Pondělí 25. března. Svátek má Marián.

Stavební spořitelna České spořitelny zlevňuje překlenovací úvěry a snižuje měsíční platby

18.01.2011 12:01 Tisková zpráva: Stavební spořitelna České spořitelny

Nově zavádí úrokové zvýhodnění pro klienty, kteří budou splácet překlenovací úvěr z Osobního účtu České spořitelny, a to 0,5 % p. a.  Kombinací současných a nových výhod mohou klienti získat úvěr s úrokovou sazbou již 4,20 % p. a. Současně SSČS snižuje i měsíční platby na úvěry. Klient tak může např. na rekonstrukci domu získat úvěr ve výši 1 mil. Kč za 5 tis. K č měsíčně.

„Nastavením výhodnějších podmínek překlenovacích úvěrů chceme podpořit zájem především těch klientů, kteří si chtějí prostřednictvím našich úvěrů financovat lepší bydlení. Navíc nabízíme klientům úvěry s možností mimořádných splátek úvěru nebo celkového splacení úvěru kdykoli a zdarma,“ uvedl Jan Diviš, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele SSČS.

SSČS snižuje úrokové sazby u překlenovacích úvěrů se zástavním právem k nemovitosti HYPO TREND s variabilní úrokovou sazbou (z 4,60 % p. a. na 4,20 % p. a.) i pevnou úrokovou sazbou (z 5,10 % p. a. na 4,70 % p. a.). U překlenovacího úvěru TREND snižuje sazby také u obou typů sazeb – u variabilní úrokové sazby (z 5,50 % p. a. na 5,40 % p. a.), u pevné úrokové sazby (z 6,00 % p. a. na 5,90 % p. a.).

SSČS nabízí úrokové zvýhodnění za 10% akontaci zvýšené nově z 0,25 % na 0,35 % p. a. bez časového omezení pro všechny typy překlenovacích úvěrů.

Nabídku úrokového zvýhodnění za splácení úvěru z Osobního účtu České spořitelny mohou využít klienti, kteří uzavřou smlouvu o poskytnutí překlenovacího úvěru se zástavním právem k nemovitosti HYPO TREND.

S úrokovým zvýhodněním 0,1 % p. a. za sjednání pojištění schopnosti splácet úvěr klient získá pojistné krytí pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti s možností pojistit se také proti ztrátě zaměstnání. 

Klient uzavřením smlouvy se všemi zvýhodněními získá nejen snížení úrokové sazby, ale také nižší měsíční platbu na úvěr. Při výši úvěru 1 mil. Kč tak klient ušetří 1 100 Kč měsíčně.

2. TREND

Nabídka překlenovacích úvěrů SSČS od 17. ledna 2011

1. HYPO TREND (zajištěný zástavním právem k nemovitosti)

Minimální

měsíční platba
1)

Úroková sazba

p. a. 
2) 3)

Typ

úrokové sazby

Splatnost

úvěru

0, 50 % z cílové částky

4,20 %

variabilní (pevná na 3 roky)

až 28 let

0, 53 % z cílové částky

4,70 %

pevná (po celou dobu splatnosti)

2. TREND

Minimální

měsíční platba
1)

Úroková sazba

p. a. 
2)

Typ

úrokové sazby

Splatnost

úvěru

0, 73 % z cílové částky

5,40 %

variabilní (pevná na 3 roky)

až 18 let

0, 78 % z cílové částky

5,90 %

pevná (po celou dobu splatnosti)

1)  Platba u překlenovacího úvěru zahrnuje úroky a úložku na účet stavebního spoření a její výše je shodná se splátkou následného úvěru ze stavebního spoření zahrnující úroky a splátku jistiny.

2)  Výše úrokové sazby je podmíněna:

a) sjednáním  pojištění splácet úvěr; při nesplnění této podmínky bude úroková sazba zvýšena o 0,1 % p. a;

b) zůstatkem na účtu min. 10 % cílové částky; při nesplnění této podmínky bude úroková sazba zvýšena o 0,35 % p. a. a minimální měsíční platba zvýšena o 0,08 % z cílové částky;

3)   Výše úrokové sazby je dále podmíněna splácením z Osobního účtu České spořitelny; při nesplnění této podmínky bude úroková sazba zvýšena o 0,50 % p. a. a minimální měsíční platba zvýšena o 0,03 % z cílové částky.