EUR 25.445

USD 21.755

REPO sazba ČNB 0.75 %

Inflace 4.1 %

EUR 25.445

USD 21.755

Text: Jiří Havelka

14. 07. 2015

Zpožděný let, příjezd vlaku či autobusu? Žádejte kompenzace!

Nároky cestujících byly před časem sjednoceny nařízením EU, přesto o nich mnozí cestující zatím nemají ani nejmenší tušení. A jestliže se sami o kompenzaci nepřihlásí, nemohou ji logicky ani získat a přichází tak o nemalé peníze. „Avšak i když se o kompenzaci přihlásí, není zaručené, že jim bude dobrovolně vyplacena. Nejčastěji se vymlouvají letecké společnosti na nejrůznější mimořádné technické závady a odmítají cestujícím hradit jejich zákonný nárok. Soudy pak podobné argumenty neuznávají a nařizují dopravcům kompenzaci proplatit.“ Říká Kateřina Procházková, tisková mluvčí bezplatného poradenského portálu poradnaveritele.cz, který podobné případy ve své praxi poměrně často řeší. Kompenzace můžete žádat, pokud se stane některý z níže popsaných problémů a vy se dopravujete po EU včetně Norska, Švýcarska nebo Islandu, případně letíte s dopravcem registrovaným v EU, nebo je cílová či výchozí destinace na tomto území.

Letem světem

Letecká doprava však je v tomto ohledu nejproblematičtější. Existuje zde hned několik faktorů, které nemusí být ze strany dopravce naplněny a cestující za ně může žádat kompenzaci. Mezi ně patří: zrušení letu, zpoždění letu, změna času odletu na poslední chvíli, nebo i odepření nástupu do letadla, což se může stát v případě, že dopravce prodal více letenek, než je v letadle sedadel. Dále se cestujícím může ztratit, poškodit nebo zpozdit zavazadlo.

Zavazadla

Ztracená či zpožděná zavazadla jsou noční můrou snad všech cestujících. V těchto případech napadne snad každého, že je možné nedodané zavazadlo reklamovat a žádat náhradu škody, která touto chybou vznikla. Náhrady jsou stanoveny až na 1.220 EUR. „Ale neradujte se! Za ztracené zavazadlo nedostanete tuto částku celou.“ chladí hned zkraje případné nadšení Procházková a dodává, že obdržíte pouze kompenzaci v hodnotě ztracených věcí, které v zavazadle byly a musíte prokázat, že jejich pořizovací cena byla taková, jakou v žádosti o odškodnění uvádíte. Za ztracené se pak považuje takové zavazadlo, které nebylo nalezeno ani po 21 dnech od uskutečněného letu.

Žádost o náhradu za poškozené nebo zmeškané zavazadlo pak je potřeba podat do 7 dní od chvíle, kdy tato skutečnost nastala. „Typicky se jedná o případ, kdy zůstanete například dva dny bez svého kufru a musíte si tak zakoupit náhradní oblečení, boty nebo hygienické potřeby. Ale nemyslete si, že budete moct nějak zvlášť utrácet na účet letecké společnosti. Sice vám musí tuto kompenzaci poskytnout, ale má se za to, že náklady budou přiměřené. Nelze tedy předpokládat, že by vám dobrovolně uhradila za dva dny zdržení například troje plesové šaty nebo značkové sluneční brýle za deset tisíc.“ Varuje Procházková a upozorňuje, že pro tento případ je potřeba uschovat všechny účtenky, na jejichž základě pak kompenzace nákladů proběhne.

Zpožděný nebo zrušený let

Nejčastěji však cestující žádají kompenzaci za zpožděný nebo zrušený let. V takovém případě má cestující nárok na paušální kompenzaci, která je závislá na letové vzdálenosti a její výše se pohybuje od 250 do 600 EUR. Zpoždění musí být delší než 3 hodiny, proti původnímu času příjezdu do cílové destinace, které je uvedeno na letence.

Jestliže vám přepravce nabídne náhradní let v podobném čase, může vám kompenzaci snížit až o 50 %. „U zrušených letů však existují i výjimky, kdy nemáte nárok na finanční náhradu. Patří k nim špatné počasí, situace, kdy vám byla nabídnuta náhradní přeprava po stejné trase v podobném čase, nebo když jste o zrušení letu byli informováni 14 dní před odletem.“ Konstatuje Procházková.

O náhradu v odůvodněných případech pak lze žádat na evropském formuláři pro stížnosti, který zašlete dotyčnému dopravci a sami si ponecháte kopii. Méně často se stává, že dopravce prodá více letenek, než je fakticky míst v letadle, v takovém případě máte nárok na dopravu do cílové destinace náhradním způsobem za srovnatelných podmínek nebo na vrácení peněz za letenku a k tomu i bezplatnou dopravu do výchozího bodu vaší cesty – tzn. například na taxík až domů.

