EUR 24.700

USD 22.902

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.700

USD 22.902

16. 11. 2009

0 komentářů

Polské stavebnictví pod tlakem

 


 

 

  • Ve srovnání s předchozím rokem je nejrychleji rostoucím omezením stavebních firem nedostatečná poptávka (kterou zmiňují téměř všichni dotazovaní) a také omezené finanční zdroje.
  • Pokles množství zakázek se již projevil nižším vytížením kapacit.
  • Na začátku října měly firmy nasmlouvané zakázky v průměru na sedm měsíců dopředu.
  • Klíčovou prioritou pro dalších dvanáct měsíců bude pro stavební firmy zvýšení efektivity jejich fungování.

Stavebnictví v Polsku, České republice, Maďarsku i na Slovensku prochází turbulentním obdobím. Přestože mezi těmito zeměmi můžeme vysledovat zřetelné rozdíly, dopad celosvětové ekonomické krize je patrný v každé z nich. Polsko je jedinou zemí, kde sektor stavebnictví stále zaznamenává alespoň mírný růst. Tento vývoj je založen především na dvou klíčových faktorech – rozsáhlé finanční podpoře mnoha infrastrukturních projektů z fondů Evropské unie a přípravě na evropský fotbalový šampionát EURO 2012, organizovaný Polskem a Ukrajinou, který stavebnictví přináší řadu nových projektů a zakázek (stadiony, silnice, hotely, druhá linka varšavského metra). Srovnání výsledků za období leden–září 2009 (růst 4,7 procenta) s čísly za odpovídající období předchozích let (2006: 14,4 procenta, 2007: 20,2 procenta, 2008: 15,5 procenta) nicméně jasně ukazuje, k jak významné změně trendu dochází.

Hlavní zjištění Kvalitativní studie polského stavebnictví 2009:

Jaký vývoj stavebnictví očekávají firmy v roce 2009?

  • Stavební firmy jsou v odhadech vývoje odvětví pro rok 2009 pesimistické – 70  procent z nich očekává pokles. Tato očekávání jsou přitom ještě pesimističtější, než ukazují poslední údaje publikované Polským centrálním statistickým úřadem (období leden–září), což naznačuje, jak výrazné obavy panují mezi hráči na trhu. V důsledku toho společnosti rovněž očekávají pokles svých tržeb o 3,7 procenta (v ČR firmy předpovídají pokles o 4,3 procenta). Firmy odhadují, že zotavení nastane v období 2010–2011 a přinese v průměru velice mírný růst, a to 2,3 procenta (pro srovnání: výsledky výzkumu v ČR ukazují pouze 0,5 procenta).

Jak se tento aktuální vývoj promítá do sebevědomí stavebních firem?

REKLAMA

  • Z výzkumu vyplývá, že došlo k výrazným změnám v sebevědomí stavebních firem. V roce 2008 uvádělo 97 procent respondentů, že očekávají růst svého tržního podílu. V současné době ve svůj růst věří již pouze 52 procent respondentů, což ukazuje na výraznou nejistotu na polském stavebním trhu (v ČR je situace podobná, 93 procent v roce 2008, aktuálně 58 procent).

Jaký vývoj očekávají firmy ve střednědobém horizontu?

  • Protože se podmínky na trhu v současnosti rychle mění, firmy upozorňují na omezené možnosti předpovídat vývoj odvětví ve střednědobém horizontu (v letech 2010–2011). Pokud se však podíváme na výsledky jejich odhadů, zjistíme, že 75 procent dotázaných stavebních společností předpovídá mírný růst odvětví (v průměru 2,5 procenta, který je výrazně vzdálený výsledkům z let 2006–2008).

Projevila se již krize poklesem vytíženosti kapacit stavebních firem?

  • Společnosti zaznamenaly pokles v průměrné vytíženosti svých kapacit, a to na 77 procent (pokles tři procentní body oproti roku 2008). 51 procent firem uvádí, že mají méně zakázek než před rokem, 40 procent má stejný objem a 9 procent respondentů zaznamenalo nárůst. Nyní mají stavební společnosti nasmlouvané zakázky v průměru na sedm měsíců dopředu.

Co firmy aktuálně nejvíce omezuje v jejich růstu a co způsobuje největší problémy?

  • 100 procent dotazovaných firem je omezeno ve svém růstu (v roce 2008 to bylo 95 procent). Faktor, který zaznamenal největší nárůst oproti roku 2008, je nedostatečná poptávka (aktuálně ji udává 94 procent dotázaných, 61 procent v roce 2008), následují nedostatečné finanční zdroje (89 procent, 64 procent v 2008).

Jaké jsou klíčové priority stavebních společností pro dalších dvanáct měsíců?

REKLAMA

  • Téměř všechny stavební společnosti (94 procent) uvádějí, že hlavní prioritou , na kterou budou zaměřovat svoji pozornost v průběhu dalších dvanácti měsíců, je stejně jako v ČR zvyšování efektivity jejich fungování (6,7 bodu z 10 maximálních). S odstupem následují plány na zdokonalení řízení projektů a plánování (5,9 bodu, uvedlo 94 procent dotázaných) a stejné bodové skóre získal výběr strategického obchodního partnera (uvedlo 76 procent firem). Financování aktivit stavebních firem se oproti minulému roku stalo viditelně důležitějším tématem, aktuálně jej uvádějí všichni dotázání (96 procent) a hodnotí tuto prioritu 5,8 bodu. Nejnižší prioritou je v příštích 12 měsících pro polské stavební firmy akvizice jiné společnosti (3,9 bodu, 36 procent firem).

Kvalitativní studie polského stavebnictví 2009 je založena na telefonických strukturovaných rozhovorech se vzorkem 70 firem podnikajících v polském stavebním sektoru. Rozhovory se zástupci firem skončily v říjnu 2009, a tato studie tak poskytuje zajímavý a aktuální pohled na současnou situaci na polském stavebním trhu.

CEEC Research již čtvrtým rokem sérií kvalitativních výzkumů analyzuje situaci ve stavebnictví v zemích střední a východní Evropy, a to ve spolupráci s generálním partnerem, společností KPMG Česká republika. Kvalitativní studie polského stavebnictví 2009 je sedmou studií ročníku 2009.

Kvalitativní studii polského stavebnictví 2009 je možné bezplatně získat na internetových prezentacích CEEC Research www.CEEConstruction.Eu , kde je také možné najít více informací a blíže se seznámit s metodologií a cíli výzkumu.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.