnosti vidí výhled na 2010 nejvážněji, pokles očekává až 83 % respondentů z tohoto segmentu (vážený průměr vzorku ukazuje na pokles až o 6 procent) oproti 51 % respondentů ve středních/malých firmách (průměr vzorku předpovídá pokles o 2 procenta).
 • Pokud společnosti rozdělíme podle zaměření jejich činnosti, výsledky ukazují, že představitelé inženýrského stavitelství jsou nejoptimističtější skupinou; aktuálně předpovídají pokles stavebnictví v roce 2010 pouze o 1,7 %.

Pro rok 2010 predikují společnosti pokles svých prodejů o 1,4 %

REKLAMA

 • V důsledku předpokládaného poklesu stavebnictví v roce 2010 společnosti rovněž predikují mírný pokles svých prodejů, přičemž největší snížení očekávají velké stavební společnosti. V odhadech na rok 2011 jsou společnosti opatrné, nicméně převažují očekávání stabilizace a mírného růstu.
 • Velké stavební společnosti očekávají pokles svých prodejů až o 5,9 %. Malé a střední firmy jsou ve svých očekáváních méně pesimistické.
 • Srovnání předpovědí představitelů firem zabývajících se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím nevykazuje výraznější rozdíly.
 • Růst prodejů se očekává od roku 2011, převážnou většinou se na tom shodují všechny analyzované segmenty.

Sebedůvěra stavebních společností stabilně posiluje, je ale stále vratká

 • Stavební společnosti byly opět dotázány na očekávaný vývoj svého tržního podílu v roce 2010, jinými slovy, zdali očekávají, že se jim povede lépe než jejich konkurenci. Oproti výsledkům z července 2009 (45 % respondentů předpovídalo zlepšení své pozice pro rok 2009) a výsledkům výzkumu v září 2009 (nárůst na 58 % respondentů), došlo k dalšímu mírnému růstu podílu společností, které předpokládají zlepšení své pozice na trhu, aktuálně 62 % respondentů.
 • Nejpesimističtější ohledně vývoje svého tržního podílu je opět segment velkých stavebních společností.

Stavební společnosti zaznamenaly znatelný pokles vytíženosti svých kapacit

 • Výsledky nejnovějšího výzkumu ze začátku ledna 2010 ukazují na znatelný pokles ve vytíženosti kapacit stavebních firem ve srovnání s předchozími výsledky ze září 2009 (částečně i díky mimosezóně).
 • Nejnižší vytížení aktuálně zažívají společnosti zabývající se pozemním stavitelstvím (pouze 74 %).
 • Segment středních/malých firem vykazuje nižší průměrné vytížení kapacit (75 %), než ukazují výsledky v segmentu velkých společností (82 %).
 • Průměrný počet měsíců, na které mají firmy nasmlouvané zakázky do budoucna, je stále 6 měsíců, přičemž u velkých firem je to 8,5 měsíce (pokles z 9,6 měsíce v září 2009).
 • Společnosti zabývající se pozemním stavitelstvím mají v průměru nasmlouvané zakázky na 5,3 měsíce, firmy v oboru inženýrského stavitelství aktuálně uvádějí, že v průměru mají své zakázky nasmlouvané na 8,2 měsíce.
 • 45 % respondentů uvádí, že má méně zakázek než před rokem, jde o mírné zlepšení (v září i červenci 2009 se jednalo o 56 % respondentů).
 • 41 % respondentů plánuje změnit způsoby získávání zakázek. Nejvíce změn chystají společnosti zabývající se pozemním stavitelstvím.

Všichni (100 %) respondenti uvádějí, že jsou omezeni ve svém růstu, hlavním omezením je nedostatečná poptávka

 • Největším problémem je pro ně i nadále nedostatečná poptávka. U společností zaměřených na inženýrské stavitelství a rovněž z hlediska velikosti firem u velkých společností se pak jedná zejména o nedostatečnou poptávku financovanou z veřejných zdrojů.
 • Další palčivé problémy jsou byrokracie, tvrdá konkurence a problémy s financováním.
 • Nejméně firmy omezují: vliv počasí, vysoké náklady na materiál a nedostatek zkušené pracovní síly.

Klíčová priorita pro dalších dvanáct měsíců: zvýšení efektivity fungování stavebních společností

REKLAMA

 • Klíčovou oblastí je i nadále pro všechny dotázané společnosti zvýšení efektivity jejich fungování (100 % stejně tak jako v září a 96 % v červenci 2009). Největší důraz na tuto oblast kladou velké stavební společnosti.
 • Naopak jako svou nejmenší prioritu uvádějí firmy změny/rozvoj své IT infrastruktury a akvizici jiné společnosti.

Kvartální analýza stavu a vývoje českého stavebnictví 01/2010 je založena na telefonických strukturovaných rozhovorech s vybraným vzorkem 100 stavebních společností podnikajících v českém stavebnictví. Rozhovory proběhly na začátku ledna 2010.

Kromě standardní analýzy rovněž nabízí tento výzkum detailní informace o postojích hlavních segmentů českého stavebnictví podle dvojrozměrné segmentace vzorku, (tj. jak z hlediska velikosti stavebních společností, tak i stavebního zaměření účastníků). Segmenty jsou rozděleny na velké a střední/malé společnosti, z druhého pohledu na segmenty zabývající se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím. Další publikací s tématem českého stavebnictví bude Kvalitativní studie českého stavebnictví 2010, která bude publikována na konci dubna 2010, tuto studii s čerstvými informacemi bude možné získat opět bezplatně na www.CEEConstruction.EU.

„Hlavním cílem všech zpracovaných studií CEEC Research je poskytnout především využitelné a plně srovnatelné analýzy stavebnictví zemí střední a východní Evropy. Tyto analýzy pomáhají firmám v jejich růstu a získávání nových zakázek a také jim umožňují lépe přizpůsobit své strategie aktuální situaci na daném trhu. Svým širokým rozsahem a počtem uživatelů je tento výzkum největším v celém regionu střední a východní Evropy,“ říká Jiří Vacek, autor a vedoucí výzkumu.

Již pátým rokem projekt CEEC Research ve spolupráci s generálním partnerem, společností KPMG Česká republika, analyzuje v sérii kvalitativních výzkumů situaci ve stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Kvartální analýza stavu a vývoje českého stavebnictví 2010 je první studií ročníku 2010.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.