Sobota 21. října. Svátek má Brigita.

Státnímu fondu pro rozvoj bydlení se daří půjčovat peníze z evropských zdrojů. Počet zájemců o čerpání výhodných programů stále stoupá, 80% žádostí se týká energetických úspor.

14.05.2014 02:05 Tisková zpráva: Státní fond rozvoje bydlení

Program JESSICA je otevřen od konce ledna 2014 a během prvních třech měsíců již má z vyčleněných 600 mil. Kč předběžně rezervovánu polovinu: „Již nyní jsou uzavřeny smlouvy za téměř 70 mil. Kč. Další žádosti v objemu přes 70 mil. Kč jsou ve fázi posuzování a na více než 160 mil. Kč máme avizováno od vlastníků v přípravách projektů,“ upozorňuje ředitelka SFRB, Eva Helclová. Jako konkrétní příklad uvádí město Bohumín, které za úrokovou sazbou 0,58% zmodernizuje 525 bytů ve své IPRM zóně s úvěrem ve výši 50 mil. Kč.

Program JESICCA charakterizuje nejnižší úroková sazba od 0,58%, stabilní fixace po celou dobu splácení, kterou je možné navíc nastavit až na 30 let. Využití programu však přináší další nezanedbatelné finanční úspory pro všechny žadatele: poskytnutí úvěru, správa, mimořádné splátky či předčasné splacení, je zcela zdarma. Samozřejmostí je také bezplatná odborná pomoc a poradenství jak ze strany HF/SFRB, tak Správce FRM, tedy Komerční banky, a.s. Podle údajů, které má SFRB k dispozici, mají žadatelé nejvíce zájem o využití prostředků na zateplení či modernizaci svých bytových domů, což jim v budoucnu přinese významné úspory ve výdajích za bydlení.

Objem, který je pro pilotní ověření finančního nástroje v českém prostředí ve výši 600 mil. Kč, tak má nejlepší předpoklady k úspěšnému využití. Zdárné rozdělení této částky je také předpokladem pro to, aby resort místního rozvoje získal násobně vyšší objemy na financování potřebných revitalizací bytového fondu: „Česká města velmi rychle a správně pochopila výhody programu JESSICA, proto i díky nim se jistě podaří zajistit evropské zdroje na snižování energetické náročnosti bytového fondu, kde lze získat prostředky v řádech miliard korun v nadcházejícím programovém období“, připomíná náměstek ministryně pro bytovou politiku, Petr Smrček. SFRB plánuje evropské zdroje kombinovat s národními prostředky na obnovu bytového fondu: „Chceme podporovat nejen samotné energetické úspory, ale komplexní modernizace, včetně nezbytného odstranění konstrukčních vad, modernizace společných prostor, zvyšování bezpečnosti prostřednictvím modernizace výtahů, vchodových dveří atp. Jedině tak může docházet ke zvyšování standardu bydlení a prodlužování životnosti bytového fondu.“, doplňuje Eva Helclová.

Skutečnost, že se revolvingové podpory ujmou i v českém prostředí, dosud výrazně dotačně orientovaném, komentuje také ekonom a člen Investiční rady HF SFRB, Petr Zahradník: “Lidé začínají chápat a vnímat, že jsou pro ně úvěry skutečně výhodnější. Navíc, pokud pro ně nepředstavují další náklady na různé poplatky, mohou si selským rozumem spočítat, že předchozí dotace byly takříkajíc limitující, nemohlo se logicky dostat na všechny. Já revolvingovým nástrojům věřím, jsou pro ekonomiku i stavebnictví, stejně jako pro další odvětví přínosem“.

Zisk z nich má stát i příjemci. Jejich hlavní devizou je, že je lze použít opakovaně. Vedle toho přinášejí multiplikační efekt, státu se totiž vracejí na daních zaplacených v souvislosti s realizovanou investicí, dále přináší úspory na dávkách v nezaměstnanosti, neboť díky těmto investicím vznikají nová pracovní místa. 

Porovnat výhody Programu JESSICA lze na první pohled:

Žadatel SVJ/BD

Program JESSICA

Běžné úrokové podmínky komerčních bank

Splatnost

10let

10let

Fixace úrokové sazby

10let

10let

Úroková sazba

0,58% p.a.

3,50% p.a.*

Poplatek za rezervaci zdrojů

0,–

0,9% p.a.

Poplatek za vedení úvěrového účtu

0,–

200,– měsíčně

Poplatek za žádost

0,–

0,–

Poplatek za realizaci

0,–

0,–

Fiktivní úvěr

5 000 000,–

5 000 000,–

Počet splátek

120

120

Celkové náklady za 10let

147 640,–

921 584,–

*záleží na bonitě klienta, velikosti tvorby FO, regionu poskytnutí úvěru a dalších interních pravidlech bankovních domů 

Veškeré informace pro přípravu žádosti o úvěr naleznete na webových stránkách Komerční banky www.kb.cz nebo je získáte na jednotlivých pobočkách KB, kde Vám s vaším záměrem rádi pomohou a poradí.

Informace a podporu také poskytuje HF SFRB na www.sfrb.czwww.programjessica.cz

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *