Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Petr Němec: Zastavujeme protiprávní exekuce

Petr Němec: Zastavujeme protiprávní exekuce

Petr Němec, právník a spoluzakladatel projektu exekutormasmulu.cz, představuje v otevřeném rozhovoru problematiku rozhodčích nálezů a zastavování exekucí. Na jakém principu funguje tento projekt a co by měl dlužník činit po zastavení exekuce?

Jste spoluzakladatelem projektu exekutormasmulu.cz. Čím se v rámci vašeho projektu zabýváte?

Jsem spoluzakladatel společně s mým společníkem Tomášem Pospíšilem. Bez něj by projekt nikdy nevznikl. Stejně jako by neuspěl bez pomoci Michaely Kloudové. Díky patří jim i dalším, kteří se na projektu podílejí.

Název projektu Exekutormásmůlu.cz je možná zavádějící, protože smůlu má hlavně oprávněný, tedy věřitel – banka či úvěrová společnost. Naše činnost je jednoduchá. Zastavujeme lidem protiprávní exekuce. Ačkoliv se může zdát, že to je asi okrajový problém, opak je pravdou. Protiprávních exekucí je u nás více než sto tisíc.

Banky i úvěrové společnosti používaly ve smlouvách dlouhé roky takzvané rozhodčí doložky. To znamená, že při sporu s klientem nerozhodoval soud, ale soukromý rozhodce, který vydal rozhodčí nález, podle kterého pak byla nařízena exekuce. Jenže dané rozhodčí doložky se ukázaly být neplatné a v roce 2013 Ústavní i Nejvyšší soud řekly, že takové exekuce musejí být zastaveny.

Co bylo pro vás impulsem k založení tohoto projektu?

Když se objevilo konečné rozhodnutí Nejvyššího soudu, člověk očekával, že protiprávní exekuce budou zastaveny. To se ale nestalo. Banky a úvěrové společnosti totiž v těchto exekucích dále pokračují, protože vycházejí z předpokladu, že se ozve jen zlomek lidí. A mají pravdu. To mne štvalo.

Na rozhodnutí Nejvyššího soudu jsem tedy upozornil média, i tak se nic nezměnilo. Snažil jsem se téma prosadit u politiků z různých politických stran, když bylo před parlamentními volbami, a čekal jsem, že se toho někdo chopí, protože jde zastavit obrovský počet protiprávních exekucí a nemusí se měnit ani čárka v zákoně a jde to udělat hned. Ale i zde jsem se setkal s nepochopením a dokonce absolutní neznalostí.

Tak jsem se rozhodl, že když nechtějí pomoci ti, co by to měli dělat z popisu práce a dokonce to slibují na billboardech, tak to musím udělat já.

Jak vaše služba probíhá v praxi?

Na stránkách www.exekutormasmulu.cz zájemce vyplní jednoduchý kontaktní formulář a dotazník, z kterého jsme již schopní vyfiltrovat ty, kterým můžeme pomoci a kterým ne. Případně klienta oslovíme s žádostí o doplnění nějaké listiny, abychom mohli najisto určit, zda lze jeho exekuci zastavit.

Pokud můžeme klientovi pomoci, klient zašle potřebné materiály jedné z našich advokátních kanceláří, kde probíhá další kontrola a vyhotovení návrhu na odklad a zastavení exekuce. K vyhodnocení a zastavení exekuce nám od klienta většinou stačí vidět jen exekuční příkaz od exekutora, takže se lidé nemusí bát, že budou muset hledat spoustu listin.

Po zastavení exekuce pro klienta ještě získáváme náklady exekuce od exekutora a náklady advokátů od oprávněných. Proto klienti potřebují jen 200 Kč jako symbolický poplatek na začátku. Naše advokáty musí proplatit protistrana. Proto je naše služba dostupná tolika lidem. Prakticky tak člověk za 200 Kč získá zastavení exekuce a ještě část peněz od exekutora.  

Jedná se pouze o případy, kdy pohledávku dlužníka rozhodoval rozhodčí soud?

Věnujeme se jen zastavování exekucí, kde byla neplatná rozhodčí doložka. Nyní vedeme i několik sporů, kde rozhodčí doložka byla platná, ale šlo téměř o lichevní úvěrové smlouvy, když Ústavní soud judikoval, že neplatnost takové smlouvy dopadá i na rozhodčí doložku, sic ta je sama o sobě platná. Působnost tedy i trochu rozšiřujeme a jsme zvědavi, jak uspějeme v soudní praxi s tímto novým judikátem Ústavního soudu.

Na jakém principu tedy funguje zastavení exekuce v rámci vašeho projektu?

Je to jednoduché, napadáme platnost rozhodčí doložky s tím, že rozhodce neměl oprávnění spor nikdy rozhodovat, a tedy rozhodčí nález není způsobilý exekuční titul.

Oprávnění (věřitelé) často se zastavením exekuce souhlasí a do sporu ani nejdou. Jsou si totiž moc dobře vědomi toho, že vedou protiprávní exekuci. Pak je už spíše boj jen o náklady řízení, protože někteří exekutoři jdou na ruku úvěrovým společnostem a zbytečně vyvolávají odvolací řízení, kde jsme vždy úspěšní. Stejně tak někteří odmítají vracet vymožené náklady.

