EUR 24.710

USD 22.791

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.710

USD 22.791

05. 08. 2009

0 komentářů

Subjekty:
Komerční banka

Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí 2009 čistý zisk 5 806 milionů Kč

 


 

I v obtížných podmínkách Komerční banka pokračovala v úvěrování všech zákaznických segmentů. Meziročně vzrostl objem půjček klientům o 9,1 % na 382,5 miliardy Kč. Tento nárůst byl především tažen hypotékami a úvěry malým podnikům, které vzrostly o 17,1 % a o 10,5 %. Skupina KB udržela silnou likviditu a kapitálovou pozici. Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 činil na konci června 12,4 % a poměr mezi klientskými úvěry a vklady dosáhl 69,2 %. Ke zmírnění vlivu nárůstu nákladů na riziko banka pokračovala v přísné kontrole provozních nákladů. Poměr provozních nákladů a výnosů, který je ukazatelem provozní efektivnosti, dosáhl vynikající hodnoty 40,8 %.
 

Zveřejněné hodnoty jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů finančního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST

Obchodní výsledky byly taženy především pokračováním úvěrování, přestože růst úvěrového portfolia nedosáhl dvouciferných čísel, jako tomu bylo v minulých letech. Celková hodnota úvěrů poskytnutých Skupinou KB se zvýšila o 9,1 %. Objem úvěrů tak dosáhl 382,5 miliardy Kč, z čehož půjčky individuálním klientům tvořily 44 %. Výhodná nabídka hypoték KB přispěla ke zvýšení tržního podílu Komerční banky na nové produkci na 30 % ve druhém čtvrtletí roku. Přesto v důsledku zpomalení celého hypotečního trhu objem nově poskytnutých hypoték klesl o 24 % ve srovnání s rekordním prvním pololetím 2008. Celkový objem hypoték občanům vzrostl meziročně o 17,1 % na 96,3 miliardy Kč. Úvěrové portfolio Modré pyramidy stavební spořitelny se zvětšilo rovněž o 17,1 % na 42,0 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů, které ve Skupině poskytuje KB a ESSOX, stoupl o 11,8 % na 30,4 miliardy Kč.

Přestože růst úvěrování podniků a podnikatelů brzdila trvající ekonomická recese silněji, celkový objem podnikatelských úvěrů se meziročně zvýšil o 3,4 % na 209,3 miliardy Kč. V rámci této kategorie nejrychleji rostly úvěry malým podnikům a podnikatelům, a to o 10,5 % na 24,0 miliard Kč.

REKLAMA

Objem vkladů zůstal meziročně stabilní a na konci června 2009 činil 532,1 miliardy Kč. Vklady občanů vzrostly v KB o 4,6 % na 154,0 miliard Kč, zatímco aktiva klientů Penzijního fondu KB stoupla o 8,3 % na 26,4 miliardy Kč a úspory ve stavebním spoření Modré pyramidy narostly o 0,2 % na 64,0 miliardy Kč. Obtížné ekonomické podmínky nutily podniky a podnikatele využívat finanční rezervy a objem jejich depozit ve Skupině poklesl o 1,5 % na 284,7 miliardy Kč.

Počet klientů Skupiny KB nadále rostl. Samotná Komerční banka registrovala meziroční nárůst o 30 tisíc na 1 636 000 klientů. Z toho počet individuálních zákazníků dosáhl 1 355 000 a mezi podnikatelskými subjekty měla banka 281 000 klientů. Modrá pyramida stavební spořitelna obsluhovala 722 000 zákazníků. Počet účastníků penzijního připojištění u Penzijního fondu KB dosáhl 496 000. Počet aktivních klientů společnosti spotřebitelského financování ESSOX ke konci června narostl na bezmála 275 000. Celkový počet klientů Skupiny, upravený o společné klienty více společností Skupiny, přesáhl 2,7 milionů.

Celkem 59 % klientů KB, tedy více než 966 000, používalo na konci prvního pololetí alespoň jeden z kanálů přímého bankovnictví, jako jsou internetové a telefonní bankovnictví. Počet bankovních poboček dosáhl 397 a počet poradců pro zákazníky Modré pyramidy činil 1 662. Klienti KB používali 1 698 000 platebních karet (meziročně o 2,1 % více), z nichž 248 000 byly kreditní karty (+10,2 %). Počet aktivních kreditních karet používaných zákazníky společnosti ESSOX stoupl na téměř 156 000 (+53,6 %), zejména díky úspěchu nové společné kreditní karty s T-Mobile.

Skupina KB ve druhém čtvrtletí 2009 dále vylepšila svou rozsáhlou nabídku produktů a služeb klientům. V návaznosti na společný úspěch Komerční banky a Modré pyramidy ve výběrovém řízení Státního fondu životního prostředí na distribuci dotací v programu Zelená úsporám mohou klienti těžit z dotací na zlepšení energetických parametrů obytných budov a zároveň z nabídky nové řady speciálně vytvořených EKO úvěrů. Nové pojištění Brouček pro ochranu dětí nabízí spořící i ochrannou složku. S ohledem na stále rostoucí poptávku obchodních klientů po konzultacích s experty KB EU Point o možnostech spolufinancování penězi EU, Komerční banka vytvořila EU Point index, který poskytuje odborníkům, novinářům i veřejnosti rychlou informaci o současném vývoji na poli čerpání prostředků evropských fondů.

