Středa 19. prosince. Svátek má Ester.

Volksbank CZ po osmé vydává emisi hypotečních zástavních listů

23.03.2011 09:03 Tisková zpráva: Sberbank

Další emisí hypotečních zástavních listů v rámci dluhopisového programu Volksbank nabízí zájemcům o investici do HZL dvakrát ročně výnosy odvozené od šestiměsíční sazby PRIBOR,“ uvádí Pavel Barták, vedoucí oddělení HZL Volksbank CZ. Emisi HZL schválila Česká národní banka dne 22. února 2011 a základní prospekt včetně emisního dodatku je k dispozici v sídle emitenta a na internetových stránkách www.volksbank.cz .

Hypoteční zástavní listy jsou atraktivní z hlediska stability výnosu. Jedná se o bezpečné cenné papíry z důvodu dvojího krytí – zástavním právem k nemovitostem a pohledávkami z hypotečních úvěrů. HZL jsou volně převoditelné, tudíž s nimi lze obchodovat i před datem splatnosti.

Emisní podmínky:

ISIN

CZ0002002298

Objem emise

300  mil. Kč

Sazba kuponu

Variabilní 6M PRIBOR + 1 % p.a.

Emisní kurz k datu emise

100,00 %

Podoba

zaknihovaná

Forma

na doručitele

Datum emise

24. 3. 2011

Splatnost emise

24. 3. 2015

Nominální hodnota

10 000 Kč