Je to boj. Ale je nutné zdůraznit, že se to liší exekutor od exekutora. Všechna pochybení těch problematických exekutorů pečlivě evidujeme a obrátíme se na Ministerstvo spravedlnosti.

Zastavení exekuce však neznamená neexistenci dluhu, jakým přínosem je tedy pro dlužníka zastavení exekuce?

Dluh nezaniká, ale rapidně se snižuje o náklady advokátů a exekutora. Lidé dostávají zpět peníze, které si nechal na své náklady exekutor a za ty pak třeba jsou schopni dluh věřiteli již doplatit. Zastavení exekuce je příležitost, jak se s dluhem vypořádat znovu bez nesmyslného navýšení, ať už úhradou či přes oddlužení, tedy osobní bankrot.

Navíc část dluhů přiznaných rozhodci je protiprávních. To je třeba případ Komerční banky, která vymáhala smluvní úrok z prodlení 25 % a rozhodci dané přiznávali. Nejvyšší soud však judikoval, že úrok z prodlení může být u spotřebitele jen zákonný, tedy třetinový.

A to nemluvím o pokutách některých úvěrových společností, které nemohou před nezávislým soudem obstát. Takže pokud by došlo k tomu, že by byl klient zažalován o dluh u soudu a bude se bránit, tak v mnoha případech je schopen dluh snížit o protiprávní nároky, které věřitelem placení rozhodci přiznávali.

I kdyby nastala nejhorší varianta a klient se s dluhem nevypořádal, nechal se zažalovat, soud by přiznal to, co přiznal předtím rozhodce, a ten člověk skončil znovu v exekuci, tak jelikož došlo v mezidobí k výraznému snížení odměn advokátů, byl by jeho celkový dluh přesto nižší, než byl původně. Tedy i v naprosto nejčernějším scénáři lidé ušetří.

V mnoha případech navíc již došlo během protiprávní exekuce k promlčení dluhu. Zde se však vede velká právní bitva a judikatura zatím není jednotná, zda k promlčení dochází či nikoliv a zda by taková námitka promlčení nebyla proti dobrým mravům. Bude to vždy na individuálním posouzení.

Co by měl činit dlužník po zastavení exekuce?

Začít své dluhy řešit, tedy využít snížení dluhu a uhradit jej, než zase naroste. Nebo zkusit oddlužení. Naši klienti mají často více exekucí, se kterými však už neumíme pomoci.

Zastavením jedné či dvou exekucí snížíme jejich celkové závazky a otevřeme jim cestu k oddlužení, když příliš velké dluhy bránily tomu, aby dosáhli na osobní bankrot. Zde jsme navázali spolupráci se společností Abivia, která se oddlužování věnuje řadu let a je seriózním a zkušeným partnerem. Vzájemnou spoluprací jsme tak schopni nabídnout lidem komplexní řešení jejich obtížné situace.

Řešil jste zastavení exekuce i proti významným bankovním nebo nebankovním subjektům?

Pochopitelně, jde o společnosti jako je Komerční banka, ESSOX, Cetelem, Home Credit a další. Rozhodčí doložky používaly velké společnosti řadu let. Jde o velký problém a spousta lidí je v exekuci neoprávněně, aniž o tom vědí. Bohužel s tím nikdo nic nedělá.

Jakou odměnu si účtujete?

Klienti hradí symbolický poplatek 200 Kč. Původně jsme požadovali poplatek 750 Kč, ale ukázalo se, že to je pro lidi v exekuci enormně vysoký výdaj. Bylo absurdní sledovat, jak lidé dva či tři měsíce střádají dohromady 750 Kč, když jsme věděli, že jim můžeme ušetřit desítky až stovky tisíc.

Služby advokátů za zastavení exekuce pak musí proplatit protistrana dle advokátního tarifu, což je velmi variabilní. Advokátům také náleží odměna deset až dvacet procent z nákladů exekutora, které vymůžou zpět, což je opět velmi variabilní a často jde i o nulovou položku.

Jde o náročnou práci se spotřebiteli, kteří jsou zadluženi a v exekuci. Nejde o jednoduché klienty. Je to tedy složitá práce za nepříliš velkou odměnu. Proto s námi spolupracují mladí začínající advokáti, kteří zatím nemají jinou lukrativnější klientelu a je to pro ně takový startovní projekt. Nejde o finančně zajímavou práci pro velké advokátní kanceláře.

Je to však velmi naplňující práce a děkovné emaily a zprávy lidí jsou neuvěřitelně povzbuzující. Ti lidé pět i více let zápasí s exekucí a my jim ji najednou během pár měsíců zastavíme a ještě jim pošleme několik tisíc, které vymůžeme od exekutora. Píší nám, že jsme po mnoha letech první, kdo jim pomohl. To je pro nás velká odměna. Je to smysluplná práce. 

Děkuji za rozhovor.

Anketa

Jste pod exekucí?

