Sobota 20. ledna. Svátek má Ilona.

Podpora obcí a regionů v rámci národních programů MMR

14.10.2008 10:10 Tisková zpráva: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„V  letošním roce jsou v oblasti regionální politiky realizovány dva národní programy, na které bylo vyčleněno celkem 237 mil. Kč. Jedná se o program Podpora bývalých vojenských areálů k obecnímu využití, kde činí celková podpora akcí 132 mil. Kč a program Podpora obnovy venkova, ve kterém dosáhne podpora akcí 105 mil. Kč. V obou programech bylo podpořeno celkem 514 akcí obcí a svazků obcí. Podpořené akce se již realizují a se státní podporou by mělo být dokončeno v regionech dílo v celkové hodnotě 196 mil. Kč," oznámil ministr Jiří Čunek.

Kromě těchto programů ministerstvo vyhlásilo i v letošním roce program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Ten je výrazem podpory státu obcím a krajům, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelních pohrom. Prostředky jsou určeny na následnou pomoc obnovy a rekonstrukce postižených nemovitostí. Příjem žádostí do tohoto programu je otevřen, aby pomoc byla v těchto případech co nejrychlejší. Do konce září bylo v rámci tohoto programu podpořeno celkem  213 projektů ve výši 370 mil. Kč.

Vzhledem k průběžnému příjmu žádostí eviduje ministerstvo dalších 90 žádostí, které jsou připravovány k realizaci rozhodnutí o poskytnutí podpory. Celkové výše požadované podpory u těchto evidovaných žádostí činí 103 mil Kč. Další informace je možno nalézt na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.