Úterý 24. října. Svátek má Nina.

Volksbank CZ vydává emisi hypotečních zástavních listů

27.10.2009 09:10 Tisková zpráva: Sberbank

„Další emisí hypotečních zástavních listů v této pro kapitálový trh složité době Volksbank poukazuje na kvalitu a stabilitu vydaných dluhopisů, které jsou z hlediska výnosnosti vhodné i pro naše retailové klienty,“ uvádí Pavel Barták, vedoucí oddělení HZL Volksbank CZ, a dodává: „Hypoteční zástavní listy jsou vhodné zejména pro investory, kteří dávají přednost předem zaručenému výnosu a garanci výplaty jistiny a mají přitom investiční horizont v délce doby do data splatnosti.“ Emisi HZL schválila Česká národní banka dne 9. října 2009 a prospekt je k dispozici v sídle emitenta a na internetových stránkách www.volksbank.cz.

Hypoteční zástavní listy jsou atraktivní z hlediska stability výnosu. Jedná se o bezpečné cenné papíry z důvodu dvojího krytí – zástavním právem k nemovitostem a pohledávkami z hypotečních úvěrů. HZL jsou volně převoditelné, tudíž s nimi lze obchodovat i před datem splatnosti.