Čtvrtek 19. října. Svátek má Michaela.

Řádná valná hromada Hypoteční banky schválila účetní závěrku za rok 2007 a rozdělení zisku

30.04.2008 07:04 Tisková zpráva: Hypoteční banka

 

Valná hromada dále vzala na vědomí Zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady a Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007.

Tisková zpráva Hypoteční banky