EUR 24.340

USD 23.434

REPO sazba ČNB 7.00 %

Inflace 15.1 %

EUR 24.340

USD 23.434

16. 02. 2011

0 komentářů

Ředitelé velkých stavebních společností čekají krizový rok

 


 

Z pohledu stavebního zaměření je situace obzvláště složitá v inženýrském stavitelství – neustále narůstá podíl firem, které mají zakázek méně než před rokem. Další pokles stavebnictví očekávají i malé firmy, z pohledu zaměření i pozemní stavitelství, predikce jsou zde však o něco méně pesimistické. V souladu s tímto výhledem ani banky neplánují nárůst v objemech úvěrů pro stavební firmy. Společnosti proto pokračují v optimalizacích a úsilí o zvyšování své efektivity, ty největší rovněž hledají zakázky v zahraničí. Tyto závěry vyplývají z nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví 01/2011, kterou vypracovala společnost CEEC Research ve spolupráci se společnostmi KPMG Česká republika a Ipsos Tambor. Výzkum podporují také společnosti Harsco Infrastructure, Benchcom, SapaBuildingSystem a Raab Karcher.

Martin Kocourek, Ministr průmyslu a obchodu: „Chybějící finanční prostředky, jak veřejné tak soukromé, srazily v posledních dvou letech výkony stavební produkce do červených čísel. Chceme-li být však konkurenceschopní, musíme najít cestu, jak zlepšit především infrastrukturu. Mimořádnou pozornost je třeba také věnovat omezení korupce provázející stavební aktivity.“

Hlavní zjištění Kvartální analýzy českého stavebnictví 01/ 2011:

České stavebnictví čeká v roce 2011 pokračování negativního trendu vývoje z předchozího roku.

 • Pokles stavebnictví v tomto roce by podle aktuálních predikcí ředitelů firem měl dosáhnout 5,5 procenta.
 • Pesimistický výhled prezentují především velké stavební společnosti, očekávají pokles až 8 procent, tj. více než v roce 2010.
 • Z pohledu stavebního zaměření negativní vývoj v roce 2011 predikují především představitelé inženýrského stavitelství, pokles čekají tři ze čtyř ředitelů těchto společností (75 procent).
 • Stabilizace a velice mírný růst se očekává nejdříve od roku 2012. Optimističtější jsou především střední a malé stavební firmy a společnosti zabývající se pozemním stavitelstvím.

Josef Vlášek, Vrchní ředitel, Český statistický úřad: ,,České stavebnictví skončilo v roce 2010 ve výrazném poklesu, který byl zmírněn vyšším objemem stavebních prací na programu "Zelená úsporám" a výstavbou fotovoltaických elektráren. V roce 2011 bude pokles pokračovat, zejména z důvodu omezení financování veřejných zakázek. Určité oživení v pozemním stavitelství se může objevit nejdříve na konci roku 2011.“

Václav Matyáš, Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR: „Optimismus nepřináší ani výhled na letošní rok, který bude s největší pravděpodobností ještě mnohem těžší. Signalizoval to již v průběhu roku propad uzavřených zakázek veřejných i privátních jak v oboru pozemních staveb včetně výstavby bytů, tak i v oboru inženýrských staveb, především dopravní infrastruktury.“

Martin Kouřil, Místopředseda představenstva společnosti, CGM Czech:
,,Ve vývoji odvětví očekávám jasný pokles. Již dnes je patrné, že největší zákazník stavařů – stát – jednoznačně stagnuje a na trh neumísťuje potřebný objem zakázek. Pro rok 2012 očekávám již mírný růst i z toho důvodu, že budou dobíhat poslední peníze z EU. Otázkou je, zda obce budou mít na spoluúčast a budou nakonec projekty realizovat.“

Pokles tržeb českých stavebních společností bude pokračovat i v roce 2011.

 • Stavební společnosti očekávají pro rok 2011 průměrné snížení tržeb o 1,4 procenta. Jedná se o první, i když jen mírné zlepšení v predikcích ředitelů po předchozích třech kvartálech zhoršujících se očekávání v této oblasti.
 • Z pohledu velikosti firem nejkritičtěji vidí situaci velké stavební společnosti – růst svých tržeb očekává pouze jedna ze tří firem.
 • Z pohledu stavebního zaměření ho rší vývoj prodejů očekávají oproti pozemnímu stavitelství (0,6procentní pokles) stavitelé v segmentu inženýrského stavitelství (pokles o 3,9 procenta).
 • První zlepšení by mělo přijít v roce 2012, věří v to 69 procent ředitelů stavebních společností. Nejoptimističtější jsou zástupci pozemního stavitelství, nejméně optimisticky vidí situaci v důsledku nedostatku zakázek ředitelé společností z inženýrského stavitelství.

Pavel Kliment, Partner, KPMG Česká republika :  ,,Výsledky poslední studie potvrzují pesimismus stavebních firem u vývoje tržeb pro rok 2011. Ve srovnání s předchozí studií je patrný mírný růst optimismu pro období roku 2012. Financování stavebních projektů je klíčovou otázkou pro budoucnost.“ 

Ivo Přibyl, Místopředseda představenstva a ředitel pro ekonomiku a finance, VOKD: ,, V naší společnosti očekáváme stagnaci tržeb na úrovni roku 2010 s náznakem mírného optimismu.“ 

Sebedůvěra stavebních společností se mírně zlepšila, stále však zůstává nízká.

