Středa 19. prosince. Svátek má Ester.

Vláda koncepci bytové politiky schválila, teď je nutné ji naplnit

14.07.2011 04:07 Tisková zpráva:

„Nyní musíme připravit klíčové prováděcí předpisy, které jsou směřované nejen do české, ale i do oblasti čerpání z evropských fondů,“ uvedl Kamil Jankovský. Celá koncepce je postavena na třech pilířích – dostupnosti, stabilitě a kvalitě. Zejména v případě prvních dvou jsou lhůty pro splnění úkolů velmi napjaté.

„Do konce měsíce musíme Legislativní radě vlády předložit pilotní program poskytování nízkoúročených úvěrů na výstavbu nájemních bytů či rekonstrukcí s diferencovanou výší úroků dle cílové skupiny nájemníků. Tyto úvěry budou financovány z aktiv Státního fondu rozvoje bydlení,“ vysvětlil Kamil Jankovský přípravu klíčového opatření pilíře Dostupnost. Stejně tak musí být podpora bydlení zahrnuta i v návrhu programových priorit kohezní politiky ČR pro období 2014-2020. „I tento materiál musí být na vládu odeslán do konce července. Právě zahrnutí podpory bydlení mezi klíčová témata příštího programového období a z toho vyplývající možnost čerpání peněz z evropských fondů by mělo státní bytové politice přinést kýženou stabilitu,“ doplnil Kamil Jankovský s tím, že související změny se budou týkat zejména SFRB, který by se měl zapojit do systému evropských fondů a finančního inženýrství.

Do konce roku pak čeká úředníky ministerstva pro místní rozvoj zejména práce na souvisejících legislativních normách od revize vyhlášky o rozúčtování energie až po návrh zákona souvisejícího s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostor. „Pokud se nám podaří všechny úkoly splnit, bude se moci naplňovat i třetí pilíř koncepce, tedy kvalita bydlení,“ uzavřel Kamil Jankovský.

Tisková zpráva ministerstva pro místní rozvoj