Pátek 14. prosince. Svátek má Lýdie.

Zpráva z České pojišťovny – reakce na zavádějící informace

12.08.2010 11:08 Tisková zpráva: Česká pojišťovna

Jaký je rozdíl mezi záplavou a povodní? V obsahu obou termínů opravdu je, ale  v rozsahu pojistného krytí ve smlouvách jde povodeň se záplavou většinou ruku v ruce. Takže všichni klienti České pojišťovny mají ve svých pojistkách staveb, domácností, bytu…automaticky a současně zahrnuto jak riziko povodně, tak i záplavy. Výjimkou je 4. povodňové pásmo, kde riziko povodní většinou pojistit nelze.

Z pohledu likvidace škody je tedy lhostejné, jakým způsobem voda do nemovitosti vnikla. Zároveň klienty chrání pojištění nejen před škodami, které vznikly přímým působením vody z povodně nebo záplavy, ale i těmi, které způsobily předměty, které při obou živelních rizicích voda unášela.

Jen pro doplnění stručné vysvětlení obou termínů. Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků, z břehů nádrží a nebo tyto břehy či hráze protrhla. Naopak za záplavu se považuje stav, kdy dojde k zaplavení pozemku, na kterém se nachází pojištěná  věc, a to buď proudící vodou,například stékající ze strání, nebo stojící vodou či z jiných příčin, než z důvodu povodně.