Občerstvení a nocleh na účet letecké společnosti

Poskytnutí občerstvení během zpoždění letu pak souvisí s délkou plánované cesty. Kromě toho máte nárok také na bezplatný telefonický hovor a v případě potřeby i na nocleh, pokud je nezbytný pobyt přes noc. „Přepravce vám musí také zajistit dopravu do a z místa ubytování, takže se nemusíte bát, že byste si museli cestu do zajištěného hotelu platit ze svého.“ doplňuje Procházková. Navíc je také povinen vám poskytnout 2 telefonní hovory zdarma, nebo zaslání dvou faxů či mailů na své vlastní náklady.

Cestování vlakem

Zdaleka ne všechny dovolené proběhnou letecky, na dovolenou se můžete také dostat vlakem nebo autobusem a pro tento způsob cestování platí obdobná pravidla, jako pro letecké dopravce.

Pokud je vaše vlakové spojení zrušeno nebo zpožděno, je dopravce povinen vám během čekání poskytovat adekvátní informace o situaci. Jestliže zpoždění dosáhne jedné hodiny a více, máte nárok na zrušení cesty a vrácení peněz za jízdenku. V některých případech mají cestující nárok na zajištění zpáteční jízdy do výchozího bodu, pokud kvůli zpoždění nelze naplnit účel cesty nebo na dopravu do cílové destinace v nejbližším možném termínu.

Na náhradní dopravu máte nárok i tehdy, pokud vlak uvízne na trati a dojde k zastavení dopravy. Během zpoždění pak máte nárok na občerstvení, které je úměrné době čekání a je-li to nutné i na ubytování. Finanční kompenzace při zpoždění vlaku jsou pak následující. Při zpoždění 1 – 2 hodiny lze žádat o kompenzaci ve výši 25 % z ceny jízdného, při zpoždění nad 2 hodiny máte nárok na 50 % kompenzaci. Pozor na tuto částku nemáte nárok v případě, že jste byli o zpoždění informování před nákupem jízdenky! Jestliže s sebou máte zavazadlo, které vám dráhy přepravují v odděleném prostoru a při tom i poškodí nebo ztratí, máte nárok na kompenzaci do výše 1.300 Eur, ale opět musíte doložit jeho cenu, v opačném případě obdržíte 330 Eur za jedno zavazadlo.

České dráhy

Pokud cestujete s ČD, pak máte nárok na vrácení celé nebo poměrné části jízdného za neprojetý úsek, jestliže jste kvůli mimořádnostem v dopravě cestu nedokončil. V případě, že vám ujede díky zpoždění poslední přípoj, máte nárok na alternativní přepravu do cílového místa. Autobus nebo taxi vám České dráhy proplatí až do výše jednoho tisíce korun. Podobně, jako jinde v Evropě, i u nás platí nárok na kompenzace z jízdného při zpoždění 1 – 2 hodiny a déle než 2 hodiny, ovšem jsou limitovány minimální vyplácenou částkou a to ve výši 100 Kč, pokud by kompenzace byla nižší než sto korun, neproplácí se. Odškodnění se nevztahuje na zpoždění způsobená počasím nebo sebevrahem.

Cesta autobusem

Kompenzace lze žádat také u zpoždění linkových autobusů, které jezdí na trasách delších než 250 km a jejichž výstupní nebo nástupní místo je na území členského státu EU. Pokud dojde ke zrušení nebo zpoždění spoje linkové dopravy o více jak 2 hodiny, může si vybrat mezi pokračováním či přesměrováním do cílového místa, nebo získá náhradu jízdného. Jestliže dopravce cestujícímu nenabídne možnost rozhodnutí, má právo požadovat náhradu škody ve výši 50 procent z ceny jízdného. 

V případě, že bude zrušen nebo o více než 90 minut zpožděn odjezd autobusu u dálkových spojů, kde cesta trvá více než tři hodiny, má dopravce povinnost poskytnout cestujícím bezplatně občerstvení. Ubytování jim pak musí zajistit v případech, kdy je nezbytný jeden nebo více noclehů. Celkové náklady na ubytování mohou být omezeny na 80 EUR na jednoho cestujícího a noc a na nejvýše dvě noci. 

Výše odškodnění za ztrátu či poškození zavazadel může činit až 1200 euro za zavazadlo.