Ano. (44)
 
Ne. (27)
 Celkem hlasovalo 71 čtenářů

Petr Němec: Zastavujeme protiprávní exekuce >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Odkazující články

Půjčky jsou stále v kurzu. Muži si půjčují od kamarádů, ženy od partnerů Monika Hrušová | 23.04.2015 00:00

Marie Moravcová: Rozhodčí soud má pravomoc rozhodovat i spory mezi pronajímateli a nájemníky Petr Zámečník | 06.01.2016 00:00

Obchod s chudobou aneb Bude hůř Petr Zámečník | 29.12.2015 00:00

Dobrá rada nad zlato aneb Kdo vám poradí? Petr Zámečník | 18.12.2015 00:00

Ústavní soud ke smluvní pokutě ve spotřebitelských smlouvách Jana Zámečníková | 12.11.2015 00:00

Skončí soudní exekutoři v exekuci? Jana Zámečníková | 09.10.2015 00:00

Nesplácené úvěry na bydlení zachraňují hypotéky Petr Zámečník | 07.09.2015 00:00

Jaké věci nepodléhají exekuci Petr Zámečník | 14.08.2015 00:00

Jiří Fröhlich: Pokud RPSN není správně uvedena, může dlužník žádat snížení úvěrových splátek Petr Zámečník | 29.07.2015 00:00

Oddlužení: Kdy a s jakými povinnostmi máte šanci? Petr Zámečník | 26.06.2015 00:00

Otázky a odpovědi: Exekuce prodejem nemovitosti Petr Zámečník | 04.06.2015 00:00

Zloděj vykradl přes 50 domů. Okradené i vzbudil a smál se jim Monika Hrušová | 07.05.2015 00:00

Věřitelé prohrávají. Změny v exekucích nahrávají dlužníkům Monika Hrušová | 06.05.2015 00:00

Skryté vady u nemovitostí se mohou objevit později. Radíme, jak se bránit Monika Hrušová | 24.04.2015 00:00

Osobních bankrotů ubývá, vícečetných exekucí přibývá Jana Zámečníková | 11.01.2016 00:00

Poslední přidané komentáře (celkem 1 komentář)

EXEKUCE KOPECKÝ LUBOMÍR | 20.04.2015 17:02

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Hypotéky

PR článek | 24.10.2016 00:00 Úrokové sazby aktuálně trhají rekordy. Je třeba se v blízké době bát radikálního navýšení?

V nízkých úrocích si libují všichni, kteří žádají o hypotéku či půjčku, ale pro banky, pojišťovny a penzijní fondy nejsou následky zas tolik příznivé. Mnozí finanční analytici proto varují, že je jen otázkou času, kdy začnou úrokové sazby opět stoupat nahoru a spolu s nimi i hypoteční splátky. Díky tomu se mnoho lidí dostane do problémů, dojde k vynuceným výprodejům a nastane krach cen na poli realit. Ale co když se úrokové sazby v následujících letech významněji nezvednou? Vyplatí se vzít si hypotéku nyní, nebo počkat? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 21.10.2016 03:39

Další články »

Krátké zprávy z Hypotéky

25.10.2016 13:05 Podíl hypoték na investiční byty roste

Poskytnutí hypotéky na investiční byt představuje pro banky větší riziko. Odráží se to i v úroku, který je vyšší než u hypotéky na vlastní bydlení.  Součástí posouzení hypotéky je i započtení budoucích příjmů z pronájmu, které musí majitel zpětně dokládat podepsanou smlouvou s nájemníkem. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

20.10.2016 16:23 Novela zákona o úvěru nebudí u lidí důvěru

Polovina Čechů nedůvěřuje novele zákona o spotřebitelském úvěru. Považují ji za příliš mírnou a nevidí ji jako efektivní. Vyplývá to i z průzkumu vypracovaného pro společnost Fair Credit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

18.10.2016 13:07 Češi mají nejvýhodnější podmínky pro financování nemovitostních obchodů

Levnější úvěry a zároveň delší doba splácení, takové jsou podmínky pro investory do nemovitostí. Podle dvou třetin českých bankéřů by se v příštím roce až roce a půl měl zvyšovat objem realitních úvěrů v jejich portfoliu.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

13.10.2016 13:17 Srbský soud zrušil hypotéku ve švýcarských francích

Srbský vyšší soud v Novém Sadu rozhodl, že hypoteční smlouva uzavřená mezi bankou a klientem ve švýcarských francích je neplatná. Dlužníka zbavil povinnosti zaplatit hypotéku v plné výši 13 milionů srbských dinárů (2,9 milionu korun), doplatit bude muset pouze tři miliony dinárů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.09.2016 15:20 ČNB plánuje legislativně omezit poskytování hypoték

Díky legislativnímu omezení hypoték by získala možnost, určovat bankám nejen částku, kterou budou moci půjčovat klientům ve vztahu k jejich příjmům. Zároveň ale také stanovit maximální výši zástavy.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (366)
 
Spíše ano. (52)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (60)
 Celkem hlasovalo 525 čtenářů

Nejčtenější články z Hypotéky za posledních 14 dní

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »