Sobota 21. října. Svátek má Brigita.

Vyhodnocení dotací v oblasti bydlení

14.10.2008 10:10 Tisková zpráva:

„Přibližně 30% bytového fondu České republiky je v bytových domech postavených panelovou technologií. Proto je nesmírně důležitý program  Podpora regenerace panelových sídli šť," řekl ministr Jiří Čunek. Na základě tohoto programu jsou obcím poskytovány dotace na regeneraci panelových sídlišť o celkovém počtu nejméně 150 bytů, dotace lze čerpat také na úpravu okolních veřejných prostranství. Zatím bylo kladně vyřízeno 48 žádostí obcí a jejich realizace představuje 178, 996 milionů korun.

Dalším významným programem v oblasti bydlení je Podpora výstavby technické infrastruktury, v němž  jsou poskytovány státní dotace obcím na výstavbu technické a dopravní infrastruktury pro následnou výstavbu bytových nebo rodinných domů. Vyřízeno bylo 98 žádostí a vyplaceno bylo 87, 050 milionů korun.

Osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností, mohou využít program Podpora výstavby podporovaných bytů. Zde se poskytují státní dotace obcím na výstavbu nájemních bytů se sociálním určením. V rámci 41 kladně vyřízených žádostí bylo letos prozatím vyplaceno 119,927 milionů korun.

Existuje také program Podpora oprav domovních olověných rozvodů, kde mohou získat státní dotaci majitelé bytových a rodinných domů. Cílem této podpory je zkvalitnění bytového fondu a snížení obsahu olova v pitné vodě. Tento požadavek vychází ze závazku České republiky zajistit implementaci právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí. Kladně bylo vyřízeno 84 žádostí v celkové výši 24, 811 milionů korun. Více informací je možno získat na oficiálních webových stránkách MMR – Bytová politiky – Dotace.