Středa 12. prosince. Svátek má Simona.

Slavia pojišťovna spouští nové pojištění majetku a odpovědnosti občanů DOMOV+

08.02.2012 12:02 Tisková zpráva: Slavia pojišťovna

V rámci základního balíku pojištěných rizik chrání pojištění DOMOV+ před živelnými událostmi jako jsou požár, výbuch, nepřímý úder blesku, přímý úder blesku, přepětí, vichřice, krupobití, sesuv půdy, skal, lavin, zemětřesení či náraz vozidla a zřícení letadla. Kromě častých škod, které na majetku způsobují živly, je již v základní nabídce služeb myšleno i na loupeže a odcizení. Navíc je pak možné sjednat tři příplatkové balíčky. První chrání před tíhou sněhu nebo námrazy, vodovodní a kanalizační škodou a únikem vody z akvária. Druhý balíček zabezpečí majetek před povodní a záplavou, třetí sníží újmu za vandalismus, graffiti, a to i pokud není zjištěn pachatel a ochrání všechny skleněné výplně.

 „Pojištění DOMOV+ je členěno tak, aby klient zbytečně neplatil za rizika, jejichž pravděpodobnost je pro jeho majetek velmi nízká. Například sníh a námraza sice způsobují nejvyšší škody, nicméně to se týká zejména některých regionů či typů nemovitostí. Tato skupina rizik si tak získala vlastní kategorii a v základním balíku služeb za ni klient neplatí. I přes velmi nízkou cenu pojištění se nám naopak už do základu podařilo přidat zdarma telefonickou asistenci. Operátoři zde obratem pomohou klientovi vyřešit nenadálou havárii a zajistí mu odbornou pomoc či řemeslníky bez dlouhých čekacích lhůt. To ocení zejména obyvatelé velkých měst, kteří vědí, jak těžké je získat rychle kvalitního řemeslníka,“ popisuje novinky v pojištění majetku Jan Bárta, obchodní a marketingový ředitel Slavia pojišťovny.

Počet klientů, kteří požadují pojistit také drahé příslušenství nemovitosti, jako jsou solární panely či tepelná čerpadla, nepřetržitě roste. Pojištění majetku od Slavia pojišťovny ochrání i tato nákladná zařízení před všemi výše uvedenými riziky.

V rámci jedné pojistné smlouvy lze nyní u Slavia pojišťovny pojistit nemovitost, domácnost, ale také odpovědnost za škodu v běžném občanském životě a odpovědnost držitele nemovitosti za škodu. Zdarma k pojištění klient získá telefonickou asistenci, která mu pomůže zajistit rychlou a odbornou pomoc. Za 99 Kč ročně si může sjednat i technickou asistenci, ta kromě samotné organizace pomoci, uhradí maximálně dvakrát za rok likvidaci havarijního stavu,

a to až do výše 2000 Kč.

Pojištění DOMOV+ je možné sjednat na pobočkách Slavia pojišťovny a u zprostředkovatelů. Více informací na www.slavia-pojistovna.cz.

Příklad pojištění :

Rodinný dům v Olomouci (povodňová zóna 1, trvale obývaný, roční frekvence placení)

Pojistná nebezpečí:

Základní pojištění + všechna připojištění (balíky č.1,2,3) + odpovědnost  z občanského života + Asistenční služby NADSTANDARD (technická asistence)

Pojistná částka:  Nemovitost  2 000 000 Kč / Domácnost  400 000 Kč

Pojistné:

Nemovitost                                                                                         3 621   Kč                                                      

Domácnost                                                                                         1 872   Kč

Odpovědnost z občanského života                                                          450    Kč

Asistenční služby NADSTANDARD                                                          99    Kč

Základní cena celkového ročního pojistného bez slev                              6 042   Kč

Celkové roční pojistné po započtení slev vč. slevy za propojištěnost         4 834   Kč