Pátek 14. prosince. Svátek má Lýdie.

Už jen čtyři dny zbývají pro uhrazení plateb k získání státní podpory či daňové úlevy za rok 2010

27.12.2010 11:12 Tisková zpráva: Stavební spořitelna České spořitelny
  • Státní podpora ke stavebnímu spoření
  • Snížení daňového základu díky úvěru poskytnutému ke stavebnímu spoření
  • Snížení daňového základu až o 12 tis. Kč díky penzijnímu připojištění či životnímu pojištění  

Státní podpora u stavebního spoření za rok 2010

Klienti, kteří chtějí získat maximální státní podporu ke stavebnímu spoření za rok 2010, by měli ještě do konce tohoto kalendářního roku složit na účet Stavební spořitelny České spořitelny (SSČS) částku 18 tis. Kč u smluv uzavřených do 31. prosince 2003; u smluv uzavřených od 1. ledna 2004 pak uhradit částku 20 tis. Kč. Pobočky České spořitelny sice dokáží hotovostní platby ke stavebnímu spoření zpracovat ještě 31. prosince 2010 do 12h, přesto doporučujeme klientům, aby nenechávali platby na poslední chvíli.

Bezhotovostní platební příkazy k úhradě   na účty Stavební spořitelny České spořitelny je nutné odeslat nejpozději v těchto termínech: na   přepážkách pobočky nejpozději 31. prosince 2010 do 12h, příkazy přes sběrný box do 31. prosince 2010 do 12h, příkazy přes SERVIS 24 (telefon, internet) a příkazy přes bankomat do 31. prosince 2010 do 20h.

Klienti, kteří budou hotovostním i bezhotovostním způsobem vkládat či posílat peníze na účty stavebního spoření SSČS prostřednictvím jiných bank, by se měli informovat o platebních lhůtách v těchto bankách a zajistit si tak poukázání úhrady tak, aby byly platby připsány na účty do 31. prosince 2010 do 24h.

Produkty dceřiných společností ČS umožňující Snížení základu pro výpočet daně z příjmu

Úvěr od Stavební spořitelny České spořitelny

Klienti, kteří čerpají úvěr poskytnutý SSČS, si mohou zaplacenými úroky z úvěru snížit základ pro výpočet daně z příjmu. Tito klienti vždy po novém roce obdrží od SSČS bilanční výpis z úvěrového účtu spolu s potvrzením o zaplacení úroků z úvěru. Potvrzení předají klienti do mzdové účtárny nebo na finanční úřad (pokud podávají daňové přiznání sami). Podmínkou k uplatnění daňového zvýhodnění však je, že klient úvěr řádně splácí. SSČS na potvrzení  uvádí dlužníka i spoludlužníka, protože potvrzení může uplatnit po vzájemné dohodě jeden z nich nebo oba rovným dílem .

Penzijní připojištění od Penzijního fondu České spořitelny

U penzijního připojištění Penzijního fondu České spořitelny si mohou klienti snížit daňový základ až o 12 tis. Kč. Částka, o kterou lze daňový základ snížit, je rovna ročnímu souhrnu vlastních příspěvků účastníka snížených o 6 tis. Kč. Konkrétní výše úspory však závisí na sazbě daně z příjmu účastníka.

Pokud má klient Penzijního fondu České spořitelny sjednanou službu Maximum, může daňově optimální částku uhradit kdykoliv během roku, tedy až do konce prosince 2010. Přesto doporučujeme klientům, pokud ještě danou částku neodeslali na účet Penzijního fondu, aby tak učinili co možná nejdříve, nejpozději 31. prosince 2010 musí být totiž platba připsána.

Životní pojištění Pojišťovny České spořitelny

Klienti Pojišťovny České spořitelny mohou mít snížený základ daně z příjmu až o 12 tis. Kč ročně u soukromého životního pojištění, které mají sjednané na pojištění rizika smrti a dožití. Ostatní pojistná rizika nejsou daňově uznatelná. Informace o využití daňových odpočtů ze životního pojištění poskytuje informační linka České spořitelny 800 207 207, informace najdete také na www.pojistovnacs.cz.