Sobota 15. května. Svátek má Žofie.

Šlechtová: Na konferenci OSN Habitat začala nová éra českých sídlišť. Chci více efektivních peněz do obcí!

20.03.2016 07:03 Tisková zpráva:

Sídliště se musí dostat do centra zájmu

Jedním z témat, kterému se konference Evropský Habitat věnovala, byla také sídliště a jejich budoucnost. Právě to je oblast, kterou ministryně Karla Šlechtová vidí jako jednu z prioritních pro celou Českou republiku i region střední Evropy. „Stále se hovoří o nové výstavbě, její potřebě či nepotřebě, jak by měla vypadat, a jaké by měla nabízet služby. Vytratila se nám ale diskuse o tom, jak by se měla měnit a vyvíjet již existující sídlištní zástavba. Ačkoli se díky mnoha programům podařilo prodloužit životnost panelových domů, je to jen střednědobé řešení. Ty neodpovídají potřebám a nárokům dnešních obyvatel a je zřejmé, že musíme zcela vážně začít pracovat na tom, abychom pro ně našli důstojnou budoucnost,“ předesílá ministryně Šlechtová. Během svých jednání na Evropském Habitatu tak se zástupci dalších zemí diskutovala právě jejich přístup k sídlištím. „Musíme z nich udělat místa pro život, s odpovídající kvalitou bydlení, ale také s veřejným prostorem, který umožní život na sídlištích, s dostatečným přístupem ke službám, ale také zábavě, relaxaci a sportu. To vše bude mít potom přímý dopad na bezpečnost a další faktory, které ovlivňují kvalitu života,“ vysvětluje ministryně Šlechtová.

Konkrétními kroky vedoucími k zásadní proměně sídlišť v České republice chce ministryně také zabránit tomu, aby se z některých postupně staly vyloučené lokality s mnoha sociálními či bezpečnostními problémy. „Jako jednu z cest podpory takzvaného sociálního bydlení a boje proti vzniku vyloučených lokalit vidím právě vhodnou transformaci sídlišť, tedy již existujícího bytového fondu, který stále má svůj potenciál a budoucnost,“ říká ministryně Šlechtová. Odkazuje se přitom na diskusi během konference s některými svými kolegy, kupříkladu z Německa, kde již byly podobné projekty úspěšně realizovány.

„Sídliště jsou díky konferenci Evropský Habitat pro mne nyní jednou z priorit a touto cestou volám po zahájení faktické přípravy dlouhodobých vizí a plánů, které musíme začít realizovat,“ říká ministryně Šlechtová. „Všechny získané poznatky k problematice sídlišť musíme proměnit v konkrétní kroky a ty začít realizovat,“ uzavírá ministryně Šlechtová.

Integrace obcí je cestou k jejich prosperitě a zdravému rozvoji širších oblastí 

Jak potvrdila konference OSN Evropský Habitat, jedním z faktorů, který výrazně ovlivňuje rozvoj především mimoměstských oblastí v České republice, je velký počet obcí (6 245) v poměru k rozloze a počtu obyvatel České republiky. „Budoucností je bezesporu silnější integrace obcí – i to je jeden ze závěrů, ke kterému jsme na Evropském Habitatu dospěli. Neznamená to, že by obce zanikaly, nebo se nutně slučovaly, měl by být ale neprodleně zahájen proces sdílení úřadů, rozvojových plánů, dopravních řešení a mnohého dalšího. Tento druh integrace přinese nejen výraznou ekonomickou úsporu a zefektivnění procesu rozvoje lokality, ale také urychlí a zkvalitní další rozvojové aktivity v mikroregionálním aspektu,“ podotýká ministryně Karla Šlechtová. Integrace by navíc vedla také ke smysluplnějšímu čerpání dotačních titulů či finančních prostředků z rozpočtů měst a obcí a umožnila by jejich širší využití. „Sousedí-li dvě obce v těsné blízkosti, nemusí mnohdy obě za dotační tituly realizovat stejné aktivity jen proto, aby vyčerpaly možnosti dotací. Ministerstvo pro místní rozvoj nyní musí výrazněji vysvětlovat smysl a význam integrací obcí či měst a jejich plánů a spolu s představiteli místních samospráv spolupracovat na systematické změně v přístupu, poskytovat pomoc, poradenství, budeme v celém tomto procesu aktivnější,“ říká ministryně Šlechtová. „V České republice najdeme již dnes mnoho dobrých příkladů, na kterých můžeme ukázat, že je to cesta správným směrem a motivovat tak další obce či města. Nové příklady i přístupy si odnášíme z konference. Ty musíme nyní uplatnit i u nás,“ říká ministryně Karla Šlechtová.

Vybrané teze ministryně Karly Šlechtové z konference OSN Evropský Habitat v Praze 

  • Města musí být udržitelná, bez vyloučených lokalit, musí být přihlíženo k jejich obyvatelům.

  • Pro rozvoj je nutná jasná strategie, navazující na stanovenou vizi.

  • Silným tématem, které v kontextu dnešní konference považuji za potřebné vyzdvihnout, je téma dostupnosti a to celkově: dostupnosti k bydlení, k veřejným službám, k cestování a ke kultuře.

  • Jen ti, kteří mají odvážné vize, mohou proměňovat města v místa, v nichž se dobře žije.

  • Jen tam, kde se dobře bydlí, kde se dobře žije – přičemž bydlení ve městě neznamená jen mít „byt“ jako střechu nad hlavou – znamená zdravý a bezpečný domov.

  • Cituji aténského filosofa Thukýdida, který již před 7 tisíci lety zdůrazňoval, že „Jsou to lidé, co tvoří město; nikoliv zdi“.

  • Chci životaschopná a funkční města bez vyloučených lokalit. Nechci vybydlená centra.

  • Problémem pro rozvoj v ČR jsou začasté roztříštěné kompetence. V tom bychom měli mnohé změnit a udělat.

  • Život ve městě musí mít klíčovou roli při urbanismu.

  • Úkolem pro nás jsou nyní především sídliště a jejich budoucnost a integrace měst a obcí a na to navazující rozvojové aktivity, více efektivních peněz do obcí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *