Sobota 16. listopadu. Svátek má Otmar.

V českých městech se žije lépe než v moravských, naznačila studie KPMG Česká republika

12.09.2012 09:09 Tisková zpráva: KPMG Česká republika, s.r.o.

Do průzkumu bylo zahrnuto 30 měst z celé České republiky. Studie se zabývala obdobím let 2001 až 2011 a byla založena především na údajích ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001 a 2011 a sběru podkladových dat formou dotazníkového šetření mezi zástupci měst a obcí. Dále byly využity dostupné zdroje z webových portálů měst či jiných veřejných subjektů (ČSÚ, Policie ČR apod.). Na základě dílčích výsledků jednotlivých ukazatelů byla města bodově ohodnocena. Podle počtu bodů byl městům udělen zlatý, stříbrný či bronzový pohár. Město s nejvyšším počtem bodů (celkově či v konkrétní kategorii) získalo diamantové ocenění.

Mezi malými ani středně velkými městy nezískalo v celkovém hodnocení zlatý pohár či diamantové ocenění žádné moravské město. Naopak českým městům byla v obou skupinách udělena dvě diamantová ocenění pro nejlépe hodnocená města a osm zlatých pohárů.

Detailní analýza by měla městům pomoci v plánování

„Studií chceme především pomoci zástupcům vedení měst identifikovat silné a slabé stránky života v jejich městě a obhájit kroky zvyšující jeho atraktivitu,“ říká Ondřej Špaček, Associate Manager, služby pro cestovní ruch a volnočasové aktivity, KPMG Česká republika, a dodává: „Už dnes se města začínají připravovat na čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie pro programovací období 2014 až 2020. Kvalitní analýza situace ve městech a potřeb jejich obyvatel by měla zástupcům měst pomoci nasměrovat plány správným směrem.“

Komentáře osobností z nelépe hodnocených měst:

František Cipro, fotbalový trenér, Hluboká nad Vltavou: „V Hluboké nad Vltavou je podpora sportu a volnočasových aktivit obecně na vysoké úrovni a mohu říci, že se mi zde díky tomu žije dobře.“

Josef Grill, majitel společnosti Wedos, Hluboká nad Vltavou: „Vítězství Hluboké mě nepřekvapuje, neboť i z vlastní zkušenosti vím, že představitelé našeho města vycházejí smysluplným podnikatelským projektům vstříc.“

Zdeněk Šmelhaus, bývalý ředitel střední školy, Písek: „Město Písek má významné kulturní i přírodní předpoklady, které jsou díky dobré práci jeho vedení správně využívány. Mám pocit, že město opravdu žije.“

Vítězství pro města z jihu Čech

Ze středně velkých měst se celkovým vítězem a držitelem diamantového ocenění stal Písek. Zlatý pohár byl udělen městům Chrudim, Mladá Boleslav, Pelhřimov a Tábor. Stříbrné hodnocení získalo Blansko, Klatovy, Otrokovice, Přerov a Trutnov. Na třetí příčce s bronzovým pohárem se pak umístila Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Krnov a Sokolov.

Absolutním vítězem mezi malými městy byla Hluboká nad Vltavou, která získala diamantové ohodnocení. Zlatý pohár byl udělen Hornímu Jelení, Mníšku pod Brdy, Nýrsku a Přibyslavi. Stříbrný pak Bojkovicím, Nové Bystřici, Podbořanům, Strážnici a Železnému Brodu. Bronzový pohár patří Broumovu, Hornímu Slavkovu, Kojetínu, Telči a Vítkovu.

Na život má největší vliv socioekonomická a demografická situace ve městech

Podle studie měla na umístění měst největší vliv především demografická a socioekonomická kritéria. Mezi nimi byl posuzován například počet narozených dětí, podíl seniorů, saldo migrace, podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva, obydlenost domů a bytů, běžné výdaje města na obyvatele, kapitálové příjmy a výdaje města na obyvatele, ale také míra nezaměstnanosti či kriminalita. Dalším rozhodujícím parametrem bylo politické klima v období 2001–2011 či občanská vybavenost: sledována a hodnocena byla stabilita politické reprezentace města a také prvky občanské vybavenosti, a to jak v roce 2011, tak ve změně mezi roky 2001 a 2011.  

„Zejména u středně velkých měst se v obou těchto kritériích potvrdilo, že nejlépe si stojí města na jihu a ve středu Čech. Hůře pak na severu Čech i Moravy,“ říká Ondřej Špaček z KPMG Česká republika.

O průzkumu

Do průzkumu Benchmark měst v České republice bylo zahrnuto 30 měst z celé ČR. Patnáct obcí bylo malých ve velikosti 2 000 až 6 500 obyvatel (Bojkovice, Broumov, Hluboká nad Vltavou, Horní Jelení, Horní Slavkov, Kojetín, Mníšek pod Brdy, Nová Bystřice, Nýrsko, Podbořany, Přibyslav, Strážnice, Telč, Vítkov, Železný Brod) a patnáct středně velkých s 20 000 až 50 000 obyvatel (Blansko, Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Chrudim, Klatovy, Krnov, Mladá Boleslav, Otrokovice, Pelhřimov, Písek, Přerov, Sokolov, Tábor, Trutnov). Hodnoceno bylo období let 2001 až 2011. Sběr dat probíhal v červnu až srpnu 2012.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *