Středa 19. prosince. Svátek má Ester.

Pětky politikům za zdražení dálničních známek, zásahy do stavebního spoření a sjednocení sazby DPH

13.12.2011 05:12 Tisková zpráva:

Aktuální průzkum výzkumné agentury Ipsos z prosince 2011 poukazuje na to, že z hodnocených přijatých či plánovaných opatření politiků lidé nejlépe hodnotí zachování stravenek. To si vysloužilo 40 % „jedniček“. Druhé nejlepší hodnocení (27 %) politici získali za kroky, které uskutečnili či plánují uskutečnit pro vyšší zdanění loterií, hazardu a způsob, jakým mají být tyto prostředky využívány.

„Znovu se potvrzuje, že voliči jsou nejvíce citliví na témata, která se přímo dotýkají jejich peněženky. Spíše než na snížení podpory oblíbeného stavebního spoření a dalších kroků, které budou mít dopad na ekonomickou situaci domácností, by se měli politici zaměřit především na konkrétní kroky v potírání korupce a na transparentnost tendrů organizovaných státem“, komentuje Tomáš Macků, Research & Communication Director agentury Ipsos. 

Při volbě priorit, kterými by se měl nyní stát nejdříve zabývat, populace nejvíce podporuje aktivity na potírání korupce (nejvyšší prioritu vyjádřilo 63 %) a transparentnost státních zakázek (52 %), případně vyšší zdanění loterií a hazardu (35 %). Naopak jako nejméně přitažlivé kroky státu označila populace zdražení dálničních známek a zpoplatnění komunikací II. a III. třídy (30 %) a snížení podpory u stavebního spoření či jeho další regulaci (26 %).

Výzkum se také ptal, jak dotazovaní obecně hodnotí tuzemské vládnoucí politiky za jejich skutky, přijatá opatření, plány a reformy.

Potvrdilo se, že v současné době v České republice převládá negativní politická nálada, která může ovlivnit rozhodování voličů při dalších volbách. 41 % lidí má totiž za to, že plány a rozhodnutí politiků jsou velmi špatné a škodí občanům i státu. 23 % si myslí, že jejich plány a rozhodnutí jsou nekoncepční a nedomyšlené. Pouze 10 % se domnívá, že opatření jsou nezbytná a z dlouhodobého hlediska přínosná, na druhou stranu pro mnohé nepříjemná a jen 1% dotázaných pak hodnotí plány a rozhodnutí vlády a politiků jako koncepční s dlouhodobým efektem pro občany bez dalších připomínek.

Informace o výzkumu

Výzkum byl realizován společností Ipsos Tambor v prosinci 2011 na reprezentativním vzorku populace ve věku 18-65 let (dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání). Velikost základního souboru byla 1014 respondentů. Výzkum byl realizován metodou on-line dotazování.