Neděle 16. prosince. Svátek má Albína.

Růst polského stavebnictví se nezastaví, přesto však stavaře čeká nelítostný konkurenční boj

27.04.2011 11:04 Tisková zpráva:

Konsistentně se zvětšuje podíl společností, které mají větší množství zakázek než před 12 měsíci. Současně ale také zintenzivňuje tvrdý konkurenční boj. Za nejefektivnější způsob získávání zakázek považují firmy tendry, jejichž transparentnost se za poslední tři roky výrazně zlepšila. Prioritou pro dalších 12 měsíců bude tlak na zlepšení nákupních procesů stavebních společností. Tyto závěry vyplývají z nejnovější Kvalitativní studie polského stavebnictví 2011, kterou vypracovala společnost CEEC Research ve spolupráci se společnostmi KPMG Polsko a Norstat Poland .,,Polské stavebnictví krize zasáhla pouze formou zpomalení předchozího rychlého růstu, na rozdíl od ČR nebo SR, kde došlo ke zcela znatelnému propadu sektoru. Pro další vývoj však bude klíčové zlepšení poptávky ze strany privátních investorů, investiční plány polské vlády a objem dotací z EU fondů po roce 2012,“ komentuje Jiří Vacek, Ředitel společnosti CEEC Research.          

Polské stavebnictví bude i v tomto roce pokračovat v růstu, nicméně hodnoty z let 2006 – 2008 přesahující 10 % (ročně) jsou již minulostí. Vývoj v tomto roce (3,4 %) by měl odpovídat pozvolnějšímu růstu viditelnému již v roce minulém (3,5 %). Stále se však jedná o nejlepší očekávaný výsledek v zemích Visegrádské čtyřky. To potvrzuje i Steven Baxtedpartner společnosti KPMG Polsko zodpovědný za sektor stavebnictví: „Aktuální situace v polském stavebnictví vypadá optimisticky, růst v tomto roce by zde měl být nejvyšší ze zemí Visegrádské čtyřky.“ Tržby polských stavebních firem by v tomto roce měly kopírovat vývoj celého odvětví (ředitelé společností predikují růst o 3,5 %). Přibližně polovina polských firem si věří, že předstihne svoji konkurenci, optimističtější jsou v tomto smyslu především malé a střední firmy. Vytížení kapacit stavebních společností v březnu dosahovalo v průměru 71 % (70 % v březnu 2010), na čemž se samozřejmě podepsala sezónnost prací.

Třetina firem udává vyšší počet nových zakázek než před rokem. Průměrný počet měsíců, na který mají stavební společnosti nasmlouvány zakázky do budoucna, je 10 měsíců – opět nejvyšší zásoba práce v zemích Visegrádské čtyřky. Jako nejefektivnější způsob získávání svých zakázek ředitelé firem uvádějí tendry. Za poslední tři roky došlo k výraznému zlepšení transparentnosti těchto výběrových řízení. Nárůst množství nasmlouvaných zakázek (oproti situaci před šesti měsíci) měl vliv rovněž na pokles podílu firem, které jsou ochotny akceptovat zakázku s nulovou nebo zápornou marží. Situaci komentuje CFO společnosti J&P Avax – Poland Ioannis Koletsos : „Pro nás je polský trh obrovskou příležitostí v Evropě, protože si udržuje nejvyšší růst a také disponuje dlouhodobě stabilním počtem nových zakázek.“ Současně ale na trhu probíhá i tvrdý konkurenční boj – dvě ze tří firem porušily své interní předpisy (svůj risk management), aby zakázku získaly.

Všechny polské firmy se cítí ve svém rozvoji limitovány, a to především byrokracií, vysokými mzdovými náklady, tvrdou konkurencí a také nedostatečnou poptávkou především financovanou ze soukromých zdrojů. Polské firmy jako jediné v zemích Visegrádské čtyřky zaznamenávají větší komplikace s poptávkou financovanou ze soukromých zdrojů než z veřejných zdrojů (na rozdíl od ČR, SR a HU). Polské stavebnictví využívá rozsáhlé prostředky (z veřejných rozpočtů i EU fondů) investované do zlepšení infrastruktury. Rovněž také pomáhají investice spojené s blížícím se fotbalovým mistrovstvím (EURO 2012). To potvrzuje i generální ředitel společnosti Hochtief Polsko Henryk Liszka: ,,Polský trh v posledních letech zaznamenal dva významné impulzy, a to finanční podporu z fondů EU a také rozhodnutí o pořádání EURO 2012 v Polsku. Oba tyto faktory mají výrazný vliv na náš trh.“ Naopak problémy s nedostatkem pracovní síly jsou minimální (stejně tak jako v ostatních zemích V4).

Prioritami polských stavebních společností pro nadcházejících 12 měsíců bude především zlepšení jejich nákupních procesů (tj. identifikace interní poptávky na úrovni celé společnosti/projektu, výběr vhodných produktů/služeb, nastavení metod výběru dodavatelů atd.) a také zlepšení efektivity jejich fungování. Akvizice zůstávají pro polské stavební firmy stále nejméně důležitou prioritou.

Kvalitativní studie polského stavebnictví 2011 v plné verzi je k dispozici k bezplatnému stažení na internetových prezentacích společnosti CEEC Research www.studieStavebnictvi.cz, kde lze také získat více informací, případně nás můžete kontaktovat na: kontakt@CEEC.Eu