Čtvrtek 20. června. Svátek má Květa.

Pilotní projekt Mapa nájemného vbíhá do cílové rovinky

05.10.2011 03:10 Tisková zpráva: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

V současnosti nejobsáhlejší kategorie Mapy nájemného tzv. „nájemné dle posudku znalce“ se k 30. září 2011 rozšířila o dalších 82 obcí. Nový „podzimní přírůstek“ do databáze představuje 12,8 % z celkového počtu 639 určených obcí, které budou do Mapy nájemného zahrnuty. Na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj je v současnosti možné vyhledat údaje pro 471 obcí. Pro představu tento počet zahrnuje 74 % všech obcí nad 2 000 obyvatel, u kterých k 31. prosinci 2010 skončila možnost jednostranného zvyšování nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb. Hranice sta procent údajů bude dosažena poslední aktualizací na konci letošního roku.

Data pro volně smluvně sjednané nájemné prozatím zůstávají zachována ve stejném rozsahu jako v měsíci srpnu. Důvodem je skutečnost, že údajů o „nájemném volně smluvně sjednaném“ je nedostatečné množství. Naopak u nájemného v obecních bytech sběr dat probíhá velmi rychle. V současné chvíli jsou ověřovány údaje získané od obcí a následně rozšíří kategorii „nájemné v obecních bytech“.