Úterý 17. října. Svátek má Hedvika.

Rozvoj nebankovních finančních služeb nezastavil ani snížený růst ekonomiky

05.11.2008 03:11 Tisková zpráva:

Factoringové společnosti zapojené do ČLFA postoupily v daném období pohledávky celkem za 78 mld. Kč. Členské společnosti ČLFA předaly v tomto období do leasingového užívání movité věci v celkové pořizovací ceně (bez DPH) přes 70 mld. Kč. Pouze v leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků došlo ke snížení ve srovnání se stejným obdobím r. 2007 o 14,8 %. Vyplývá to ze Zprávy ČLFA o stavu a vývoji leasingového nebankovního a factoringového trhu v 1. – 3. čtvrtletí 2008.



„Dosavadní letošní výsledky členů ČLFA dokumentují, že nebankovní finanční společnosti jsou pružné a aktivní v reakci na poptávku klientů i ve zhoršujícím se makroekonomickém prostředí“
, uvedla členka představenstva ČLFA Mgr. Blažena Valkošáková. „Pokles leasingových obchodů související se snižováním investic je v nebankovním sektoru vyvažován posilováním úvěrových aktivit nebankovních finančních institucí. Dvojciferný růst vykazují nadále členské společnosti ČLFA poskytující finanční produkty pro domácnosti, a to při dodržování zásad obezřetného financování a odpovědného úvěrování. Celkový objem prostředků, které letos poskytly členské společnosti ČLFA na financování podnikatelských záměrů i potřeb domácností, již přesáhl 194 mld. Kč“, dodává Mgr. Valkošáková.

Statistiky potvrzují pozitivní trendy z minulých let a z 1. poloviny letošního roku. Zároveň se ukazuje, že i při omezování dostupnosti úvěrů a při poklesu ekonomického růstu pokračuje plynulý rozvoj a růst finančních produktů v nebankovním sektoru. Obraty členských společností ČLFA přitom představují rozhodující část příslušných segmentů našeho finančního trhu.

V leasingu movitých věcí v 1. – 3. čtvrtletí pokračoval růst podílu leasingu strojů a zařízení. Blíží se již jedné čtvrtině a předstihl dříve dominující leasing osobních vozidel. Podíl operativního leasingu na celkovém objemu našeho leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků dosáhl 17,3 %, podíl na leasingu osobních aut a lehkých užitkových vozů již přesáhl čtvrtinu.

V produktech pro domácnosti poskytnutých členy ČLFA se meziročně zvýšil podíl osobních půjček na 32,7 %, podíl revolvingových úvěrů dosáhl 33,5 % a podíl financování v místě prodeje 33,8 %. Do 30. září bylo letos uzavřeno již 1 153 843 nových smluv o spotřebitelském úvěru. Ve factoringu dominoval nadále regresní factoring (73,2 %).