Sobota 23. března. Svátek má Ivona.

Stát chystá novou koncepci bytové politiky

21.06.2011 04:06 Tisková zpráva: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Neexistenci státní bytové politiky, jako systematického přístupu i nedostatky v dílčích programech by měla napravit chystaná nová koncepce státní bytové politiky, která je promyšleným dokumentem, jež přináší ucelené řešení a zohledňuje vývoj pro oblast bydlení a to až do roku 2020.

Koncepci připravil Státní fond rozvoje bydlení pod vedením ministra pro místní rozvoj a předsedy výboru fondu Ing. Kamila Janovského ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a zástupci profesních svazů a organizací. Nyní je na vládě, aby koncepci posoudila.

V České republice neexistuje politika bydlení (pokud politiku bydlení chápeme jako dlouhodobý výhled); existují jen jednotlivé aktuální nástroje podpory bydlení“, upozorňuje Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj.

Státní bytová politika se ocitla na rozcestí. V uplynulých dvaceti letech se podařilo rozjet intenzivní bytovou výstavbu a několik dotačních programů (například Nový panel či Zelená úsporám).

Dosavadní systém založený především na dotacích a preferující vlastnické bydlení se ukázal jako neudržitelný. Uvědomění si tohoto faktu urychlila i hospodářská krize v jejímž důsledku se silněji projevuje hrozba rozšiřování skupin ohrožených sociálním vyloučením. Efektivnímu naplňování úlohy státu v oblasti bydlení brání mimo jiné i fakt, že ačkoli bytová politika spadá do gesce ministerstva pro místní rozvoj, ve skutečnosti se na ní podílí hned několik resortů – jejich kompetence se někdy překrývají, podobně jako se zbytečně dublují některé programy. Nestabilitu systému založeného převážně na dotacích ze státního rozpočtu potvrdilo postupné utlumování jednotlivých programů v důsledku klesajících možností veřejných rozpočtů. Průvodním jevem s přímými dopady na zaměstnanost je pokles objemu stavební výroby. Přitom například v případě rekonstrukcí bytového fondu platí, že objem prací za 1 miliardu přináší 1000 pracovních míst.