 

Zdroj: www.poradnaveritele.cz 

Nároky cestujících byly před časem sjednoceny nařízením EU, přesto o nich mnozí cestující zatím nemají ani nejmenší tušení. A jestliže se sami o kompenzaci nepřihlásí, nemohou ji logicky ani získat a přichází tak o nemalé peníze. „Avšak i když se o kompenzaci přihlásí, není zaručené, že jim bude dobrovolně vyplacena. Nejčastěji se vymlouvají letecké společnosti na nejrůznější mimořádné technické závady a odmítají cestujícím hradit jejich zákonný nárok. Soudy pak podobné argumenty neuznávají a nařizují dopravcům kompenzaci proplatit.“ Říká Kateřina Procházková, tisková mluvčí bezplatného poradenského portálu poradnaveritele.cz, který podobné případy ve své praxi poměrně často řeší. Kompenzace můžete žádat, pokud se stane některý z níže popsaných problémů a vy se dopravujete po EU včetně Norska, Švýcarska nebo Islandu, případně letíte s dopravcem registrovaným v EU, nebo je cílová či výchozí destinace na tomto území.

Letem světem

Letecká doprava však je v tomto ohledu nejproblematičtější. Existuje zde hned několik faktorů, které nemusí být ze strany dopravce naplněny a cestující za ně může žádat kompenzaci. Mezi ně patří: zrušení letu, zpoždění letu, změna času odletu na poslední chvíli, nebo i odepření nástupu do letadla, což se může stát v případě, že dopravce prodal více letenek, než je v letadle sedadel. Dále se cestujícím může ztratit, poškodit nebo zpozdit zavazadlo.

Zavazadla

Ztracená či zpožděná zavazadla jsou noční můrou snad všech cestujících. V těchto případech napadne snad každého, že je možné nedodané zavazadlo reklamovat a žádat náhradu škody, která touto chybou vznikla. Náhrady jsou stanoveny až na 1.220 EUR. „Ale neradujte se! Za ztracené zavazadlo nedostanete tuto částku celou.“ chladí hned zkraje případné nadšení Procházková a dodává, že obdržíte pouze kompenzaci v hodnotě ztracených věcí, které v zavazadle byly a musíte prokázat, že jejich pořizovací cena byla taková, jakou v žádosti o odškodnění uvádíte. Za ztracené se pak považuje takové zavazadlo, které nebylo nalezeno ani po 21 dnech od uskutečněného letu.

Žádost o náhradu za poškozené nebo zmeškané zavazadlo pak je potřeba podat do 7 dní od chvíle, kdy tato skutečnost nastala. „Typicky se jedná o případ, kdy zůstanete například dva dny bez svého kufru a musíte si tak zakoupit náhradní oblečení, boty nebo hygienické potřeby. Ale nemyslete si, že budete moct nějak zvlášť utrácet na účet letecké společnosti. Sice vám musí tuto kompenzaci poskytnout, ale má se za to, že náklady budou přiměřené. Nelze tedy předpokládat, že by vám dobrovolně uhradila za dva dny zdržení například troje plesové šaty nebo značkové sluneční brýle za deset tisíc.“ Varuje Procházková a upozorňuje, že pro tento případ je potřeba uschovat všechny účtenky, na jejichž základě pak kompenzace nákladů proběhne.

Zpožděný nebo zrušený let

Nejčastěji však cestující žádají kompenzaci za zpožděný nebo zrušený let. V takovém případě má cestující nárok na paušální kompenzaci, která je závislá na letové vzdálenosti a její výše se pohybuje od 250 do 600 EUR. Zpoždění musí být delší než 3 hodiny, proti původnímu času příjezdu do cílové destinace, které je uvedeno na letence.

Jestliže vám přepravce nabídne náhradní let v podobném čase, může vám kompenzaci snížit až o 50 %. „U zrušených letů však existují i výjimky, kdy nemáte nárok na finanční náhradu. Patří k nim špatné počasí, situace, kdy vám byla nabídnuta náhradní přeprava po stejné trase v podobném čase, nebo když jste o zrušení letu byli informováni 14 dní před odletem.“ Konstatuje Procházková.

O náhradu v odůvodněných případech pak lze žádat na evropském formuláři pro stížnosti, který zašlete dotyčnému dopravci a sami si ponecháte kopii. Méně často se stává, že dopravce prodá více letenek, než je fakticky míst v letadle, v takovém případě máte nárok na dopravu do cílové destinace náhradním způsobem za srovnatelných podmínek nebo na vrácení peněz za letenku a k tomu i bezplatnou dopravu do výchozího bodu vaší cesty – tzn. například na taxík až domů.

