EUR 24.885

USD 23.151

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.6 %

EUR 24.885

USD 23.151

12. 07. 2010

0 komentářů

Setkání lídrů českého stavebnictví 2010

 


 

Jak situaci vidí přední představitelé největších stavebních společností? Jaká je podle nich nejbližší budoucnost českého stavebnictví a jaké kroky mohou pomoci současné problémy řešit? Na tyto a mnohé další otázky odpoví ‚Setkání lídrů českého stavebnictví 2010‘, kterého se zúčastní generální ředitelé a členové představenstva klíčových stavebních společností v České republice. Setkání organizuje společnost CEEC Research ve spolupráci s KPMG Česká republika a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Po dlouhodobém a stabilním růstu, který skončil v roce 2007, prošlo české stavebnictví v letech 2008 a 2009 stagnací, jež se v prvních měsících tohoto roku změnila ve výrazný pokles. Ten byl sice očekáván už v minulém roce, ale tehdy jej ještě díky dlouhodobým zakázkám nasmlouvaným v předchozích letech dokázal kompenzovat růst inženýrského stavitelství. Jak dále uvádí vrchní ředitel ČSÚ, Josef Vlášek: „Do roku 2010 vstoupilo české stavebnictví hlubokým poklesem (objem stavební výroby poklesl o více než jednu pětinu), který byl důsledkem výrazného omezení soukromých i veřejných zdrojů financování jak u nové výstavby, tak i u rekonstrukcí a modernizací stávajících staveb. To se následně projeví ve snížení rozestavěnosti v průběhu roku 2010 a narušením plynulosti stavebního cyklu v letech 2011 a 2012“. Toto specifikum stavebnictví, tj. určitou setrvačnost, potvrzuje i Michal Štefl, generální ředitel OHL ŽS: „Ačkoli se současná ekonomická krize projevila již v roce 2008, díky setrvačnosti v sektoru veřejných investic byl její opravdový dopad na české stavebnictví odložen až na letošní rok. Dopad bude tvrdý a domnívám se, že bude pokračovat minimálně ještě v roce 2011–2012 a bude reálně znamenat ukončení činnosti přinejmenším 20% firem z tohoto sektoru.“

S tím souhlasí a již nyní viditelné dopady nastiňuje i Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR: „Vývoj stavebnictví v letošním roce ovlivňuje nedostatek  zakázek jako důsledek hospodářské krize a z toho plynoucí omezení finančních prostředků na investice. Od toho se odvíjí ekonomické důsledky pro firmy, propouštění pracovníků, mnohdy i rozpad firem a jejich odchod z trhu práce.“ Tento složitý vývoj potvrzuje i další z významných představitelů českého stavebnictví, obchodní ředitel společnosti EUROVIA CS, Zdeněk Synáček: „Bez větší podpory investic do dopravní infrastruktury ze strany státu dojde v příštích letech k významnému zpomalení současného tempa výstavby, což bude mít výrazný vliv i na zaměstnanost lidí v tomto oboru.“ A bohužel stejný vývoj předpovídá i ředitel strategie největší stavební společnosti v ČR Skanska,

Vladimír Myšička, který současně navrhuje jedno z potenciálních řešení: „Největším problémem je nadále nedostatek poptávky. Vzhledem k očekávaným omezením veřejných investic není důvod k přílišnému optimismu ani pro příští rok. Je nejvyšší čas uvést do života projekty PPP v dopravní infrastruktuře.“ 

Hlavní příčinou současného poklesu je nedostatečná poptávka, a to jak financovaná ze soukromých zdrojů (důležitá především pro pozemní stavitelství), tak i poptávka financovaná ze zdrojů veřejných (důležitá především pro inženýrské stavitelství, ale nejen pro něj). Jak ukazují výsledky výzkumu společnosti CEEC Research, v této oblasti došlo k velice rychlým změnám. „Na začátku roku 2007 omezovala nedostatečná poptávka pouze 12 procent stavebních společností, podle výsledků z dubna 2010 již tento podíl nyní dosahuje až 100 procent,“ upozorňuje Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.

