Čtvrtek 21. března. Svátek má Radek.

Stavební spořitelna České spořitelny pomáhá zmírňovat následky povodní

10.08.2010 01:08 Tisková zpráva: Stavební spořitelna České spořitelny

„Jako poskytovatel finančních služeb cítíme morální povinnost rychle nabídnout finanční pomoc občanům, kteří musí v důsledku povodní řešit obnovu svého bydlení.  Jsme dlouhodobým partnerem našich klientů a uvědomujeme si, že čím je pomoc rychlejší, tím je účinnější,“ řekl Jan Diviš, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele. 

Výpovědi smluv o stavebním spoření s prominutím výpovědní lhůty

SSČS nebude klientům z oblastí stižených povodněmi, kteří požádají o výpovědi smluv o stavebním spoření, účtovat úhrady za prominutí tříměsíční výpovědní lhůty před jejím uplynutím.

Úvěry

SSČS pomůže také klientům, kteří financují své bydlení prostřednictvím úvěrů:

·         zdarma uzavře novou smlouvu o stavebním spoření, k níž bude poskytnut překlenovací úvěr na odstranění následků povodně

·         zdarma vyřídí překlenovací úvěr na rekonstrukci a opravu nemovitosti postižené povodní

·         v případě zajištěného úvěru vyřídí úvěr bez potřeby 10, resp. 20 % vlastních zdrojů

·         vyřídí žádost o odklad splátek až o 6 měsíců přednostně a zdarma

·         u žádosti o odklad splátek úvěru do 3 měsíců upraví pouze předpis splátek bez nutnosti uzavření dodatku k úvěrové smlouvě

·         vyřídí přednostně žádost o zaslání pojistného plnění

·         na podkladě žádosti prodlouží automaticky o 3 měsíce termín k doložení dokladů (prokazujících účelové použití nebo zajištění poskytnutých prostředků z úvěru) pro poskytnutí úvěru

Informace k uvedeným opatřením získají klienti v pobočkách České spořitelny a u jejích externích partnerů, na bezplatné informační lince 800 207 207. Opatření budou zveřejněna také na adrese www.burinka.cz.

Zvýhodněné podmínky poskytuje klientům, kteří utrpěli škody vinou záplav, také Česká spořitelna. Více si o nich můžete přečíst zde: www.csas.cz.