Pondělí 17. prosince. Svátek má Daniel.

Pojištění nájmu získalo zpět mediační cestou 1,5 mil. Kč pro pronajímatelé bytů

20.02.2012 04:02 Tisková zpráva:

Mediační práce oddělení Guarenty Group řešící hrozící pojistné události spočívá v intervenci u nájemce v případech, kdy pojistník nahlásil, že u jeho nájemce vázne dluh, a pojistitel sám dosud  v zajištění dlužné částky neuspěl.
 
V prvním kvartálu  letošního roku  se očekává zdvojnásobení této  ‚zachráněné  částky‛. Jak vysvětlil Thomas Koller z Guarenty Group: „V  průběhu listopadu  a  prosince  2011 a ledna roku 2012  zaznamenala Guarenty Group zhoršení platební morálky u nájemců. Příčinou je  souběh řady faktorů, které  jsme  v návaznosti  na  zvýšení DPH, skokové navýšení inflace a pozdní výplaty dávek nazvali  ‚perfektní nájemní bouře‛. Neočekáváme, že by se riziko v dohledné  době zlepšilo.“ Dále dodal: „Výše nájemného  se v průměru celoplošně  snižuje, jelikož nabídka převyšuje poptávku. Zároveň se poptávka po nájemních bytech nově zvyšuje, jelikož pronajímatelé  váhají s prodejem za sníženou cenu a potenciální kupci zase s nákupem. Pro pronajímatelé tento stav  způsobuje větší fluiditu v nájemním trhu a s tím pro ně  spojené zvýšené  riziko  výskytu  neplatičů.  Na druhé straně vidíme i větší  příklon k uzavírání  nájmu na dobu určitou (v průměru na jeden rok), než  tomu bylo v minulosti.“ 
 Co je pojištění nájmu
 
Pojištění nájmu umožňuje pronajímatelům bytových prostor, kteří utrpí finanční ztráty kvůli neplatícím nájemcům, přenést toto riziko na pojišťovatele. Pronajímatel může nárokovat až šest měsíců nezaplaceného nájemného.
 
Částka za pojištění je stanovena na 5 % z čistého ročního nájmu (mimo energetiky, vodného a stočného).
 
Pojištění  lze uzavřít přímo  na stránkách www.pojisteni-najmu.cz,  u pojišťovacích makléřů INSIA a v řadě realitních kanceláří po celé republice.
 
V případě nahlášení pojistné události (opoždění zaplacení nájmu ze strany nájemce) pojišťovna kontaktuje nájemce a snaží se o mediaci.  Není-li úspěšná, dojde k vyplacení pojistky a následná regrese na nájemce, který musí zaplatit dlužný nájem plus penále a dále soudní a exekuční poplatky.