REKLAMA

Andreas Hoefinghoff, partner jedné z předních poradenských společností v ČR, KPMG Česká republika, odpovědný za stavebnictví, výhled shrnuje: „Vzhledem k chybějícím výraznějším podnětům na straně současné poptávky očekáváme, že oživování v českém stavebnictví bude velice pozvolné a přijde nejdříve v roce 2011. Mezitím však dojde k jisté konsolidaci a restrukturalizaci na straně nabídky. Ta je již na trhu viditelná nyní.“ S tím souhlasí i generální ředitel společnosti PSJ, František Vaculík: „Důsledky propadu celé české ekonomiky se ještě budou výrazně projevovat. Budeme čelit výpadku investic v privátním i státním či municipálním sektoru. Očekávám, že se s projevy krize budeme muset vypořádat i v letech 2010–2011 a stavební trh dozná v následujících letech výrazných změn.“

Menší objem dostupných zakázek má samozřejmě dopad i na vytíženost kapacit stavebních společností, která tak od roku 2008 klesá. Společnosti na tento vývoj reagují optimalizací svých kapacit a zvyšováním efektivity svých výstupů. Navíc, jak uvádí místopředseda představenstva společnosti CGM Czech, Martin Kouřil „Krize pomáhá trh očistit o firmy, které nestaví na kvalitě a tradici, ale prostě se jen donedávna vezly na vysoké poptávce a boomu.“  Tento vývoj samozřejmě zlepšuje efektivitu odvětví jako celku, současnou situaci však úplně neřeší – pro ni je rovněž důležitý vývoj na straně poptávky.

Stávající náročné podmínky navíc nutí některé společnosti ke krokům, o nichž by ještě před několika lety vůbec neuvažovaly – například přijmout zakázku s nulovou nebo zápornou marží. „Výsledky některých jednokriteriálních soutěží jasně ukazují, že určitá skupina stavebních společností se touto cestou vydala. Je to ale pouze přesunutí problémů v čase s výrazně horším výsledkem v blízké budoucnosti a s velmi pravděpodobným negativním dopadem na subdodavatelský řetězec u takovýchto projektů,“ upozorňuje Ivan Havel, obchodní ředitel a člen představenstva společnosti HOCHTIEF CZ. Zhoršily se i podmínky na trhu, transparentnost výběrových řízení oproti minulému roku klesla, takže je aktuálně považována za podprůměrně transparentní. Došlo i k určitému nárůstu podílu společností, které uvádějí, že byly požádány o úplatek. To vše jen umocňuje náročnost prostředí, v němž se dnes stavební společnosti musejí pohybovat. Navíc i v této oblasti působí provázanost stavebnictví na celou ekonomiku, kde situace rovněž není zcela ideální, jak uvádí Tomáš

Macků, Research and Consulting Director společnosti Ipsos Tambor: „Problematika transparentnosti výběrových řízení a korupce přesahuje oborové hranice a je již dlouhodobě terčem ostré kritiky českých manažerů, kteří spolupracují na mezinárodním výzkumu podnikatelského prostředí.“

REKLAMA

Více informací, konkrétní zkušenosti přímo z trhu, a především očekávání těch největších společností, které se zásadní měrou podílejí na objemech českého stavebnictví, přinese ‘Setkání lídrů českého stavebnictví 2010‘, které organizují ve čtvrtek 29. července společně CEEC Research, KPMG Česká republika a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR.

„KPMG v České republice spolupracuje s CEEC Research na analýzách českého stavebnictví již několik let a těší nás, že tak společně vytváříme platformu pro diskusi o dění v tomto dynamickém sektoru,“ uzavírá Andreas Hoefinghoff, partner společnosti KPMG.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.51 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.