 • V překonání konkurence věří pouze jedna ze dvou stavebních společností, přitom v červenci 2010 si věřilo ještě 71 procent ředitelů. Pokles sebedůvěry je viditelný především u velkých stavebních společností.
 • K nárůstu sebedůvěry došlo v oblasti pozemního stavitelství (ze 40 procent v říjnu na 51 procent aktuálně), v inženýrském stavitelství došlo naopak k jistému poklesu (z 53 procent v říjnu na 46 procent aktuálně).
 • Výhled na rok 2012 ukazuje na potenciální zlepšení, aktuálně očekává zlepšení své pozice oproti konkurenci 68 procent respondentů (60 procent v říjnu).

Zdeněk Osner, Předseda představenstva a generální ředitel, Energie – stavební a báňská : ,,Restriktivní opatření státního rozpočtu bude mít vážné dopady do struktury veřejných zakázek a vyvolají tlak i na změnu činností jednotlivých stavebních společností.“

Vytížení kapacit stavebních společností se oproti říjnu loňského roku znatelně snížilo.

·         Vytížení kapacit pokleslo o 10 procentních bodů, aktuálně je pouze na 72 procentech, nejméně za celou dobu měření tohoto indikátoru společností CEEC Research.

·         Nejvyšší průměrné vytížení svých kapacit uvádějí velké stavební společnosti (76 procent), střední/malé stavební společnosti uvádějí vytížení nižší, a to pouze 70 procent.

·         Dvě z pěti společností uvádějí, že mají méně zakázek než před rokem. K určitému zlepšení dochází u společností v pozemním stavitelství, v inženýrském stavitelství situace naopak dále eskaluje (menší množství zakázek než před rokem uvádí 64 procent společností).

·         Celkem 34 procent stavebních společností plánuje měnit postup získávání nových zakázek aplikovaný v minulém roce. Měnit postupy budou především společnosti v inženýrském stavitelství (50 procent).

Pavel Pilát, Generální ředitel, Metrostav : ,, Protože chybí jak privátní, ale hlavně veřejná poptávka, očekáváme pokles zásoby práce.“

Jindřich Pytelka, Jednatel společnosti, Vodohospodářské stavby : ,,Zásoba zakázek se nezvýší. V inženýrském stavitelství, jako např. v dopravních stavbách, bude snad více drobných a na krátkou dobu zakázky na opravy. Přesto nebudou využity naše kapacity na opravy silnic.“

Josef Netík, Ředitel společnosti, S.O.K. stavební :,, Stavební trh v ČR po skončení této vleklé krize bude vypadat zcela jinak než před ní. Ohroženy jsou především středně velké firmy, kde půjde po vyčerpání rezerv o existenci, velké firmy pouze zeštíhlí.“

Klíčovým problémem stavebních společností je stále nedostatečná poptávka.

·         Nedostatečná poptávka trápí nejvíce velké stavební společnosti, z pohledu zaměření se jedná o inženýrské stavitelství. Malé firmy rovněž zmiňují byrokracii úřadů.

·         Mezi jiná omezení, která společnosti vyjmenovávají, zahrnují zvýšenou platební neschopnost odběratelů, velký tlak zákazníků na neúměrné snížení ceny a využívání současné situace k tlaku na stavební společnosti, ale také nízkou ochotu bank poskytovat úvěry.

Karel Schuster, Ředitel společnosti, JC Incest : ,,Jedním z našich klíčových problémů je zajištění financování realizací našich projektů ze strany investora. Očekáváme, že situace by se měla postupně stabilizovat a od roku 2012 zlepšovat.“

Petr Čížek, Jednatel, SWIETELSKY stavební, Předseda Sdružení pro výstavbu silnic : ,,Největším současným problém nejen naší stavební společnosti, ale rozhodně i dalších firem, které se zabývají výstavbou a opravami dopravní infrastruktury, je vedle radikálního a ne vždy šťastného omezení výdajů SFDI celkově nedobrá situace a atmosféra v tomto stavebním oboru. Nejen ne  zcela objektivní, cílená kampaň vedená proti stavebním firmám, ale zejména mi silně vadí zásadní nedostatek komunikace se státní správou a společné hledání kompetentních  řešení prospěšných pro obyvatele i ekonomiku ČR. Veškeré opakované podněty z naší strany k takovéto diskuzi zatím bohužel zůstaly nevyslyšeny.“

Podmínky financování zůstanou spíše srovnatelné s minulým rokem.

·         Tři největší české banky chtějí pro období 2011/2012 zachovat podíl úvěrů stavebním společnostem v rámci svého portfolia na stejné úrovni jako v roce 2010.

·         Hlavními faktory při rozhodování bank o poskytnutí úvěru budou kvalita projektu / předmětu financování a rovněž podíl vlastních prostředků vložených žadatelem o úvěr.

