Čtvrtek 28. května. Svátek má Vilém.

Program podpora bydlení pro rok 2011

02.12.2010 12:12 Tisková zpráva: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Výzva se týká podprogramů:

  • „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2011“ (podprogram 117 512),
  • „Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2011“ (podprogram 117 513),
  • „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2011“ (podprogram 117 514),
  • „Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2011“ (podprogram 117 515)

Znění podprogramů a kriteria hodnocení žádostí jsou k dispozici na http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace . Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 20. prosince 2010 a končí 28. února 2011.

Největší část dotací (cca 220 mil. Kč) bude sloužit k podpoře výstavby bytů sociálního určení.  Poprvé v historii MMR bude umožněno čerpání těchto dotací také soukromým subjektům, které chtějí provozovat bydlení sociálního charakteru. Dosud je mohly stavět pouze obce.

Dotace na bytovou jednotku, která je zcela nově postavena, je limitována částkou 600 tisíc v případě bytů pečovatelských a v případě bytů „vstupních“ (tedy určených pro určité sociální skupiny) pak částkou 550 tisíc Kč. Za splnění vyšších kritérií energetické náročnosti je bonus dalších 50 tisíc Kč.

Od letošního roku je zavedena také novinka – podporovaný byt lze koupit nebo získat v dražbě jako byt již existující. Stáří takového bytu musí být však prokazatelně nejméně deset let. Tím chce MMR vyslyšet prosby obcí a některých neziskových subjektů, zejména charitních organizací, provozujících sociální bydlení o případné využití bytů, které jako opuštěné a tržně nevyužitelné soukromí vlastníci nabízí prodejem k dalšímu využití. V takovém případě je dotace do 400 tisíc Kč na jeden byt.