Čtvrtek 19. října. Svátek má Michaela.

Žaloby majitelů domů proti státu mají šanci

11.06.2009 02:06 Tisková zpráva:

 

Senát ÚS ČR pokračoval 10. června 2009 ve svém devítiletém vydávání nálezů ve sporech týkajících se regulace nájemného a vydal další tři nálezy, v pořadí již 33. – 35.

Oba senáty ÚS konstatovaly porušení lidských práv žalobců, především právo užívat vlastní majetek a rovněž právo na spravedlivý proces. Své nálezy ÚS opřel o nedávné sjednocující stanovisko pléna ÚS. Zdůraznil povinnost obecných soudů obdobné žaloby projednat, dát stranám dostatečný prostor pro reagování na nový právní názor, např. doplnit předložené důkazy.

Obecné soudy tak budou postaveny před povinnost žaloby projednat a určit výši škody, která pronajímateli v konkrétním případě vznikla nečinností státu. Následně přiznané náhrady nemusí být vždy rovny prostému rozdílu mezi nájemným regulovaným a obvyklým. Obecné soudy jsou povinny každý individuální případ hodnotit samostatně s použitím principů soudní tvorby práva. Nesmí přitom žaloby pronajímatelů odmítat a priori.

„Ústavní soud svými včerejšími nálezy opětovně potvrdil trvající neochotu obecných soudů vyhovět zákonným nárokům majitelů domů dožadujících se náhrady za protiústavní regulaci nájemného,“ vyjádřil se RNDr. Tomislav Šimeček, předseda OSMD.

Jeden ze stěžovatelů apeloval na senát ÚS, aby svým včerejším rozhodnutím přesně určil podmínky, za nichž nyní může stěžovatel s očekávatelnou mírou úspěchu vést žalobu proti státu. Na vznesený apel  stěžovatele, aby se ÚS postavil k respektování vlastních nálezů, reagoval předsedající senátu slovy, že závaznost nálezů "přeci plyne přímo z Ústavy ČR".