Neděle 16. prosince. Svátek má Albína.

Pro stavební povolení nebudete muset na úřad

30.11.2011 02:11 Tisková zpráva:

 

eGovernment, tedy elektronizace veřejné správy, má občanům přinést zjednodušení v komunikaci s úředníky. Díky datovým schránkám, přibývajícím kontaktním místům Czechpoint nebo základním registrům, bychom už neměli trávit čas pobíháním po úřadech, ale vše vyřídit na jednom místě, případně z pohodlí našeho domova. To je případ i projektu přípravy digitalizace procesů v oblastech územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu a stavebního řízení.

„Žijeme v digitálním věku a lidé si už zvykli, že vše potřebné se dá zařídit prostřednictvím internetu a moderní úřady by na to měly umět reagovat. Díky tomuto projektu budou lidé moci například získat stavební povolení přes internet,“ vysvětluje Miroslav Kalous z Ministerstva pro místní rozvoj. „Také se zjednoduší komunikace mezi jednotlivými stavebními úřady a lidé nebudou muset dlouho čekat na vydání různých dokumentů, vše bude možné vyřídit elektronicky.“

Tím se také značně omezí administrativa, která zatím územní plánování a rozhodování provázela. Projekt tak ušetří nejen čas, který lidé dříve trávili na úřadech, ale také náklady veřejné správy za vyřizování jednotlivých dokumentů a jejich uchovávání. Zatím se však jedná pouze o přípravy samotné digitalizace, projekt totiž zahrnuje především analytickou část, například analýzu výchozího stavu, ekonomickou analýzu a návrh celkové digitalizace jednotlivých agend stavebních úřadů.

Projekt byl zahájen v březnu 2011, ukončení se předpokládá v únoru 2012. Celkové náklady projektu se vyšplhají na téměř 44 miliony korun, 85 % nákladů bude hrazeno ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.