EUR 24.725

USD 22.775

REPO sazba ČNB 5.25 %

Inflace 2.9 %

EUR 24.725

USD 22.775

24. 03. 2010

0 komentářů

Subjekty:
ČSOB Pojišťovna

Spadl mi sníh na auto. Jak se můžu domoci náhrady škody?

 


 

 

Poškodí-li padající sníh auto, má poškozený v zásadě tři možnosti, jak mu může být finanční náhrada za vzniklou majetkovou újmu proplacena. Nejjednodušší je úhrada pojistného plnění z havarijního pojištění , pokud je jeho součástí i pojištění proti živelním pohromám, mezi něž pád sněhu patří. Pojišťovny takovou škodu bez problému proplatí, klienti ovšem musí počítat s tím, že se jim plnění sníží o uzavřenou spoluúčast a že se jim může snížit také dosažený bonus.

Co dělat, jestliže spadne na auto sníh ze střechy domu a poškodí je:

·         poškození vozidla neprodleně fotograficky zdokumentujte

·         rozhodněte se, jestli budete chtít uhradit škodu z vlastního havarijního pojištění (máte-li je uzavřené a je-li součástí této pojistky též pojištění proti pádu sněhu), nebo z pojištění odpovědnosti majitele nemovitosti

REKLAMA

·         rozhodnete-li se pro úhradu z havarijního pojištění, nahlaste škodu neprodleně své pojišťovně

·         v případě úhrady z pojištění odpovědnosti za škodu je nutné si zjistit, komu nemovitost patří (například na www.cuzk.cz)

·         kontaktujte písemně majitele nemovitosti, popište mu vzniklou škodu a požádejte jej, aby nahlásil škodu své pojišťovně

·         pokud majitel nemovitosti na výzvu nereaguje nebo odmítne škodu nahlásit, je možné se pokusit vymáhat po něm škodu soudně

REKLAMA

Havarijní pojištění má ovšem jen malá část motoristů a i pro ty, kteří je mají, může být například při vysoké spoluúčasti výhodnější získat náhradu z  pojištění odpovědnosti majitele domu nebo stavby, ze které sníh spadl.

"Už na začátku se ale poškozený musí rozhodnout, z jaké pojistky by se měla škoda hradit, současná úhrada z havarijního pojištění i z pojištění odpovědnosti není možná,“ upozorňuje Jaroslav Král, ředitel odboru řízení produktů neživotního pojištění ČSOB Pojišťovny.

K úhradě škody z pojištění odpovědnosti je nutné jednak to, aby majitel nemovitosti měl takové pojištění uzavřené (pozn. nárok poškozeného proti majiteli nemovitosti není podmíněn existencí  sjednaného pojištění), ale ještě předtím je třeba tohoto vlastníka vypátrat a zajistit si jeho součinnost. To může být – na rozdíl třeba od škod z povinného ručení nebo škod vzniklých vyplavením domácnosti vodou z pračky v bytě o patro výš, u nichž je jasné, kdo za ně zodpovídá – poněkud komplikovanější. Poškozený si musí zjistit, například nahlédnutím do katastru na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, komu budova patří, a tohoto vlastníka pak informovat o vzniklé škodě, vznést na něho nárok na náhradu škody s doložením důkazů o vzniklé škodě a jejím rozsahu  a požádat ho o řešení vzniklé situace. Pokud má majitel nemovitosti pojištění odpovědnosti za škodu sjednané, je pak na něm, aby vzniklou škodu nahlásil své pojišťovně a požádal ji o vyřízení.

Může se ale také stát, že majitel nemovitosti nebude spolupracovat – na žádost o pomoc vůbec nezareaguje, nebo odmítne škodu nahlásit. Poškozenému pak zbývá ještě třetí, i když zdlouhavá možnost – pokusit se využít ustanovení zákona o obecné odpovědnosti. Majitel nemovitosti je totiž povinen učinit taková opatření, aby ke škodě nedošlo, a pokud tato opatření nesplní, je možné po něm vymáhat náhradu škody soudně . Tuto možnost má i pojišťovna a často ji využívá, jestliže už vzniklou škodu proplatila například z havarijního pojištění.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.52 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.27%

6.3%

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.