Občerstvení a nocleh na účet letecké společnosti

Poskytnutí občerstvení během zpoždění letu pak souvisí s délkou plánované cesty. Kromě toho máte nárok také na bezplatný telefonický hovor a v případě potřeby i na nocleh, pokud je nezbytný pobyt přes noc. „Přepravce vám musí také zajistit dopravu do a z místa ubytování, takže se nemusíte bát, že byste si museli cestu do zajištěného hotelu platit ze svého.“ doplňuje Procházková. Navíc je také povinen vám poskytnout 2 telefonní hovory zdarma, nebo zaslání dvou faxů či mailů na své vlastní náklady.

Cestování vlakem

Zdaleka ne všechny dovolené proběhnou letecky, na dovolenou se můžete také dostat vlakem nebo autobusem a pro tento způsob cestování platí obdobná pravidla, jako pro letecké dopravce.

Pokud je vaše vlakové spojení zrušeno nebo zpožděno, je dopravce povinen vám během čekání poskytovat adekvátní informace o situaci. Jestliže zpoždění dosáhne jedné hodiny a více, máte nárok na zrušení cesty a vrácení peněz za jízdenku. V některých případech mají cestující nárok na zajištění zpáteční jízdy do výchozího bodu, pokud kvůli zpoždění nelze naplnit účel cesty nebo na dopravu do cílové destinace v nejbližším možném termínu.

Na náhradní dopravu máte nárok i tehdy, pokud vlak uvízne na trati a dojde k zastavení dopravy. Během zpoždění pak máte nárok na občerstvení, které je úměrné době čekání a je-li to nutné i na ubytování. Finanční kompenzace při zpoždění vlaku jsou pak následující. Při zpoždění 1 – 2 hodiny lze žádat o kompenzaci ve výši 25 % z ceny jízdného, při zpoždění nad 2 hodiny máte nárok na 50 % kompenzaci. Pozor na tuto částku nemáte nárok v případě, že jste byli o zpoždění informování před nákupem jízdenky! Jestliže s sebou máte zavazadlo, které vám dráhy přepravují v odděleném prostoru a při tom i poškodí nebo ztratí, máte nárok na kompenzaci do výše 1.300 Eur, ale opět musíte doložit jeho cenu, v opačném případě obdržíte 330 Eur za jedno zavazadlo.

České dráhy

Pokud cestujete s ČD, pak máte nárok na vrácení celé nebo poměrné části jízdného za neprojetý úsek, jestliže jste kvůli mimořádnostem v dopravě cestu nedokončil. V případě, že vám ujede díky zpoždění poslední přípoj, máte nárok na alternativní přepravu do cílového místa. Autobus nebo taxi vám České dráhy proplatí až do výše jednoho tisíce korun. Podobně, jako jinde v Evropě, i u nás platí nárok na kompenzace z jízdného při zpoždění 1 – 2 hodiny a déle než 2 hodiny, ovšem jsou limitovány minimální vyplácenou částkou a to ve výši 100 Kč, pokud by kompenzace byla nižší než sto korun, neproplácí se. Odškodnění se nevztahuje na zpoždění způsobená počasím nebo sebevrahem.

Cesta autobusem

Kompenzace lze žádat také u zpoždění linkových autobusů, které jezdí na trasách delších než 250 km a jejichž výstupní nebo nástupní místo je na území členského státu EU. Pokud dojde ke zrušení nebo zpoždění spoje linkové dopravy o více jak 2 hodiny, může si vybrat mezi pokračováním či přesměrováním do cílového místa, nebo získá náhradu jízdného. Jestliže dopravce cestujícímu nenabídne možnost rozhodnutí, má právo požadovat náhradu škody ve výši 50 procent z ceny jízdného. 

V případě, že bude zrušen nebo o více než 90 minut zpožděn odjezd autobusu u dálkových spojů, kde cesta trvá více než tři hodiny, má dopravce povinnost poskytnout cestujícím bezplatně občerstvení. Ubytování jim pak musí zajistit v případech, kdy je nezbytný jeden nebo více noclehů. Celkové náklady na ubytování mohou být omezeny na 80 EUR na jednoho cestujícího a noc a na nejvýše dvě noci. 

Výše odškodnění za ztrátu či poškození zavazadel může činit až 1200 euro za zavazadlo.

 

Zdroj: www.poradnaveritele.cz

Vstoupit do diskuze Žádný příspěvek

Vývoj fincentrum hypoindexu

%2.32 Aktuální výše Hypoindexu

2.21%

2.15%

2.11%

2.07%

2.02%

1.98%

1.96%

1.94%

1.93%

1.94%

1.98%

2.06%

2.13%

2.23%

2.32%
Historie vývoje


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.