REKLAMA

Na základě výsledku hlasování finančních ředitelů 100 nejvýznamnějších společností v České republice byla Komerční banka v červnu opět vyhlášena Firemní bankou roku 2009 v soutěži pod záštitou sdružení Czech Top 100 a MasterCard Europe.

FINANČNÍ VÝKONNOST

KB zaznamenala velmi dobrý výsledek provozních výnosů i nákladů, a také solidní úroveň ziskovosti, a to přes obtížné podmínky na trhu. Současná ekonomická krize však vedla k podstatnému zvýšení nákladů rizika, které se projevilo nejprve v segmentu podniků, ale postupně také v segmentech drobného bankovnictví. Díky dlouhodobě obezřetným pravidlům řízení rizik však rizikové náklady zůstávají pod kontrolou a Komerční banka si vytvořila dobrou pozici pro rozvoj navzdory náročnému prostředí.

Celkové čisté provozní výnosy se ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 zvýšily o 4,9 % na 16 972 milionů Kč. Čisté úrokové výnosy vzrostly o 6,9 % na 11 020 milionů Kč a těžily hlavně z růstu úvěrování. Zatímco úroková rozpětí u úvěrů narostla, marže na depozitech poklesly vlivem zvýšeného tlaku trhu, plynoucího ze zhoršení likvidity na mezibankovním trhu. Čisté poplatky a provize se snížily o 5,9 % na 3 821 milionů Kč v důsledku snížené ekonomické aktivity a mimořádného výnosu 162 milionů Kč v roce 2008 z vyrovnání nesprávně účtovaných poplatků mezi bankami za transakce kartami v předchozích letech. Úspěšné operace na vlastní účet banky a vyšší poptávka klientů po zajištění úrokových sazeb vedla k růstu čistého zisku z finančních operací o 18,4 % na 2 040 milionů Kč. Tuto položku rovněž podpořil prodej akcií MasterCard s účetním výsledkem 64 milionů Kč.

Skupina KB pokračovala v přísné kontrole provozních výdajů. Celkové provozní náklady se snížily meziročně o 3,7 % na 6 933 milionů Kč, což mělo za následek zlepšení ukazatele poměru nákladů k výnosům na 40,8 % ze 44,5 % za prvních šest měsíců předchozího roku. Mezi těmito náklady vzrostly personální náklady o 4,6 %. Všeobecné provozní náklady, na které se dohled nad efektivností zaměřil především, klesly meziročně o 7,5 % na 3 012 milionů Kč. Položka odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku zaznamenala pokles o 18,4 % na 729 milionů Kč, byla přitom negativně ovlivněna v roce 2008 mimořádnou položkou snížení hodnoty budovy v objemu 57 milionů Kč a v roce 2009 pozitivně prodejem nepotřebných budov s dopadem 39 milionů Kč.

Mírně rostoucí celkové výnosy a snížené provozní náklady vedly k růstu hrubého provozního zisku o 11,8 % na 10 039 milionů Kč.

Vývoj rizikových nákladů za první polovinu roku 2009 byl předurčen prudkým zhoršením ekonomického prostředí v České republice. Náklady rizika vzrostly o 210,3 % na 2 833 milionů Kč. Rizikové náklady ve druhém čtvrtletí klesly ve srovnání s předcházejícím kvartálem o 20,8 %, protože výsledek prvních tří měsíců významně ovlivnil jeden případ selhání podnikového klienta. Čtvrtletní náklady rizika tak mezi těmito obdobím klesly ze 110 bazických bodů na 88 bazických bodů. Podnikový sektor zaznamenal zhoršení rizikového profilu, ale první známky zhoršení se projevily rovněž v drobném bankovnictví, kde recese začala dopadat na portfolio úvěrů malým podnikům a spotřebitelských úvěrů. V meziročním srovnání se konsolidované náklady úvěrového rizika zvýšily z 35 bazických bodů za první polovinu roku 2008 na 99 bazických bodů za první polovinu roku 2009.

Daň z příjmů se snížila o 15,3 % na 1 236 milionů Kč vlivem vytvoření nižšího zisku a snížení sazby daně z příjmů právnických osob.

Čistý zisk Skupiny KB za první pololetí roku 2009 dosáhl 5 806 milionů Kč, což je o 10,1 % méně než za stejné období roku 2008.

Celková aktiva Skupiny KB k 30. červnu 2009 dosáhla 675,1 miliardy Kč, což představuje snížení o 0,3 % oproti konci června 2008 a o 3,4 % ve srovnání s koncem roku 2008. Konsolidovaný vlastní kapitál vzrostl meziročně o 19,5 % na 57,9 miliardy Kč, ale oproti začátku roku se snížil o 7,9 % především kvůli výplatě dividend.

Kapitálová přiměřenost Skupiny KB podle Basel II standardů byla na konci první poloviny roku 13,6 % a ukazatel jádrového Tier 1 dosáhl velmi silných 12,4 %.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.