Pondělí 25. března. Svátek má Marián.

Urychlené sjednocení DPH již v letošním roce ničemu nepomůže. Napáchá jen další škody

28.02.2011 12:02 Tisková zpráva: EKOSPOL

Nejzávažnější negativní dopady zvýšení spodní sazby DPH o 10 p.b. na tuzemský trh s byty trefně pojmenovala developerská společnost EKOSPOL, jeden ze tří největších developerů v zemi.

Extrémně zvýšená poptávka po novém bydlení, které bude možné pořídit se „starou“ DPH ještě v letošním roce, zvýšení cen bytů a skokový propad této poptávky od ledna příštího roku, snížení koupěschopnosti českých domácností a omezení dostupnosti vlastního bydlení pro občany ČR jsou dnes již známé dopady, které sjednocení DPH přinese. Zmrazení veškerých investic do nové výstavby, pokles zakázek pro české stavebnictví, vlna propouštění, rostoucí nezaměstnanost a zpomalení tempa hospodářského růstu pak budou jejich logickým důsledkem. Nové rozhodnutí o urychleném sjednocení obou sazeb DPH již v letošním roce však vnáší do celé situace další nové otazníky.

Lidé ani firmy se na nové podmínky nestihnou připravit!

Nejzávažnějším problémem vládní novinky je fakt, že ani lidé, ani podniky se na novou ekonomickou realitu nestihnou včas připravit,“ varuje Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a.s. Většina kupujících má totiž své finanční prostředky vázány např. ve stavebním spoření či na termínovaných účtech, a pokud chtějí tyto peníze použít, musí vyčkat zpravidla několik měsíců, než s nimi mohou disponovat. Kdo by tak chtěl své bydlení financovat třeba s předstihem a tím se vyhnout zvýšení ceny o 10 p.b., bude mít problém. „Pokud by se DPH sjednocovala až od příštího roku, dá se to vcelku dobře stihnout. Pokud však ke zvýšení dojde již letos, je to pro kupující další výrazná komplikace,“ vysvětluje Evžen Korec.

Obdobný problém, jako kupující z řad občanů, řeší i podniky. „Nová sazba DPH znamená pro firmy nutnost nově nastavit podmínky se svými dodavateli, upravit splátkové kalendáře a optimalizovat všechny procesy tak, aby dopady zvýšení daně byly co nejmenší. Ale vláda jim k tomu svým návrhem bere prostor,“ tvrdí Korec.

Otázkou zůstává, zda právě to není jejím cílem. Začít vybírat novou daň ještě dříve, než se na ni domácnosti a podniky stihnou adekvátně připravit, totiž znamená vybrat více peněz do státní kasy. Dopady, které to bude mít na obyčejné občany a české podniky zotavující se z recese, jsou vedlejší. „V tržní ekonomice zpravidla platí, že největší hrozbou pro firmy je jejich konkurence, na kterou musí podniky umět včas reagovat. V současné době to ale spíše vypadá, že největší hrozbou pro české firmy je stát a jeho nepředvídatelné administrativní zásahy,“ říká Evžen Korec.

„Léčba šokem“ nebo elektrické křeslo?

Ohlášení skokového zvýšení DPH o 10 p.b. a jeho faktická exekuce ještě v témže roce, navíc za situace, kdy se ekonomika stále potýká s recesí, je podle Korce nevyzkoušený experiment, který nemá v tržních ekonomikách po celém světě obdoby. Obhajoba reformou penzijního systému, na níž je potřeba získat prostředky, je přitom přinejmenším sporná. „Průběh důchodové reformy je plánován na několik desetiletí dopředu a bude postupný. Získávání prostředků pro jeho financování by tedy logicky mělo být také postupné,“ myslí si Evžen Korec. „Vláda se rozhodla léčit ekonomickou situaci země šokem. Otázkou je, zdali léčba šokem nepřeroste v popravu na elektrickém křesle,“ uzavírá Korec.