EUR 24.945

USD 23.341

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.945

USD 23.341

05. 08. 2008

0 komentářů

Rozporuplné trendy v nebankovních finančních službách v 1. pololetí 2008

 


 

V 1. pololetí společnosti sdružené v ČLFA dále zvýšily objem nebankovních finančních obchodů. Významně zvýšily objem spotřebitelských úvěrů o 19,7%, úvěrů pro podnikatele o 39,5% a factoringu o 17%. Byly tak potvrzeny pozitivní trendy z minulých let. U těchto produktů se dále zvýšilo meziroční růstové tempo z letošního 1. čtvrtletí. Pouze v leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků došlo ke snížení o 10,8%. Vyplývá to ze Zprávy ČLFA o stavu a vývoji leasingového nebankovního a factoringového trhu v 1. pololetí 2008.

Členské společnosti ČLFA předaly v 1. pololetí do leasingového užívání movité věci v celkové pořizovací ceně (bez DPH) přes 50 mld. Kč. Pro domácnosti financovaly, zejména ve formě spotřebitelských úvěrů, 26,3 mld. Kč, podnikatelům poskytly úvěry za 10,4 mld. Kč. Factoringové společnosti zapojené do ČLFA postoupily v daném období pohle-dávky celkem za 52,3 mld. Kč. Obraty členských společností ČLFA přitom představují roz-hodující část příslušných segmentů našeho finančního trhu.

“Na meziročním poklesu leasingu se podílí určitý pokles investičních aktivit po účinnosti zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, ovlivněný také současným snížením tempa růstu HDP. Projevují se také důsledky poměrně rozsáhlé předkontraktace v závěru loňského roku po očekávání účinnosti změn daňového režimu finančního leasingu,“ uvedl předseda Výboru ČLFA pro statistiku Ing. Tomáš Veverka. „Přesto byl objem leasingu v pololetí úctyhodný a byla opět překonána hranice 50 mld. Kč. Ani po loňských daňových změnách nikterak nepoklesla využitelnost leasingu. Věříme, že v dalších měsících dojde k opětovnému zvýšení poptávky po leasingových službách a k využití výhod leasingu dal-šími podnikatelskými subjekty i domácnostmi“.

V leasingu movitých věcí v 1. pololetí opět předstihl leasing strojů a zařízení (se čtvrtino-vým podílem na celkovém objemu) dříve dominující leasing osobních vozidel (s podílem 23,7%). Podíl operativního leasingu na celkovém objemu našeho leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků dosáhl 16,4%, jeho podíl na leasingu osobních aut a lehkých užitkových vozů je již čtvrtinový. Podobně jako v minulých letech směřovala polovina lea-singu movitých věcí do soukromého sektoru služeb a třetina do průmyslu a stavebnictví.

V produktech pro domácnosti poskytnutých členy ČLFA dosáhl podíl osobních půjček 31,4%, podíl revolvingových úvěrů 33,2% a podíl financování v místě prodeje 35,4%, me-ziročně se významně zvýšil podíl osobních půjček. Ve factoringu dominoval nadále re-gresní factoring (73,9%).

REKLAMA

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.