·         V oblasti retailových úvěrů na bydlení chtějí banky podíl úvěrů spíše zvýšit, dvě ze tří největších bank budou zlepšovat podmínky pro získání těchto úvěrů.

·         Banky jsou vstřícné i k propojení financování korporátního a retailového segmentu v oblasti rezidenčního segmentu. Při výběru projektů k této spolupráci je však vidět individuální přístup.

Pavel Kliment, Partner, KPMG Česká republika : ,   Banky zůstávají ve svém přístupu k novým úvěrům v oblasti stavebnictví konzervativní. Budoucí projekty se neobejdou bez vyšší úrovně vlastního vloženého kapitálu a bude docházet k další koncentraci stavebního trhu v kapitálově silných společnostech.“

Radim Sayed, Obchodní ředitel, CRESTYL: „Z naší praxe můžeme říci, že zatím nedocházelo příliš často k propojení mezi úvěrováním developera a případnému zvýhodnění retailových klientů jeho projektu ze strany banky. Je faktem, že banky přistupují k jednotlivým případům na individuální bázi, ale podstatné je, že klient již při seznámení s projektem není o této možnosti informován, a často se tak stane, že toto zvýhodnění nemusí vůbec zaznamenat a následně poptat. Společnost CRESTYL usiluje o co nejvýhodnější podmínky pro své klienty, a proto aktivně spolupracujeme a vyžadujeme stejný přístup v této oblasti i ze strany financujících bank.“

 S pokračujícím úbytkem zakázek je pro stavební společnosti klíčové pokračovat ve zvyšování efektivity svého fungování.

·         V průběhu dalších dvanácti měsíců se budou stavební firmy zaměřovat především na zvýšení efektivity jejich fungování. Největší důraz na tuto oblast uvádějí zejména ředitelé velkých stavebních společností.

·         Dalšími důležitými oblastmi, kterým se chtějí firmy věnovat, jsou zkvalitnění výběru dodavatelů, optimalizace nákupních procesů a zlepšení projektového managementu.

·         Nejmenší prioritou jsou akvizice jiné společnosti, investice do IT infrastruktury a snahy o získání strategického partnera.

·         Zvýšení efektivity svého fungování je klíčovou prioritou i pro stavební firmy na Slovensku, v Polsku a především v Maďarsku.   

Tomáš Hajič, Předseda představenstva, Dálniční stavby Praha: „Naší hlavní prioritou pro následujících 12 měsíců je redukce vlastních nákladů pro zajištění konkurenceschopnosti nabídkových cen našich prací ve veřejných zakázkách.“

Karel Mora, Generální ředitel, Elektrizace železnic Praha: „Naší prvořadou prioritou je zabezpečení práce pro společnost tak, aby nebylo nutno přistoupit k dalším restriktivním opatřením vedoucím k propouštění zaměstnanců, a dále pak udržet financování možného technického rozvoje a kvality práce.“

Ivan Kunst, Generální ředitel pro jihovýchodní Evropu, Harsco Infrastructure CZ : ,,Jako dodavatel komplexních řešení v oblasti lešení a bednění zjišťujeme z jednání s našimi partnery, že ani rok 2011 nemají zakázkově naplněn. Proto se zaměřujeme na dokonalou a komplexní podporu klíčovým zákazníkům, podnikáme soustavné kroky ke zlepšení efektivity.“

Kvartální analýza českého stavebnictví 01/2011 je založena na strukturovaných telefonických rozhovorech s vybraným vzorkem 100 stavebních společností podnikajících v českém stavebnictví. Rozhovory proběhly v lednu 2011. Údaje pro zpracování části věnované bankovnímu sektoru poskytly tři největší banky na českém trhu.

Kromě standardní analýzy nabízí tento výzkum rovněž detailní informace o postojích hlavních segmentů českého stavebnictví podle dvojrozměrné segmentace vzorku, (tj. jak z hlediska velikosti stavebních společností, tak i stavebního zaměření účastníků). Segmenty jsou rozděleny na velké a střední/malé společnosti. Z druhého pohledu pak na segmenty zabývající se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím.

Hlavním cílem všech zpracovaných studií CEEC Research je poskytnout především využitelné a plně srovnatelné analýzy stavebnictví zemí střední a východní Evropy. Tyto analýzy pomáhají firmám v jejich růstu a získávání nových zakázek, a také jim umožňují lépe přizpůsobit své strategie aktuální situaci na daném trhu. Svým širokým rozsahem a počtem uživatelů je tento výzkum největším v celém regionu střední a východní Evropy,“ říká Jiří Vacek, ř editel společnosti CEEC Research.

Kvartální analýza českého stavebnictví 01/2011 je k dispozici zdarma ke stažení na www.studieStavebnictvi.cz, kde lze také získat více informací, případně nás můžete kontaktovat na:   kontakt@CEEC.Eu .

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj fincentrum hypoindexu

%6.31 Aktuální výše Hypoindexu

2.84%

3.14%

3.39%

3.81%

4.14%

4.52%

4.62%

4.88%

5.33%

5.71%

6.24%

6.28%

6.23%

6.2%

6.31%
Historie vývojeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.