Pátek 14. prosince. Svátek má Lýdie.

Rok víkendových kalamit

06.10.2010 10:10 Tisková zpráva: Generali Pojišťovna

Celkový účet kalamitního roku ještě není zdaleka uzavřen, přesto jsou letošní živelní škody již 5x vyšší než za celý rok 2009. Likvidátoři pojišťovny Generali pracují de facto od začátku roku v kalamitním režimu, během kterého vždy pojišťovna přijímá celou řadu opatření k co nejrychlejší pomoci klientům v tíživé situaci a vyřízení jejich škod. Například měsíc po květnových povodních bylo zlikvidováno přes 70 % nahlášených škod.

Největší povodňové škody, které zaznamenala Generali v průběhu posledních deseti let.

Poslední velké povodně na území ČR a výše škod klientů Generali

2010 – srpen

cca 600 škod

70 milionů korun

2010 – květen

cca 1300 škod

135 milionů korun

2009

cca 1 700 škod

125 milionů korun

2006

cca 1 150 škod

65 milionů korun

2002*

cca 1 700 škod

1,5 miliardy korun

* dalších 160 škod za 3 miliardy korun zaregistrovala pojišťovna Zurich, kterou Generali převzala k 1. lednu 2003

Ze Svatováclavských povodní zaevidovala Generali k dnešnímu dni necelou stovku škod za 2,5 milionu korun. Přijatá opatření a bohaté zkušenosti našich likvidátorů při podobných situacích pomáhají rychlé likvidaci škod. Převedeno do řeči čísel, třetina všech nahlášených škod byla vypořádána a peníze byly poukázány na účty klientům. Mobilní technici společně s likvidátory zůstávají v terénu, kde kromě prohlídek poškozeného majetku sami aktivně nabízejí výplatu záloh na pojistná plnění.

V dosud zaznamenaných škodách dominují rodinné domy, jejichž majitelé nahlásili přibližně polovinu pojistných událostí za více než jeden milion korun. I přesto, že Svatováclavské povodně měly převážně lokální charakter, začínají přibývat zemědělské škody. I přes jejich nízký počet se zatím vyčíslená újma blíží jednomu milionu korun. Odhad celkového účtu poslední velké vody zůstává neměnný, Generali očekává přibližně 200 škod za 10 milionů korun.